Tải bản đầy đủ

giáo án THANH LỊCH văn MINH lớp 2

THANH LỊCH -VĂN MINH
TIẾT 1:
GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU
GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH VĂN MINH
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

I. MỤC TIÊU :
1. Giúp học sinh nhận biết được:
- Sự cần thiết của việc thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh.
- Chương trình, thời gian học 8 bài của học sinh lớp 5.
- Chương trình học của học sinh lớp 1,2, 3, 4, 5 , học sinh THCS, THPT.
- Cấu trúc của từng bài học trong SHS (Xem tranh, Xem truyện tranh -Trao đổi,
thực hành- Lời khuyên).
2. Học sinh có kĩ năng :
- Sử dụng tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh lớp 5 (đọc
lời giới thiệu, chương trình, các bài học, mục lục).
3. Học sinh có thái độ đồng tình, ủng hộ và mong muốn học và thực hiện nếp sống thanh
lịch, văn minh.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Sách HS lớp 1, 2, 3, 4, 5.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1. Bài cũ : không kiểm tra.
2 Bài mới:
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài (2’)
* Mục tiêu : Giúp HS định hướng về nội dung sẽ học trong tiết dạy.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV giới thiệu khái quát về tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh
lịch, văn minh” dùng cho HS lớp 5.
HS ghi bài
Bước 2 : GV giới thiệu mục tiêu tiết học, ghi tên bài.
Hoạt động 2 : Giới thiệu về tài liệu (4’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy sự cần thiết của việc thực hiện nếp
sống thanh lịch, văn minh.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV nêu một số ví dụ về hành vi chưa đẹp của học sinh lớp 5,
dẫn dắt đến ý nghĩa của những hành vi đẹp, từ đó giúp HS hiểu giá trị
của việc thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh.

HS theo dõi chỉ
ra hành vi chưa
đẹp….nêu cách
sửa


Bước 2 : GV có thể lấy một số ví dụ về hành vi đẹp trong SHS để
minh họa.

HS theo dõi chỉ
ra hành vi
đẹp….nêu
gương học tập,
liên hệ trong lớp

Hoạt động 3 : Giới thiệu về tài liệu toàn cấp (4’)
Bước 1 : GV sử dụng sách từ lớp 1 đến lớp 5 để khái quát về Bộ tài
liệu “Giáo dục Nếp sống TL, VM cho HS Hà Nội” .
- Hình thức : Bộ tài liệu gồm 5 cuốn tương ứng với 5 khối lớp.
- Nội dung : Có 8 chủ đề “Nói, nghe ; ăn; mặc; ở; cử chỉ, vui
chơi, giao tiếp, ứng xử”.
Bước 2 : GV tóm tắt lời giới thiệu cho HS.
Hoạt động 4 :


Tìm hiểu sách HS lớp 2 (15’)
* Mục tiêu : Giúp HS biết sơ lược nếp sống thanh lịch, văn minh đối
với HS lớp 2.
* Các bước tiến hành :
Bước 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu SHS theo gợi ý sau:
- SHS gồm có mấy bài ?
- Tên từng bài là gì ?
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận :
SHS lớp 2 gồm có 8 bài, nội dung xoay quanh chủ đề nói, nghe,
ăn, mặc, cử chỉ.
Bài 1 : Ý kiến của em
Bài 2 : Tôn trọng người nghe
Bài 3 : Bữa ăn cùng khách
Bài 4 : Dự sinh nhật bạn
Bài 5 : Bữa ăn trên đường du lịch
Bài 6 : Trang phục khi ra đường
Bài 7 : Trang phục thể thao
Bài 8 : Cách nằm, ngồi của em
3.Củng cố dặn dò: (2’)
- GV yêu cầu HS nêu vắn tắt về việc sử dụng tài liệu
GDNSTL,VM cho HS lớp 2.
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài 1 “Ý kiến của em”.

Hs theo dõi,
nhắc lại tên các
chủ đề.

Về xem trước
bài


THANH LỊCH -VĂN MINH
TIẾT 2

:
Bài 1: Ý KIẾN CỦA EM

I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy cần mạnh dạn nêu ý kiến trong giờ học, giờ chơi hay trong sinh
hoạt hàng ngày.
2. Học sinh có kĩ năng :
- Biết cách xin phép người nghe để nêu ý kiến.
- Khi nêu ý kiến, đứng hoặc ngồi ngay ngắn, nói rõ ràng, ngắn gọn.
- Biết nhắc nhở chân thành những điều sai của bạn.
3. Học sinh có thái độ tự tin khi nêu ý kiến.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
1.Bài cũ : không kiểm tra.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (5’)
* Mục tiêu : Giúp HS định hướng về nội dung sẽ học trong tiết
dạy.

Hs nêu miệng nối
tiếp.

* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV nêu câu hỏi bất kì, yêu cầu 1 HS trả lời. Cả lớp nhận
xét cách trả lời của bạn theo tiêu chí “Bạn trả lời đã đủ cả câu
chưa ?”
GV nhắc lại kiến thức đã học trong bài “Em hỏi và trả
lời” ở lớp 1 (Hỏi và trả lời phải đủ cả câu. Không hỏi và trả lời
trống không).
Bước 2 : GV dẫn vào bài mới, ghi tên bài “Ý kiến của em”.
Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi (15’)

Hs ghi bài.


* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy cần mạnh dạn nêu ý kiến trong
giờ học; Khi nêu ý kiến, đứng hoặc ngồi ngay ngắn, nói rõ ràng,
ngắn gọn.

Hs quan sát
tranh.Thảo luận
* Các bước tiến hành :
nhóm bàn.
- Bước 1 : Giáo viên tổ chức cho HS thực hiện phần Xem tranh, Đại diện nêu kết
quả, nhận xét theo
SHS trang 5, 6, 7.
từng tranh.
- Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung từng tranh :
+ Tranh 1 : Các bạn giơ tay xin phát biểu như vậy cô giáo
có thể gọi lần lượt HS phát biểu.
+ Tranh 2 : Các bạn tranh nhau nói khi chưa được cô giáo
cho phép làm lớp ồn, cô giáo không gọi được HS phát biểu, nói
trươc câu trả lời của mình,...
+ Tranh 3 : Nam chưa mạnh dạn nêu ý kiến như vậy thầy,
cô giáo sẽ không biết khả năng học tập của Nam để giúp Nam học
tập tốt hơn.
+ Tranh 4 : Mai Anh đứng ngay ngắn, trả lời câu hỏi rõ
ràng như vậy thầy, cô giáo sẽ biết khả năng học tập của Mai Anh
và giúp bạn học tập tốt hơn.
+ Tranh 5 : Các bạn tranh nhau nói nên nhóm trưởng
không tập hợp được ý kiến như vậy hoạt động nhóm sẽ không có
hiệu quả.
+ Tranh 6 : Các bạn lần lượt nêu ý kiến như vậy giúp cho
hoạt động nhóm hiệu quả.
Bước 3 : GV hướng dẫn HS rút ra ý 1, ý 2 của lời khuyên, SHS
trang 8.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến (7’)
* Mục tiêu : Giúp HS bày tỏ ý kiến trước những hành vi đúng và


hành vi sai và nhận thấy nên nhắc nhở chân thành những điều sai Nối tiếp đọc và nêu
ý kiến của mình, các
của bạn.
bạn trong lớp nhận
* Các bước tiến hành :
xét.
Bước 1 : GVtổ chức cho HS thực hiện bài tập 1, SHS trang 8.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận theo từng hành vi:
a) Liên đã mạnh dạn góp ý khi thấy Nam sai như vậy sẽ
giúp cho bạn Nam tập trung và học tốt môn Toán > tán thành.
b) Tuấn góp ý với bạn như vậy giúp cho các bạn ngồi sau
xem được phim,… > tán thành.
c) Mai nhìn thấy bạn làm sai nhưng không góp ý như vậy
bạn sẽ không ý thức về việc làm sai của mình,… > không tán
thành.
Bước 3 : GV gợi mở để HS rút ra ý 3 của lời khuyên, SHS trang
8.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.

Nghe và nối tiếp
nêu lại lời khuyên
Hs nêu liên hệ trong
lớp, trong trường.

Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành (10’)
* Mục tiêu : Giúp HS thực hành kĩ năng nhắc nhở chân thành
những điều sai của bạn.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2, SHS trang 8.

Hs cá nhân nhận xét
và tự liên hệ bản
thân.

Bước 2 : HS trình bày trước lớp.
GV phân tích, kết luận cách ứng xử đúng và hay.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
3. củng cố dặn dò: (3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên (không
yêu cầu HS đọc đồng thanh) và hướng dẫn để HS mong muốn,
chủ động, tự giác thực hiện nội dung lời khuyên.
- Chuẩn bị bài 2 “Tôn trọng người nghe”.

1,2 em nhắc lại.


THANH LỊCH -VĂN MINH
TIẾT 3

:
Bài 2 : TÔN TRỌNG NGƯỜI NGHE

I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy khi nói chuyện cần thể hiện sự tôn trọng người nghe.
2. Học sinh có kĩ năng khi nói chuyên như :
- Đứng cách người nghe một khoảng vừa phải.
- Không nói quá to hay quá nhỏ.
- Luôn chú ý thái độ người nghe để có cách ứng xử thích hợp.
3. Học sinh có thái độ tôn trọng người nghe.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1 : Kiểm tra bài cũ (3’)
* Mục tiêu : Kiểm tra kiến thức HS đã học ở bài 1 “Ý kiến của em”
(TLGDNSTL,VM lớp 2).
* Cách tiến hành :
Hs nêu miệng
Bước 1 : GV có thể yêu cầu HS trả lời câu hỏi “Khi có ý kiến, em cần
nối tiếp.
làm gì ?” ; “Khi nêu ý kiến, em cần chú ý điều gì ?”
Bước 2 : GV nhận xét câu trả lời của HS.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2’)
* Mục tiêu : Giúp HS định hướng về nội dung sẽ học trong tiết dạy.
* Cách tiến hành: GVgiới thiệu bài học, ghi tên bài “Tôn trọng người Hs ghi bài.
nghe”.


Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi (10’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy khi nói chuyện cần thể hiện sự tôn
trọng người nghe qua một số hành vi như giữ khoảng cách vừa phải với
người nghe, không nói quá to hay quá nhỏ.

Hs quan sát
* Các bước tiến hành :
tranh.Thảo luận
nhóm bàn.
- Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện phần Xem tranh, SHS trang 9,
Đại diện nêu kết
10.
quả, nhận xét
từng tranh.
- Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung từng tranh :
+ Tranh 1: Việt Anh đứng gần quá khiến Nam khó chịu.
+ Tranh 2: Hai bạn đứng nói chuyện, khoảng cách vừa phải.
+ Tranh 3: Tuấn nói to quá làm Nga cảm thấy khó chịu.
+ Tranh 4: Thảo nói nhỏ làm cho Tùng không nghe rõ.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý 1, ý 2 của lời khuyên, SHS trang 12.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.

Nghe và nối tiếp
nêu lại lời
khuyên

Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến (5’)
* Mục tiêu : Giúp HS bày tỏ ý kiến với những hành vi thể hiện sự tôn
trọng người nghe cũng như hành vi không tôn trọng người nghe.
* Các bước tiến hành :
- Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2, SHS trang 12.
Nối tiếp đọc và
nêu ý kiến của
GV kết luận theo từng trường hợp :
mình, các bạn
trong lớp nhận
a) Khi nói chuyện cần để ý nét mặt người nghe để có cách ứng xử
xét.
thích hợp > tán thành.

- Bước 2 : HS trình bày kết quả.

b) Trong khi nói chuyện, thích điều gì thì nói mà không cần quan
tâm đến thái độ của người nghe > không tán thành vì đó là hành vi
thiếu tôn trọng người nghe.
c) Khi nói chuyện không đứng sát vào người nghe và không nói
quá to hay quá nhỏ > tán thành vì đó là hành vi thể hiện sự tôn trọng


người nghe.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý 3 của lời khuyên, SHS trang 12.
Bước 4 : GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành (8’)

Hs nêu
HS liên hệ trong
lớp, trong
trường.

* Mục tiêu : Giúp HS nhận biết và thực hiện kĩ năng quan sát nét mặt
người nghe để có cách ứng xử thích hợp.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1, SHS trang 11.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.

Hs cá nhân nhận
GV phân tích, kết luận cách ứng xử đúng và hay :
xét và tự liên hệ
bản thân.Lớp
- Tranh 1: Nên dừng cuộc nói chuyện lại vì chị đang chuẩn bị đi
nhận xét, chọn
học.
bạn ứng xử hay.
- Tranh 2 : Nên chuyển sang chuyện khác vì bạn được điểm không
cao nên có thể bạn không thích nói chuyện đó.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 5 : Trao đổi, thực hành (7’)
* Mục tiêu : Giúp HS tiếp tục thực hiện kĩ năng quan sát nét mặt người
nghe để có cách ứng xử thích hợp.

Hs thực hành
theo nhóm bàn.

* Các bước tiến hành:
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 3, SHS trang 12.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
Giáo viên phân tích, kết luận cách ứng xử đúng và hay.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
3. củng cố dặn dò: (3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên (không
yêu cầu HS đọc đồng thanh) và hướng dẫn để HS mong muốn, chủ
động, tự giác thực hiện nội dung lời khuyên.
1,2 em nhắc lại.
- Chuẩn bị bài 3 : Bữa ăn cùng khách.


THANH LỊCH -VĂN MINH
TIẾT 4

:
Bài 3 : BỮA ĂN CÙNG KHÁCH

I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy cần có thái độ và việc làm phù hợp khi đi ăn cỗ hoặc khi gia đình
mời cơm khách.
2. Học sinh có kĩ năng :
- Biết giúp đỡ người lớn việc vừa sức.
- Biết nói lời cảm ơn khi nhận thức ăn được mời.
- Ăn uống ý tứ, giữ vệ sinh.
- Biết bày tỏ thái độ hiếu khách (nói lời mời, gắp thức ăn mời, trò chuyện thân
thiện, cởi mở).
- Ăn xong, biết lấy tăm, nước, hoa quả mời mọi người.
3. Học sinh tự giác thực hiện những hành vi thanh lịch, văn minh khi đi ăn cỗ hoặc khi
gia đình mời cơm khách.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1 : Kiểm tra bài cũ (3’)
* Mục tiêu : Kiểm tra kiến thức HS đã học ở Bài 3,4 “Bữa ăn trong
gia đình”, “Bữa ăn bán trú” (TLGDNSTL,VM lớp 1).
Hs nêu miệng nối
* Cách tiến hành :
tiếp.
Bước 1 : GV có thể yêu cầu HS trả lời câu hỏi “Khi ăn ở gia đình,
trước khi ăn, em cần làm gì ?” ; “Sau khi ăn, em cần làm gì ?”.
GV yêu cầu HS nhắc lại lời mời trước khi ăn.
Bước 2 : GV nhận xét câu trả lời của HS.
2.Bài mới:
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài (2’)


