Tải bản đầy đủ

Khảo sát quá trình trích ly tinh dầu từ vỏ cam

ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TRÍCH LY TINH DẦU TỪ VỎ CAM

SVTH: VÕ THỊ AN
NGUYỄN THỊ TUYẾT TRÂM
GVHD: NGUYỄN ĐÌNH THỊ NHƯ NGUYỆN

1


NỘI DUNG

1. Giới Thiệu Về Đề Tài
2. Tổng Quan
3. Vật Liệu Và Phương Pháp
4. Kết Quả Và Bàn Luận
5. Kết Luận Và Kiến Nghị
6. Tài Liệu Tham Khảo
2


GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài
Là một trong những lại quả được sử dụng rộng rãi trên thế giới.
Các bộ phận của cam như quả, hoa, lá, vỏ và dịch quả đều được sử dụng trong các
lĩnh vực như hương liệu, mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm.

Hình 1.1 – Các bộ phận của cam

3


GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Lý do chọn đề tài

“Khảo Sát Quá Trình Trích Ly Tinh Dầu Từ Vỏ
Cam”

Trái cây tươi

Nước ép cam

CHẤT THẢI

4


GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI
1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường,
tránh lãng phí nguồn nguyên liệu tự
nhiên, tạo ra sản phẩm phục vụ cho
nhu cầu của con người và mang lại
giá trị kinh tế.

5GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI
1.3. Tình hình nghiên cứuCác nghiên cứu nước ngoài

-

Ezejiofor et al., (2011) ‘Waste to wealth : Industrial raw materials potential of peels of Nigerian sweet orange (Citrus sinensis)’.

-

Sikdar et al., (2016) ‘Extraction of Citrus Oil From Orange (Citrus Sinensis) Peels By Steam Distillation and Its Characterizations’.

-

Nisha Pauline, M. J. and Lakshmi, A. R. (2015) ‘Extraction of Orange Oil by Improved Steam Distillation and its Characterization Studies’.

6


GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI
1.3. Tình hình nghiên cứuCác nghiên cứu trong nước

-

Ngô Văn Tĩnh (2014), ‘Nghiên Cứu Chiết Tách Tinh Dầu Từ Vỏ Cam, Bưởi (Citrus) Và Ứng Dụng Sử Lý Chất Thải Xốp’

-

Phạm Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thanh Lam (2014), ‘Tinh Dầu Citrus Và Tiềm Năng Khai Thác Ở Nghệ An’

-

Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú và Hoàng Đình Hòa (2014), ‘Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Đặc Tính Sinh Học Của Tinh Dầu Lá
Bưởi, Cam và Chanh’

7


TỔNG QUAN
2.1. Cây camCó lịch sử trồng trọt lâu đời trên thế giới, được trồng ở hơn 130 quốc gia, có nguồn gốc ở Ấn Độ và Trung Quốc.Là nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin (B1, B2, B3, B5, B6, và C ).Có tính kháng khuẩn cao, chống oxi hóa, giúp giải độc gan, bảo vệ tim mạch,…

Nguồn: (Milind and Dev, 2012).

8


TỔNG QUAN
2.1. Tinh dầu cam


Khai thác chủ yếu từ các tế bào trong vỏ quả cam, một số ít trong lá, hoa.
Quả cam có chứa 1,5% tinh dầu.
Là một trong những loại tinh dầu được sử dụng rộng rãi trên thế giới.
Thành phần chính tạo mùi thơm đặc trưng của tinh dầu cam là D- Limonene
(90%).

Nguồn: (Milind and Dev, 2012).

Hình 2.1 – Các loại tinh dầu
Nguồn: (Pekas, 2011)

9


TỔNG QUAN
2.1. Tinh dầu cam
Bảng 2.2 – Một số tính chất vật lý và hóa học của limonene
 

D-limonene

L-limonene

(R) -1-methyl-4- (1-

(S) -1-methyl-4- (1-

methylethenyl) cyclohexen

methylethenyl) cyclohexen

1-metyl-4- (1-methylethenyl) cyclohexen

C10H16

C10H16

C10H16

Phân tử khối

163.23

163.23

163.23

o o
T nc( C)

-74.35

-74.35

-95.9

o
o
T sôi ( C)

175,5-176,0

175,5-176,0

175,5-176,0

Tỷ trọng (g/cm3 )

0.8411

0.8422

0.8402

Áp suất hơi (pa)

190

190

190

Chỉ số khúc xạ

1,4730

1,4746

 

Hệ số quay quang

o
+125

-125

Tên khoa học

Công thức phân tử

Nguồn: (Falk Filipsson, Bard and Karlsson, 1998)

o

D,L-limonene

o
0

10


TỔNG QUAN
2.1. Phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcquá trình tách rời các chất dựa vào sự khác biệt của chúng về nhiệt độ như tinh
dầu, nhựa không tan trong nước và phân hủy ở nhiệt độ sôi của chúng.cho phép tách một hoặc nhiều chất của hỗn hợp được chưng cất ở nhiệt độ xác
định.Không đòi hỏi nhiều thiết bị phức tạp, vận hành đơn giản hiệu suất tách khá
cao.

Nguồn: (Kumar, 2010)

11


VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu nguyên cứuVỏ camVỏ cam được lấy từ quán nước tại cơ sở 5, Trường Đại Học Lạc Hồng.Là sản phẩm phụ của nước ép cam.Không ổn định, không rõ nguồn gốc và thời gian.

