Tải bản đầy đủ

ÔNG MANH THANG THAN GIO

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO xxxxxxxx
TRƯỜNG TIỂU HỌC xxxxxxxxxxxxx

Tập đọc
Ông Mạnh thắng Thần Gió


TIẾT 1Mỗi năm đến Tết Trung thu, Bác Hồ nhớ đến ai ?
Thư Trung thu

A. Bác nhớ tới đồng bào cả nước.
Đọc đoạn 1

B. Bác nhớ tới các cháu nhi đồng.

C.Bác nhớ tới các chiến sĩ.Những câu thơ nào cho thấy Bác Hồ
rất yêu thiếu nhi ?

A. Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh

Đọc đoạn 2

B. Tính các cháu ngoan ngoãn
Mặt các cháu xinh xinh
C. Cả a và c
Thứ hai ngày

tháng

năm 2009

Tập đọc

Ông Mạnh thắ
ng

Ông Mạnh thắ

Thần Gió

ng Thần Gió


Luyện đọc


Bé lắng nghe!Ông Mạnh thắng
Thần Gió


Thứ hai ngày tháng năm 2009
Tập đọc
Ông Mạnh thắng Thần Gió
Phỏng theo A - Nhông

1

2


Thứ hai ngày tháng năm 2009
Tập đọc
Ông Mạnh thắng Thần Gió
Phỏng theo A - Nhông
3

Ông vào rừng lấy gỗ dựng
/ nhà.

/

//


Thứ hai ngày tháng năm 2009
Tập đọc
Ông Mạnh thắng Thần Gió
Phỏng theo A - Nhông
3

Cuối cùng, ông quyết
/ định dựng một căn nhà thật vững chãi.
//


Thứ hai ngày tháng năm 2009
Tập đọc
Ông Mạnh thắng Thần Gió
Phỏng theo A - Nhông
4

Rõ ràng đêm qua Thần Gió đã giận dữ, lồng lộn mà không thể xô đổ ngôi/ nhà.
/

//


Thứ hai ngày tháng năm 2009
Tập đọc
Ông Mạnh thắng Thần Gió
Phỏng theo A - Nhông
5

Từ đó, Thần/Gió thường đến thăm ông, đem cho ngôi nhà không khí mát/ lành từ
biển cả và hương thơm ngào ngạt của các loài hoa.
//


Thứ hai ngày tháng năm 2009
Tập đọc
Ông Mạnh thắng Thần Gió
Phỏng theo A - NhôngCHUÙC MÖØNG CHIEÁN THAÉNGTIẾT 2Tìm hiểu nội dung


Thứ hai ngày tháng năm 2009
Tập đọc
Ông Mạnh thắng Thần Gió
Phỏng theo A - Nhông


Thứ hai ngày tháng năm 2009
Tập đọc
Ông Mạnh thắng Thần Gió
Phỏng theo A - Nhông

1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×