* Mục tiêu: Giúp HS định hướng về nội dung sẽ học trong tiết dạy.
* Cách tiến hành : GV giới thiệu bài học, ghi tên bài “Bữa ăn cùng

Hs ghi bài.

khách”.
Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi (15’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy cần có thái độ và việc làm phù hợp
khi đi ăn cỗ ở nhà họ hàng.
Hs quan sát
tranh.Thảo luận
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện phần Xem truyện tranh, nhóm bàn.
Đại diện nêu kết
SHS trang 13, 14, 15.
quả, nhận xét
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
từng tranh truyện.
* Các bước tiến hành :

GV kết luận nội dung theo từng tranh :
- Tranh 1 : Trước khi ăn, hai chị em dọn cơm giúp mợ Trang
> hành vi đúng.
- Tranh 2 : Khi được mợ Trang gắp thức ăn mời, hai chị em
cảm ơn mợ > hành vi đúng.
- Tranh 3 : Bi nhoài người tìm miếng ngon, gắp đầy bát >
hành vi chưa đẹp.
Bống ăn từ tốn, xương để gọn > hành vi đúng.
- Tranh 4 : Hai chị em mời tăm, quả > hành vi đúng.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý 1, ý 2, ý 4, ý 5 của lời khuyên,
SHS trang 17.
Bước 4 : GVliên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.

Nghe và nối tiếp
nêu lại lời khuyến
(SHS trang 17)

Hoạt động 3 : Nhận xét hành vi (10’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy cần có thái độ và việc làm phù hợp
khi đi ăn cỗ hoặc khi gia đình mời cơm khách.
* Các bước tiến hành:
Bước 1 : GVtổ chức cho HS thực hiện bài tập 1, SHS trang 15, 16.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.

Nối tiếp đọc và


GV kết luận nội dung theo từng tranh :

nêu ý kiến của
mình, các bạn
- Tranh 1 : Em dùng giấy ăn lau tay, chị gắp thức ăn mời, khi
trong lớp nhận xét.
gắp thức ăn mời khách, chị quay đầu đũa > hành vi đẹp.
-Tranh 2 : Minh chê bai món ăn khi được mời > hành vi
không đẹp, nói như vậy, chủ nhà không vui.
-Tranh 3 : Dũng đưa đũa vào bát canh chung > hành vi không
đẹp, làm như vậy chưa vệ sinh. Nếu muốn lấy thức ăn trong bát
canh chung, cần dùng thìa canh.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý 3 của lời khuyên, SHS trang 17.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành (10’)

Nêu lại cá nhân.
Hs nêu liên hệ
trong lớp, trong
trường.

* Mục tiêu : Giúp HS nhận biết và thực hiện những hành vi thanh
lịch, văn minh khi ăn cỗ hoặc khi gia đình mời cơm khách.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : Giáo viên tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2, SHS trang
17 (GV gợi ý một số hành vi cần thực hành như nói lời mời với
khách và gia đình, cảm ơn khi nhận thức ăn, gắp thức ăn vào bát,
gắp thức ăn mời khách, …)
Bước 2 : HS trình bày kết quả.

Hs thực hành theo
cá nhân hoặc đóng
vai theo bàn.

GVphân tích, kết luận cách thực hiện các hành vi đúng.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
3. củng cố dặn dò: (3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên và
hướng dẫn để HS mong muốn, chủ động, tự giác thực hiện nội dung
lời khuyên.
1,2 em nhắc lại.
- Chuẩn bị bài 4 “Sinh nhật bạn”.

THANH LỊCH -VĂN MINH


TIẾT 5

:
Bài 4 : SINH NHẬT BẠN

I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy cần chuẩn bị quà tặng sinh nhật bạn phù hợp, dự sinh nhật bạn
với thái độ vui vẻ, thân thiện, cởi mở.
2. Học sinh có kĩ năng :
- Biết chuẩn bị quà tặng sinh nhật phù hợp.
- Biết chúc mừng sinh nhật lịch sự và có ý nghĩa.
- Khi dự sinh nhật, ăn uống từ tốn, lịch sự, thái độ vui vẻ, thân thiện, cởi mở.
3. Học sinh tự giác thực hiện những hành vi thanh lịch, văn minh khi dự sinh nhật.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
- Giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1 : Kiểm tra bài cũ (3’)
* Mục tiêu : Kiểm tra kiến thức HS đã học ở Bài 3 “Bữa ăn cùng khách”
(TLGDNSTL,VM lớp 2).
Hs nêu miệng
* Cách tiến hành :
nối tiếp.
Bước 1 : GV có thể yêu cầu HS trả lời câu hỏi “Khi gia đình mời cơm
khách, em cần làm gì để tỏ lòng hiếu khách ?” ; “Khi dự bữa cơm được
mời, chúng ta chú ý điều gì ?”.
Bước 2 : GV nhận xét câu trả lời của HS.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2’)
* Mục tiêu : Giúp HS định hướng về nội dung sẽ học trong tiết dạy.
* Cách tiến hành : GV giới thiệu bài học, ghi tên bài “Sinh nhật bạn”.

