Tải bản đầy đủ

TỰ NHIÊN XA HỘI BÀI CON MUỖI

Thứ bảy, ngày 01 tháng 08 năm 2015
Tự nhiên xã hội

Bài 28:

CON MUỖI

I. MỤC TIÊU:
- Nêu một số tác hại của muỗi
- Chỉ được các bộ phận bên ngồi của con muỗi trên hình vẽ
- HS có ý thức tham gia diệt trừ muỗi và thực hiện các biện pháp phòng tránh
muỗi đốt.
-GDKNS: KN tìm kiếm và xử lí thơng tin về con muổi.
+KN tự bảo vệ: tìm kiếm các lựa chọn và xác định cách phòng tránh muỗi đốt
thích hợp.
+KN làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm bảo vệ bản thân và tun
truyền với gia đình cách phòng tránh muỗi đốt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: - Các hình trong bài 28, SGK.
HS: Sưu tầm vật thật mà trong gia đình phòng chống muỗi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

3’

1. Kiểm tra bài cũ: Con mèo.
Trình chiếu nội dung câu hỏi và các đáp Nêu đáp án đúng
án
- Hãy kể các bộ phận bên ngồi của con
mèo?
- Người ta ni mèo để làm gì?
- Tồn thân con mèo được phủ lớp lơng gì ?
Nhận xét, đánh giá.

2’

6’

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Cá nhân nêu
2. Đố vui kết nối bài mới:
Giới thiệu bài: Con muỗi- Ghi tựa
-Nêu những hiểu biết, thắc mắc của em
bằng lời về con muỗi
* Họat động 1: Quan sát con muỗi.
- Thảo luận nhóm QS và chỉ tên
+ Mục tiêu: Hs biết nêu được tên các bộ các bộ phận bên ngồi của con
phận bên ngồi của con muỗi.
muỗi
- GVgợi ý câu hỏi thảo luận
+ Muỗi to hay nhỏ?
+ Muỗi dùng vòi để làm gì?
-HS K-G
+ Muỗi di chuyển bằng cách nào?


+Tiếng kêu của muỗi khi bay ?
( Gv bao quát , giúp đỡ nhóm)7’

* Kết luận: Muỗi là loài sâu bọ nhỏ bé
hơn ruồi. Nó có đầu, mình, chân và cánh.
Nó bay bằng cánh, đậu bằng chân.Vòi
dùng để hút máu .
* Họat động 2:Nơi sống & tác hại của
muỗi.
Mục tiêu: Biết được nơi sống,tập tính- Tác HS chọn Đ - S.
hại do muỗi đốt
* Câu 1:Muỗi thường sống ở :
Các bụi um tùm

Cống rãnh

Nơi khô ráo, sạch sẽ

Nơi tăm tối , ẩm thấp

Chum nước

Bình chưng hoa.

+ Minh hoạ bằng hình ảnh cho học sinh
xem
- Cá nhân nêu
=>Kết luận : Muỗi sống nơi tối tăm ,

7’

5’

ẩm thấp.
* Câu 2: Khi bị muỗi đốt ta có cảm giác
như thế nào ?
* Câu 3: Kể một số bệnh do muỗi gây ra
mà em biết ?
+Trình chiếu hình ảnh minh họa
=> K ết luận: Muỗi không những lấy
đi một ít máu , mà còn là con vật Thảo luận nhóm đôi
trung gian nguy hiểm truyền bệnh từ
Giới thiệu cho bạn cùng xem.
người này sang người khác.
Hs K-G
* Họat động 3: Cách tiêu diệt muỗi
Mục tiêu: Giúp Hs biết cách diệt muỗi
Gọi HS sưu tầm vật thật giới thiệu trao
đổi
+ Khi ngủ các em làm gì để không bị muỗi
đốt?
* Kết luận: Có rất nhiều cách diệt muỗi.
Muốn không bị muỗi đốt khi ngủ ta nhớ

HS lắng nghe


mắc màn.
* Cho HS xem VIDEO
4. Củng cố:Trò chơi “Chăm sóc vườn
hoa”
GD HS: Muỗi là lọai côn trùng có hại cho
sức khỏe, vì thế các em nhắc nhở gia đình
tìm cách tiêu diệt muỗi,vệ sinh nhà cửa
thông thoáng để muỗi không còn nơi trú ẩn.
5.Nhận xét- dặn dò:
- Gv tổng kết tiết học.
- Tuyên dương Hs tích cực hoạt động.
Chuẩn bị bài : Nhận biết cây cối và con vật
Sưu tầm các con vật cây rau, cây hoa, cây
gỗ mà em biết cho tiết sau .
*Rút kinh nghiệm:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×