Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty TNHH XNK Cường Thịnh.doc

Chuyên đề tốt nghiệp
Mục lục
Tài khoản tiền gửi USD: 001.370.380 99.5 Ngân hàng Ngoại thơng.........5
Mặt hàng...........................................................................................................23
Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Cờng
Thịnh theo cơ cấu mặt hàng..............................................................................23
II. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty Cờng
Thịnh .............................................................................................................33
1. Tăng cờng công tác nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý
thông tin.......................................................................................................33
1.1. Tăng cờng công tác nghiên cứu và xây dựng chiến lợc thị trờng toàn
diện..............................................................................................................33
2. Nâng cao khả năng cạnh tranh ............................................................36
2.1 Lựa chọn mặt hàng chiến lợc .........................................................36
2.2 Nâng cao chất lợng sản phẩm .......................................................37
2.3. Đa dạng hoá sản phẩm .................................................................37
2.4 Thực hiện tiết kiệm vật t ...............................................................37
3. Huy động tối đa nguồn vốn kinh doanh ...............................................38
4 . Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kinh doanh ..........................................38
5. Hoàn thiện công tác lãnh đạo và tổ chức nhân sự và nâng cao chất lợng
tay nghề công nhân .....................................................................................39

5.1 Hoàn thiện công tác lãnh đạo và tổ chức nhân sự..........................39
5.2 Nâng cao chất lợng tay nghề công nhân.......................................40
10. Nhà nớc tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp ............................46
12. Kiện toàn bộ máy cán bộ hải quan và đơn giản hoá thủ tục xuất khẩu
.....................................................................................................................48
a. Về cán bộ ngành hải quan...............................................................48
b. Đơn giản thủ tục xuất nhập khẩu...................................................48
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
1
Chuyên đề tốt nghiệp
13. Chính sách phát triển các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống.
.....................................................................................................................48
a. Tìm kiếm và phát triển các làng nghề truyền thống........................48
b. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các làng nghề truyền thống, đặc
biệt chú ý đến các nghệ nhân.......................................................................49
14. Chính sách tín dụng nâng cao khả năng quản lí hệ thống ngân hàng 50
Kết luận............................................................................................................51
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
2
Chuyên đề tốt nghiệp
Lời nói đầu
Đất nớc ta sau khi xoá bỏ bao cấp, gia nhập vào cơ chế thị trờng nền kinh
tế đã thay đổi rất nhiều. Đã thu đợc những thành công nhất định, đời sống
nhân dân ngày càng nâng cao rõ rệt và xu hớng phát triển ngày càng tăng với
xu thế hội nhập toàn cầu, chính sách đổi mới mở của Đảng và Nhà nớc để phù
hợp với hội nhập thì hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở nớc ta đặc biệt đ-
ợc coi trọng trở thành công cụ để đẩy mạnh tốc độ tăng trởng và phát triển của
đất nớc. Mở rộng hội nhập vào thị trờng thơng mại thế giới.Chúng ta đã trở
thành thành viên của ASIAN và đang nỗ lực để đợc ra nhập WTO. Trong năm
2002 Việt Nam và Mỹ đã ký hiệp định thơng mại song phơng, tạo ra rất nhiều
cơ hội cũng nh thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu
hàng vào Mỹ. Vì đây là một thị trờng lớn, vì vậy muốn thành công thì các
doanh nghiệp buộc phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tự tìm
kiếm nguồn hàng, mối hàng và cân đối trong hoạt động tài chính để đảm bảo
có thể mang lại hiệu quả. Muốn vậy thì phải cung cấp đợc những sản phẩm đạt
tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, đồng thời nắm bắt kịp thời
những diễn biến thị trờng để tạo dựng đợc một chiến lợc phát triển lâu dài.