Hs ghi bài.


Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi (10’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy khi dự sinh nhật, cần chuẩn bị quà tặng phù
hợp.
* Các bước tiến hành :
Hs quan sát
tranh.Thảo
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
luận nhóm
bàn.
GV kết luận nội dung theo từng tranh :
Đại diện nêu
- Tranh 1: Quà tặng là chiếc súng cũ (đồ chơi bạo lực) > không phù kết quả, nhận
xét
hợp để tặng sinh nhật bạn gái.
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện phần Xem tranh, SHS trang 18, 19.

- Tranh 2 : Quà tặng có sẵn, tự trang trí và viết lời chúc > phù hợp
với việc tặng sinh nhật bạn.
- Tranh 3 : Quà tặng đắt tiền > không nên, gây tốn kém cho gia đình.
- Tranh 4 : Quà tặng do tự tay mình làm, phù hợp sở thích của bạn >
phù hợp, thể hiện được tình cảm của mình.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý 1 của lời khuyên, SHS trang 21.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.

Nghe và nối
tiếp nêu lại lời
khuyên (SHS
trang 21)

Hoạt động 3 : Nhận xét hành vi (10’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận biết và thực hiện những hành vi thanh lịch, văn
minh khi dự tiệc sinh nhật.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1 SHS trang 20, 21.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung theo từng tranh :
- Tranh 1 : Hùng chỉ tìm loại kẹo mà mình thích > Hành vi không
đẹp, làm như vậy là chưa lịch sự với bạn bè trong buổi sinh nhật.
- Tranh 2 : Các bạn ăn xong để gọn vỏ bánh kẹo giúp bàn tiệc gọn
gàng > Hành vi đúng. Các bạn có thái độ lịch sự, đúng mực khi dự sinh
nhật.

Nối tiếp đọc
và nêu ý kiến
của mình, các
bạn trong lớp
nhận xét.


- Tranh 3 : Các bạn chạy đuổi nhau, ném bánh ga-tô vào người nhau
> Hành động không nên làm, gây lãng phí, mất vệ sinh, làm buổi sinh nhật
bạn không ý nghĩa.
- Tranh 4 : Các bạn nói lời chúc mừng sinh nhật phù hợp > Hành vi
đẹp, thể hiện tình cảm của mình với bạn.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý 2, ý 3, ý 4, ý 5 của lời khuyên, SHS trang
21.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.

4-5 em nêu lại.
Hs nêu liên hệ
trong lớp,
trong trường.

Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành (10’)
* Mục tiêu : HS thực hành nói lời chúc mừng sinh nhật và chuẩn bị quà
tặng sinh nhật.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2 phần a, SHS trang 21.
GV giúp HS nhận xét, bình chọn lời chúc lịch sự và có ý nghĩa.
Bước 2 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2, phần b, SHS trang 21.

Hs thực hành
theo nhóm
bàn.

GV giúp HS nhận xét, bình chọn sản phẩm đẹp.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
3. củng cố dặn dò: (3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên (không yêu cầu
HS đọc đồng thanh) và hướng dẫn để HS mong muốn, chủ động, tự giác
1,2 em nhắc
thực hiện nội dung lời khuyên.
lại.
- Chuẩn bị bài 5 : Bữa ăn trên đường du lịch.

THANH LỊCH -VĂN MINH


TIẾT6

:
Bài 5 : BỮA ĂN TRÊN ĐƯỜNG DU LỊCH

I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy khi ăn ở khu du lịch hay ăn ở nhà hàng cần có những hành vi
thanh lịch, văn minh.
2. Học sinh có kĩ năng :
a) Khi đi du lịch:
- Biết cách chuẩn bị đồ ăn phù hợp.
- Biết chọn vị trí ngồi ăn thích hợp, sử dụng đồ ăn hợp vệ sinh, biết chia sẻ với
bạn bè.
- Sau khi ăn, biết thu dọn chỗ ngồi sạch sẽ.
b) Khi vào nhà hàng :
- Ngồi ăn ngay ngắn, không đùa nghịch.
- Không để lãng phí đồ ăn.
- Có thái độ lịch sự và không làm phiền mọi người xung quanh.
3. Học sinh tự giác thực hiện những hành vi thanh lịch, văn minh khi ăn ở khu du lịch
hoặc ăn ở nhà hàng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1 : Kiểm tra bài cũ (3’)
* Mục tiêu : Kiểm tra kiến thức HS đã học ở Bài 4 “Sinh nhật bạn”
(TLGDNSTL,VM lớp 2).
Hs nêu miệng nối
* Cách tiến hành :
tiếp.
Bước 1 : GV có thế yêu cầu HS trả lời câu hỏi “Khi dự sinh nhật
bạn, em cần chuẩn bị quà tặng thế nào ?” ; “Khi dự tiệc sinh nhật,
em cần chú ý điều gì ?”.