12


VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu nguyên cứu

Dụng cụ và thiết bị

Bộ chưng cất lôi cuốn hơi nước.

Bếp đun bình cầu.

Cổ gạn.

Cân điện tử.

Bình cầu 2 cổ 500ml.

Nhiệt kế.

Hệ thống cấp nước.

Và một số dụng cụ khác.

Hóa chất

Na2SO4
13


VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.2. Phương pháp nguyên cứuQuy trình trích ly tinh dầu cam

14


15


VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.2. Phương pháp nguyên cứuBố trí thí nghiệm

TN1: Khảo sát tỷ lệ nguyên liệu và nước (g/ml)

Mẫu

Tỷ lệ nguyên liệu và nước (g /ml)

TN2: Khảo sát thời gian (Phút)

Thời gian

Yếu tố cố định
Mẫu

1

100:150

2

100:200

3

100:250

4
5
6

100:300

Yếu tố cố định
( Phút )

1

40

2

60

o
Nhiệt độ: 110 C

3

80

Thời gian: 60 phút

4

100

Vỏ cam: 100g

Vỏ cam: 100g
o
Nhiệt độ: 110 C
Tỷ lệ nguyên liệu và nước (g/ml)

100:350
5

120

6

140

100:400

16


KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu và nước

Mẫu

Tỷ lệ nguyên liệu : nước (g/ml)

Tinh dầu (ml)

1

100:150

2.42

2

100:200

3.35

3

100:250

3.57

4

100:300

4.24

5

100:350

4.18

6

100:400

4.08

Tinh dầu (ml)

Nhiệt độ: 110ºC
Thời gian: 60 phút

Tỷ lệ (g/ml)

177


KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Nhiệt độ: 110ºC
Tỷ lệ: 100:300 g/ml

Mẫu

Thời gian (phút)

Tinh dầu (ml)

1

40

3.26

2

60

4.38

3

80

4.92

4

100

6.33

5

120

5.09

6

140

5.32

Tinh dầu (ml)

3.2. Ảnh hưởng của thời gian

Thời gian (phút)

188


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận

o
Quá trình trích ly tinh dầu cam ở nhiệt độ 110 C.Thời gian: 100 phútTỷ lệ nguyên liệu và nước: 100:300 g/ml.

Hình 5.1 – Tinh dầu thu được

199


20


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.2. Kiến nghị

Đề xuất cho những nghiên cứu tiếp theo như sau:

-

Khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ, kích thước nguyên liệu trong quá trình trích ly tinh dầu cam.
Cải thiện chưng cất lôi cuốn hơi nước trong quá trình trích ly tinh dầu cam.
So sánh hiệu suất trích ly tinh dầu từ phương pháp chưng cất lôi cuốn và một số phương pháp khác.
Khảo sát hàm lượng limone trong một số loại cam khác nhau.

221


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài Liệu Việt Nam
Hoàng Thị Thủy (2015), Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Nguồn Thực Liệu Tạo Quả Không Hạt Cây Có Múi, Luận án
Tiến sỹ, Đại Học Thái Nguyên.
Lã Đình Mỡi và cộng sự (2001), Tài Nguyên Thực Vật Có Tinh Dầu Ở Việt Nam. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp.
Lã Đình Mỡi và cộng sự (2005), Tài Nguyên Thực Vật Việt Nam Những Cây Chứa Các Hợp Chất Có Hoạt Tính Sinh Học. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp.

22


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài Liệu Nước Ngoài
Baser, K. H. C. and Buchbauer, G. (2010) Handbook of Essential Oils Science, Technology, and Applications, CRC Press Taylor & Francis Group,London
Ezejiofor, T. I. N., Eke, N. V, Okechukwu, R. I., Nwoguikpe, R. N. and Duru, C. M. (2011) ‘Waste to wealth : Industrial raw materials potential of peels of
Nigerian sweet orange (Citrus sinensis)’, African Journal of Biotechnology, 10(33), pp. 6257–6264.
Falk

Filipsson,

A.,

Bard,

J.

and

Karlsson,

S.

(1998)

Limonene,

World

Health

Organization.

Available

at:

Available

at:

http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad05.htm#PartNumber:5.
FAO

(2004),

Fruits

of

Vietnam,

Food

and

Agriculture

Organization

of

the

United

Nations,

http://www.fao.org/docrep/008/ad523e/ad523e03.htm#TopOfPage (Accessed: 18 April 2017).

23


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài Liệu Nước Ngoài
Kumar, K. S. (2010) ‘Extraction Of Essential Oil Using Steam Distillation’, National Institute of Technology Rourkela.
Milind, P. and Dev, C. (2012) ‘Orange : Range of Benefits’, International Research Journal of Pharmacy, 3(7), pp. 3–7.
Pekas, A. (2011) ‘Biological Pest Control In Citrus An Alternative To Chemical Pesticides With Benefits For Essential Oil Quality’, in IFEAT International
Conference, Barcelona, 6-10 November 2011,pp. 115–124.
USDA (2017) Citrus: World Markets and Trade, United States Department of Agriculture. Available at: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/citrus.pdf
(Accessed: 21 April 2017).

24


e
h
g
n
g
n
lắ
ã
đ
n

b
c
C ả m ơ n c ô v à cá
have a nice day…!

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×