Kinh doanh trong xu thế quốc tế hoá, các Doanh nghiệp, các quốc gia cần phải
dựa trên tiềm lực, lợi thế so sánh sẵn có của mình để tham gia có hiệu quả vào
thơng mại quốc tế. Một trong những lợi thế của Việt Nam là sản xuất mặt


hàng thủ công mỹ nghệ. Đây là những sản phẩm đã có quá trình phát triển khá
lâu dài, mang đậm nét tinh hoa, độc đáo của truyền thống Dân tộc, đợc thế
giới đánh giá cao về sự tinh xảo và trình độ nghệ thuật. Việc xuất khẩu những
mặt hàng này đem lại nguồn thu ngoại tệ không nhỏ, góp phần cải thiện cán
cân xuất nhập khẩu và cán cân thanh toán quốc tế của Đất nớc. Nắm bất đợc
xu thế thời đại công ty TNHH XNK Cờng Thịnh đã ra đời vào năm 1997.
Trong những năm qua, công ty TNHH XNK Cờng Thịnh đã có cố gắng rất lớn
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
3
Chuyên đề tốt nghiệp
trong việc đẩy mạnh và mở rộng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang các
thị trờng trong khu vực và trên thế giới. Công ty đã đạt đợc một số thành tựu
nhng đồng thời cũng gặp phải những khó khăn nhất định.
Sau một thời gian thực tập tại công ty.thấy rằng hiệu quả hoạt động xuất
nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ là vấn đề cần thiết đối với công ty TNHH
xuất nhập khẩu Cờng Thịnh. Vì vậy tôi xin chọn đề tài ''Một số giải pháp
nhằm nâng cao hoạt động xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công
ty TNHH XNK Cờng Thịnh'' Làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Chuyên đề gồm có 3 phần:
Lời nói đầu
- Phần I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH XNK
Cờng Thịnh.
- Phần II: Thực trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty
TNHH XNK Cờng Thịnh.
- Phần III: Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ
tại Công ty TNHH XNK Cờng Thịnh
Kết luận.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Quản trị kinh
doanh đặc biệt là thầy Thạc sĩ. Nguyễn Thành Hiếu đã hớng dẫn và giúp đỡ
em trong quá trình thực tập.
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2005
Ngời thực hiện
Sinh viên: Dơng Mạnh Tùng
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
4
Chuyên đề tốt nghiệp
PHầN I: Tổng quan về công ty TNHH xnk
cờng thịnh
I. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH XUất nhập
khẩu cờng thịnh
Tên gọi chính: Công ty TNHH xuất nhập khẩu CUONG THINH.
Tên giao dịch: CUONG THINH IMPORT- EXPORT CO.,LTD
Trụ sở chính: 10 Thể Giao- Hai Bà Trng- Hà Nội.
E-mail: cuongthinhco@hn.vnn.vn
Tài khoản tiền gửi USD: 001.370.380 99.5 Ngân hàng Ngoại thơng
Việt Nam, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Tài khoản tiền gửi VNĐ: 011.1.000.380 985 Ngân hàng Ngoại thơng
Việt Nam, 198 Trần Quang Khải , Hà Nội.
Công ty TNHH XNK Cờng Thịnh đã hoạt động đợc gần 09 năm. Nếu
xét về qui mô thì công ty thuộc loại qui mô nhỏ, ra đời với chức năng kinh
doanh thơng mại xuất nhập khẩu đồ thủ công mỹ nghệ.
Quá trình phát triển công ty có thể chia thành 2 giai đoạn chính:
1. Giai đoạn 1997-2000.
Đây là giai đoạn hình thành của công ty.Giai đoạn này công ty cũng gặp
phảI một số khó khăn vì bớc đầu mới thành lập, còn bỡ ngỡ khi ra nhập vào thị
trờng dã có khá nhiều doanh nghiệp đang hoạt động. NgoàI ra qui mô của
công ty là một DN nhỏ, nguồn vốn huy động có hạn,kinh nghiệm hoat động
cha có,cha có thơng hiệu của mình. Luồng thông tin hai chiều của công ty còn
nhiều hạn chế.