Bước 2 : GV nhận xét câu trả lời của HS.
2.Bài mới:
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài (2’)
* Mục tiêu : Giúp HS định hướng về nội dung sẽ học trong tiết dạy.
* Cách tiến hành : GV giới thiệu bài học, ghi tên bài “Bữa ăn trên

Hs ghi bài.

đường du lịch”.
Hoạt động2 : Nhận xét hành vi (15’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận biết một số hành vi thanh lịch, văn minh
khi ăn ở khu du lịch.

Hs quan sát
tranh.Thảo luận
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện phần Xem truyện tranh, nhóm bàn.
Đại diện nêu kết
SHS trang 22, 23, 24.
quả, nhận xét
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
* Các bước tiến hành :

GV kết luận nội dung theo từng tranh :
- Tranh 1 : Đồ ăn của Nam xếp gọn gàng giúp cho Nam sử
dụng thuận tiện; các bạn nói chuyện thân thiện, vui vẻ > những
hành vi đẹp, nên học tập.
- Tranh 2 : Khi ăn xôi, các bạn dùng thìa, ăn bánh mì, các bạn
dùng giấy ăn lót tay như vậy rất vệ sinh; các bạn trò chuyện thân
thiện, vui vẻ > những hành vi đẹp, nên học tập
- Tranh 3 : Lâm và Tuấn vừa ăn vừa đùa nghịch như vậy
vừa mất vệ sinh khi ăn vừa không an toàn khi ăn > những hành vi
không có lợi, không làm theo.
- Tranh 4 : Nam nhặt vỏ chuối bỏ vào thùng rác như vậy
giúp cho khu du lịch được sach sẽ > hành vi đẹp, nên học tập.
- Tranh 5: Ăn xong, các bạn thu dọn vỏ bánh, túi ni lông cho
vào thùng rác. Đồ ăn còn lại cất gọn gàng. Các bạn có ý thức giữ vệ
sinh nơi công cộng và biết cách sử dụng đồ dùng hiệu quả > nhưng
hành vi đẹp, nên học tập.

Nghe và nối tiếp
nêu lại lời khuyên


Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra phần 1 của lời khuyên, SHS trang (SHS trang 26)
26.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động 3: Nhận xét hành vi (8’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận biết những hành vi thanh lịch, văn minh
khi ăn ở nhà hàng.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1, SHS trang 25.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.

Nối tiếp đọc và
nêu ý kiến của
mình, các bạn
trong lớp nhận xét.

GV kết luận nội dung theo từng tranh :
- Tranh 1 : Hùng nghịch đũa trong ống như vậy rất mất vệ
sinh, làm mọi người xung quanh khó chịu > hành vi không đẹp,
không nên làm theo.
- Tranh 2 : Hùng chưa ăn xong đã chạy đi chơi như vậy vừa
không đủ no, ảnh hưởng tới sức khoẻ vừa gây lãng phí > hành vi
không đẹp, không nên làm theo.
Bước 3 : GV hướng dẫn HS rút ra phần 2 của lời khuyên, SHS

Nêu lại.

trang 26.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.

Hs nêu liên hệ
trong lớp, trong
trường.

Hoạt động 4: Trao đổi, thực hành (7’)
* Mục tiêu : HS thực hành ứng xử các kĩ năng được học trong các
tình huống cụ thể.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GVtổ chức cho HS thực hiện bài tập 2, SHS trang 26.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV phân tích, kết luận cách ứng xử đúng và hay.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.

Hs cá nhân nhận
xét và tự liên hệ
bản thân.Chọn bạn
có cách ứng xử
hay.


3. củng cố dặn dò: (3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên (không
yêu cầu HS đọc đồng thanh) và hướng dẫn để HS mong muốn, chủ 1,2 em nhắc lại.
động, tự giác thực hiện nội dung lời khuyên.
- Chuẩn bị bài 6 “Trang phục khi ra đường”.

