Tải bản đầy đủ

15 "Bí Mật" Về Nghệ Thuật Bán Hàng - JACK MA

15 “BÍ MẬT”
VỀ BÁN HÀNG
ĐƯỢC “TIẾT LỘ”
BỞI
TỶ PHÚ JACK-MA

2017


JACK-MA


BÍ MẬT 1 :
Bán cho khách lạ,
cần
LỄ PHÉP

JACK-MA


BÍ MẬT 2 :

Bán cho khách
quen,
cần
NHIỆT TÌNH

JACK-MA


BÍ MẬT 3 :
Bán cho khách đang
cần gấp,
cần
phải
NHANH

JACK-MA


BÍ MẬT 4 :
Bán cho khách mua
từ từ,
cần
KIÊN NHẪN

JACK-MA


BÍ MẬT 5 :
Bán cho khách có
tiền,
cần cho họ thấy
sự
CAO QUÝ

JACK-MA


BÍ MẬT 6 :
Bán cho khách
ít tiền,

cho họ thấy
sự
THỰC TẾ

JACK-MA


BÍ MẬT 7 :
Khách theo mốt,
bán cho họ
sự
THỜI THƯỢNG!

JACK-MA


BÍ MẬT 8 :
Khách chuyên
nghiệp,
bán cho họ
sự
CHUYÊN NGHIỆP

JACK-MA


BÍ MẬT 9 :
Khách hào phóng,
bán cho họ
sự
TRƯỢNG NGHĨA

JACK-MA


BÍ MẬT 10 :
Khách kheo khiệt,
bán cho họ
LỢI ÍCH

JACK-MA


BÍ MẬT 11 :
Khách thích hưởng
thụ,
bán cho họ
sự
PHỤC VỤ

JACK-MA


BÍ MẬT 12 :
Khách thích hư
vinh,
bán cho họ
sự
VINH DỰ

JACK-MA


BÍ MẬT 13 :
Khách hay bắt bẻ,
bán cho họ
sự
TỈ MỈ

JACK-MA


BÍ MẬT 14 :
Khách hiền lành,
bán cho họ
sự
ĐỒNG CẢM

JACK-MA


BÍ MẬT 15 :
Khách còn do dự,
bán cho họ
sự
ĐẢM BẢO

JACK-MA


Hi vọng cuốn sách đã đem lại những
giá trị cốt lõi cho bạn và gia đình bạn!

JACK-MAx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×