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
5
Chuyên đề tốt nghiệp
2. Giai đoạn 2001 - đến nay
Đây là thời kỳ khởi sắc của Công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty đã đi vào trạng thái an toàn và có lãi. Các mặt hàng xuất khẩu
truyền thống của Công ty ngày càng tăng về kim ngạch xuất khẩu, dẫn đầu là
mặt mây tre đan, sơn màI và thêu ren trong ba năm gần đây luôn đạt trên 1
triệu USD/năm. Những mặt hàng nh gốm sứ, gỗ mỹ nghệ, thảm cói đay, thổ
cẩm, dần chiếm lĩnh đợc thị trờng.
Những thị trờng khó tính nh EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, đặc biệt là thị tr-
ờng mới nh Mỹ, Canada, đã tiếp nhận chất l ợng hàng hoá của Công ty trong
3 năm gần đây mà không có một khoản khiếu nại và từ chối thanh toán nào.
3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty
3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty.
Công ty TNHH XNK Cờng Thịnh có đầy đủ t cách pháp nhân, có tài
sản và con dấu riêng, thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh độc lập nên Công
ty phải đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình là không trái với
pháp luật, thực hiện mọi chế độ kinh doanh theo luật Thơng mại Việt Nam,
chịu mọi trách nhiệm về hành vi kinh doanh .
Trong quá trình mở cửa và hội nhập nền kinh tế các doanh nghiệp đặc
biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế thế
giới. Các cơ hội và thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp rất nhiều, nó là sự
sống còn của nhiều doanh nghiệp, nếu nh doanh nghiệp thu, tìm đợc nhiều bạn
hàng thì sẽ xuất khẩu đợc nhiều hàng hoá và sẽ thu đợc nhiều ngoại tệ cho
quốc gia cũng nh cho chính doanh nghiệp để đầu t phát triển. Thông qua xuất
khẩu doanh nghiệp nhanh chóng tiếp thu đợc khoa học kĩ thuật, từ đó có khả
năng củng cố tổ chức sản xuất, nâng cao mẫu mã, chất lợng, uy thế và địa vị
của doanh nghiệp trên thị trờng quốc tế cũng thông qua xuất khẩu, các doanh
nghiệp xuất khẩu nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm của mình củng cố đội ngũ
cán bộ công nhân viên nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên trong
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
6
Chuyên đề tốt nghiệp
sản xuất cũng nh trong xuất khẩu, mục đích để tạo lợi thế cạnh tranh so với
các đối thủ khác trên thị trờng thế giới.
3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
* Sơ đồ bộ máy công ty.
Bộ máy của công ty TNHH XNK Cờng Thịnh đợc tổ chức theo sơ đồ
sau:

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Công ty
* Phân tích:
Tại Công ty Cờng Thịnh, mỗi phòng chức năng đợc coi nh một đơn vị
kinh doanh độc lập với chế độ hạch toán riêng. Mỗi phòng bổ nhiệm một quản
lý để điều hành công việc kinh doanh của phòng.
Chính nhờ cơ cấu hoạt động độc lập nhng có sự quản lý chung của ban
giám đốc với quy chế xác định do bộ phận quản lý đề ra mà hoạt động của các
phòng kinh doanh cũng nh các bộ phận khác rất có hiệu quả. Tuy nhiên với
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
7
Giám đốc
Phó giám đốc
Các bộ phận
kinh doanh
Các bộ phận
quản lý
Phòng
Tổ chức
hành
chính
phòng
Nghiệp
vụ 1
Phòng
thị trư
ờng
Phòng
Kế toán
tài
chính
phòng
Nghiệp
vụ 2
phòng
Nghiệp
vụ 3
phòng
Nghiệp
vụ 4
Chuyên đề tốt nghiệp
việc bố trí nh thế cũng rất dễ gây ra sự cạnh tranh lẫn nhau khi tình hình kinh
doanh gặp khó khăn. Điều này có thể gây mất đoàn kết trong nội bộ Công ty
và làm cho không phát huy đợc hết sức mạnh tập thể của Công ty.