THANH LỊCH -VĂN MINH


TIẾT7

:
Bài 6 : TRANG PHỤC KHI RA ĐƯỜNG

I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy khi ra đường, cần lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi, điều
kiện gia đình và phù hợp với nơi mình đến.
2. Học sinh có kĩ năng :
- Lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi, điều kiện gia đình và phù hợp với nơi
mình đến (trang phục không quá rộng hay quá chật).
- Luôn giữ gìn trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
3. Học sinh luôn có ý thức lựa chọn và giữ gìn trang phục khi ra đường.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
+- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai (một số bộ trang phục của HS).
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1 : Kiểm tra bài cũ (3’)
* Mục tiêu : Kiểm tra kiến thức HS đã học ở Bài 5, 6 “Trang phục tới Hs nêu miệng
nối tiếp.
trường” ; “Trang phục ở nhà” (TLGDNSTL,VM lớp 1).
* Cách tiến hành :
Bước 1 : GV có thể yêu cầu HS trả lời câu hỏi “Khi tới trường, em cần
mặc thế nào ?” (Mặc đồng phục đúng quy định, những ngày không mặc
đồng phục, cần lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết) ; “Khi ở nhà,
em cần mặc thế nào ?” ( Trang phục, thuận tiện cho sinh hoạt và phù
hợp với thời tiết, không mặc lôi thôi).
Bước 2 : GV nhận xét câu trả lời của HS.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2’)
* Mục tiêu : Giúp HS định hướng về nội dung sẽ học trong tiết dạy.
* Cách tiến hành : GV giới thiệu bài học, ghi tên bài “Trang phục khi đi Hs ghi bài.


ra đường”.
Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi (15’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy khi ra đường, cần lựa chọn trang phục
phù hợp với lứa tuổi, điều kiện gia đình và phù hợp với nơi mình đến
(trang phục không quá rộng hay quá chật)

Hs quan sát
* Các bước tiến hành :
tranh.Thảo luận
nhóm bàn.
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện phần Xem tranh, SHS trang 27,
Đại diện nêu kết
28.
quả, nhận xét
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung theo từng tranh :
- Tranh 1 : Các bạn mặc đẹp, còn một bạn nam mặc quần áo bẩn,
nhàu nát. Một bạn nữ mặc váy dài quá làm cho việc đi lại trong công
viên khó khăn.
- Tranh 2 : Linh đi giày cao gót nên đi lại khó khăn.
- Tranh 3 : Khi dự sinh nhật, nhiều bạn mặc quần áo đẹp riêng Tú
mặc quần đùi, áo may ô là chưa lịch sự.
- Tranh 4 : Tùng mặc đồng phục về thăm bà là chưa phù hợp,
đồng phục chỉ nên mặc khi tới trường.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý 1, ý 2 của lời khuyên, SHS trang 29.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.

Nghe và nối tiếp
nêu lại lời
khuyên (SHS
trang 29)

Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (7’)
* Mục tiêu: Giúp HS bày tỏ ý kiến với các hành vi đẹp và không đẹp khi
sử dụng trang phục ra đường.
* Các bước tiến hành:
Bước 1 : GVtổ chức cho HS thực hiện bài tập 1, SHS trang 12.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.

Nối tiếp đọc và
GV kết luận theo từng trường hợp :
nêu ý kiến của
mình, các bạn
a) … > Không đồng ý. Trang phục khi ra đường cần chỉnh tề, phù
trong lớp nhận


hợp.

xét.
b) … > Đồng ý. Khi ra đường, luôn phải giữ gìn trang phục gọn

gàng, sạch sẽ.
c) … > Đồng ý. Khi mặc đẹp, chúng ta sẽ cảm thấy vui và tự tin
hơn.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý 2 của lời khuyên, SHS trang 29.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành (7’)

Nêu miệng 4-6
em
Hs nêu liên hệ
trong lớp, trong
trường.

* Mục tiêu : HS thực hành lựa chọn trang phục khi ra đường.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2, SHS trang 29 (gợi ý
cho HS lựa chọn trang phục khi đi chơi công viên, đi thăm viện bảo
tàng, dự sinh nhật, leo núi, …)
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV giúp HS nhận xét, bình chọn trang phục phù hợp.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.

Hs cá nhân nhận
xét và tự liên hệ
bản thân.Chọn
bạn chọn trang
phục phù hợp.

3. củng cố dặn dò: (3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên và hướng
1,2 em nhắc lại.
dẫn để HS mong muốn, chủ động, tự giác thực hiện nội dung lời
khuyên.
- Chuẩn bị bài 7 : Trang phục thể thao.

THANH LỊCH -VĂN MINH


TIẾT8

:
Bài 7 : TRANG PHỤC THỂ THAO

I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy cần lựa chọn trang phục phù hợp với môn thể thao mình tham
gia.
2. Học sinh có kĩ năng :
- Biết lựa chọn trang phục phù hợp với môn thể thao mình tham gia.
- Biết cách thắt dây giày, buộc tóc gọn gàng.
3. Học sinh tự giác lựa chọn và giữ gìn trang phục khi tham gia chơi thể thao.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- - Tranh minh hoạ trong sách HS.
- - Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- - Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai (một số trang phục thể thao như : võ thuật, bơi,
bóng đá, bóng rổ).
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1 : Kiểm tra bài cũ (3’)
* Mục tiêu : Kiểm tra kiến thức HS đã học ở Bài 6 “Trang phục thể Hs nêu miệng
nối tiếp.
thao” (TLGDNSTL,VM lớp 2).
* Cách tiến hành :
Bước 1 : GV có thể yêu cầu HS trả lời câu hỏi “Khi ra đường, em cần
lựa chọn trang phục thế nào ?”.
Bước 2 : GV nhận xét câu trả lời của HS.
2.Bài mới:
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài (2’)
* Mục tiêu : Giúp HS định hướng về nội dung sẽ học trong tiết dạy.
* Cách tiến hành : GV giới thiệu bài học, ghi tên bài “Trang phục thể
thao”.
Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi (15’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy cần lựa chọn trang phục phù hợp với