Với mô hình tổ chức trực tuyến chức năng, Công ty Cờng Thịnh có sự
năng động trong quản lý và điều hành. Các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên
xuống các cấp dới đợc truyền đạt nhanh chóng và tăng độ chính xác. Đồng
thời ban giám đốc có thể nắm bắt đợc một cách cụ thể, chính xác và kịp thời
những thông tin ở các bộ phận cấp dới từ đó có những chính sách, chiến lợc
điều chỉnh phù hợp cho từng bộ phận trong từng giai đoạn, thời kỳ. Đồng thời
cũng có thể tạo ra sự hoạt động ăn khớp giữa các phòng ban có liên quan với
nhau, giảm đợc chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doah của
Công ty và tránh đợc việc quản lý chồng chéo chức năng. Theo cơ cấu tổ chức
này, thông tin đợc phản hồi nhanh chóng giúp ban lãnh đạo Công ty có thể kịp
thời giải quyết các vấn đề bất trắc xảy ra.
3.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
Bộ máy của Công ty bao gồm những phòng ban và bộ phận nh sau:
3.3.1. Ban giám đốc
Đứng đầu là giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty trớc pháp luật. Giám đốc là ngời lập kế
hoạch chính sách kinh doanh, đồng thời cũng là ngời trực tiếp điều hành mọi
hoạt động của Công ty. Giám đốc là ngời luôn đứng đầu trong việc hoạch định
chiến lợc kinh doanh.
Bên cạnh đó, giám đốc đợc hỗ trợ đắc lực bởi một phó giám đốc. Phó
giám đốc là ngời đóng vai trò tham mu cho giám đốc trong các công tác hàng
ngày, đồng thời có trách nhiệm thay mặt giám đốc lúc cần thiết.
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
8
Chuyên đề tốt nghiệp
3.3.2. Các bộ phận kinh doanh:
Gồm các phòng nghiệp vụ chức năng.
+ Phòng nghiệp vụ 1: Kinh doanh hàng thêu ren.
+ Phòng nghiệp vụ 2: Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.
+ Phòng nghiệp vụ 3: Kinh doanh hàng nhập khẩu.
+ Phòng nghiệp vụ 4: Kinh doanh tổng hợp.
* Chức năng của bộ phận kinh doanh
- Tổ chức tốt khâu KD-XNK, phơng tiện vận tải kho bãi theo giấy phép
kinh doanh của công ty phù hợp quy chế hiện hành của nhà nớc.
- Tổ chức tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu trong nớc.
- Tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế và trong nớc.
- Quản lý phòng mẫu, trực tiếp chỉ đạo tổ mẫu thực hiện và triển khai
mẫu mã, đáp ứng kịp thời với khách hàng.
* Nhiệm vụ của bộ phận kinh doanh
- Triển khai công tác xúc tiến thơng mại, quảng cáo thơng hiệu của công
ty trên các phơng tiện thông tin đại chúng.
- Trực tiếp làm các thủ tục xuất, nhập khẩu của công ty, xuất nhập khẩu
uỷ thác. Trực tiếp ký kết, khai thác hàng gia công xuất khẩu, gia công sản xuất
và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trớc Giám đốc công ty về hiệu quả công
việc.
- Đàm phán và dự thảo hợp đồng thơng mại trong nớc, quốc tế, trình
Giám đốc duyệt.
- Xây dựng bảng giá bán hàng trong nớc, xây dựng Catologue cho hàng
hoá, xây dựng chơng trình quảng ba thơng hiệu của công ty.
- Lập kế hoạch sản xuất hàng hoá nội địa, lập các đơn hàng hợp đồng
xuất khẩu.
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
9
Chuyên đề tốt nghiệp
- Giao kế hoạch sản xuất và hợp đồng xuất khẩu cho phòng KHSX thực
hiện, giám sát, kiểm tra phòng KHSX thực hiện từng hợp đồng, đơn hàng (đảm
bảo đúng chất lợng, chủng loại, số lợng, thời gian).