Hs ghi bài.


môn thể thao mình tham gia, đi giày và biết cách thắt dây giày gọn gàng.
* Các bước tiến hành :

Hs xem
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện phần Xem truyện tranh, SHS truyện,quan sát
tranh.Thảo luận
trang 30, 31, 32.
nhóm bàn.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
Đại diện nêu
kết quả, nhận
GV kết luận :
xét
- Khi chơi bóng đá, Dũng mặc quần áo thể thao, Long mặc quần
áo đồng phục, Tú mặc quần đùi, áo may ô.
- Trang phục của Dũng phù hợp, trang phục của Long và Tú chưa
phù hợp.
- Trận bóng phải dừng lại vì Tú đi chân đất nên khi sút bóng, ngón
chân bị quệt xuống đất, bong móng chân.

Nghe và nối
Bước 3 : GV hướng dẫn HS rút ra ý 1, ý 2 của lời khuyên, SHS trang 33. tiếp nêu lại lời
khuyên (SHS
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.
trang 33)
Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến (7’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy cần luôn luôn giữ gìn trang phục sạch
sẽ.
* Các bước tiến hành :
- Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1, SHS trang 33.
- Bước 2 : HS trình bày kết quả.
Giáo viên phân tích các hành vi :
a) … > Không đồng ý (khi chơi thể thao cần mặc quần áo thể
thao).
b) … > Đồng ý (trang phục có độ co giãn cao sẽ giúp chúng ta
vận động dễ dàng).
c) … > Đồng ý (mỗi môn thể thao đều có trang phục riêng, phù
hợp với đặc điểm của môn đó).
d) … > Đồng ý (nếu không thắt dây giày có thể bị tuột giày hoặc
bị ngã).

Nối tiếp đọc và
nêu ý kiến của
mình, các bạn
trong lớp nhận
xét.


e) … > Đồng ý (các bạn nữ buộc gọn tóc sẽ giúp cho vận động dễ
dàng hơn.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.

Hs nêu liên hệ
trong lớp, trong
trường.

Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành (7’)
* Mục tiêu : HS thực hành lựa chọn trang phục cho một số môn thể thao.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2, SHS trang 33 (có thể
thay những hình vẽ trong sách bằng những bộ trang phục thật).
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV giúp HS nhận xét và bình chọn trang phục phù hợp.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
3. củng cố dặn dò: (3’)

Hs cá nhân
nhận xét và tự
liên hệ bản
thân.Chọn bạn
có chọn trang
phục phù hợp
nhất.
Hs thực hành
theo nhóm bàn.

- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên và hướng dẫn
1,2 em nhắc
để HS mong muốn, chủ động, tự giác thực hiện nội dung lời khuyên.
lại.
- Chuẩn bị bài 8 : Cách nằm ngồi của em

THANH LỊCH -VĂN MINH


TIẾT 9

:
Bài 8 : CÁCH NẰM NGỒI CỦA EM

I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy khi nằm hoặc ngồi, cần lựa chọn chỗ và hướng nằm, ngồi thích
hợp.
2. Học sinh có kĩ năng :
a) Khi ngồi :
- Biết chọn chỗ thích hợp và ngồi đúng tư thế.
- HS nữ biết thu váy và khép chân.
b) Khi nằm :
- Biết chọn chỗ và hướng nằm thích hợp.
- Nằm đúng tư thế.
- HS nữ biết thu váy và khép chân.
3. Học sinh tự giác thực hiện cách nằm, ngồi lịch sự.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1 : Kiểm tra bài cũ (3’)
* Mục tiêu : Kiểm tra kiến thức HS đã học ở Bài 7 “Cách đi đứng Hs nêu miệng
nối tiếp.
của em” (TLGDNSTL,VM lớp 1).
* Cách tiến hành :
Bước 1 : GV có thể yêu cầu HS trả lời câu hỏi “Khi đi lại, em cần
chú ý điều gì ?” ( Đi thong thả, nhẹ nhàng. Quan sát phía trước để
tránh bị va chạm. Không đi qua trước mặt người đang ngồi hay đang
nói chuyện.) ; “Khi đứng nói chuyện với người khác, em cần chú ý
điều gì ?” (Đứng ngay ngắn, mắt nhìn người nói chuyện. Nên chọn vị
trí đứng thích hợp để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh).


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×