- Trực tiếp giao nhận hàng hoá với khách hàng (đợc biểu hiện bằng các
bảng kê chi tiết hàng hoá có ký nhận của khách hàng).
- Theo dõi, quản lý các điểm bán hàng, các khách hàng và trực tiếp thu
hồi công nợ
- Đợc phép khai thác kinh doanh hàng hoá xuất khẩu và hàng hoá bán
trong nớc (nhng phải lập phơng án trình Giám đốc duyệt trớc khi thực hiện).
- Nắm bắt thông tin kinh tế, các văn bản chính sách của nhà nớc về công
tác xuất nhập khẩu.
3.3.3. Phòng tổ chức hành chính
* Chức năng
- Tổ chức tốt bộ máy quản lý điều hành công ty có hiệu quả.
- Công tác tổ chức lao động, chế độ tiền lơng, Bảo hiểm xã hội và thờng
trực hội đồng thi đua
- Công tác quản trị hành chính, văn th, phục vụ.
* Nhiệm vụ
* Về công tác tổ chức lao động, chế độ, tiền lơng:
- Quản lý hồ sơ của CBCNV từ cấp trởng phòng trở xuống, quản lý và
theo dõi diễn biến nhân sự của toàn công ty.
- Xét tuyển lao động, tiếp nhận lao động, làm thủ tục ký hợp đồng lao
động ngắn hạn, dài hạn, thử việc, lao động thời vụ, đề nghị sa thải, chấm dứt
hợp đồng lao động đối với cán bộ CNV không thực hiện đúng theo hợp đồng
lao động, khi công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc đối tợng lao động vi
phạm các quy chế, quy định của công ty.
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
10
Chuyên đề tốt nghiệp
- Thực hiện giải quyết các chế độ có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ
của ngời lao động, các chính sách về lao động, tiền lơng, tiền thởng theo quy
định của công ty và các văn bản quy định khác của nhà nớc.
- Báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về lao động, tiền lơng và các hình thức bảo
hiểm với các cơ quan quản lý khác.
- Kết hợp với các phòng và Hội đồng thi đua kiểm tra, giám sát, đôn đốc
CBCNV thực hiện tốt quy chế, quy định về giờ giấc làm việc và công tác thực
hành tiết kiệm.
* Về công tác quản trị hành chính, văn th, phục vụ:
- Quản lý toàn bộ tài sản cố định, tài sản văn phòng công ty (trang thiết bị
văn phòng, xe cộ, điện nớc...)
- Sắp xếp bố trí xe cộ, phơng tiện phục vụ cán bộ công ty đi công tác.
- Tổ chức cuộc họp, hội thảo, Đại hội của công ty.
- Phục vụ lễ tân, tiếp khách, phục vụ lãnh đạo
- Quản lý dấu theo quy định của bộ Công an và quy định sử dụng của
Giám đốc, quản lý lu trữ hồ sơ, tài liệu các văn bản pháp quy của nhà nớc, các
quyết định, công văn đến, đi có liên quan đến mọi hoạt động sản xuất, kinh
doanh, tổ chức của công ty.
- Quan hệ đối ngoại với các cơ quan quản lý hành chính, chính quyền địa
phơng, các đơn vị trong địa bàn và với cơ quan quản lý cấp trên.
- Kết hợp với công đoàn, đoàn thanh niên chăm la tới đời sống, văn hoá
xã hội, thăm nom ốm đau, hiếu hỉ của cá nhân, gia đình CBCNV công ty.
- Bí mật mọi công tác tổ chức lao động, tổ chức cán bộ, không phát tán số
liệu, tài liệu khi cha có ý kiến của lãnh đạo.
3.3.4 Phòng tài chính kế toán
* Chức năng
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
11
Chuyên đề tốt nghiệp
- Quản lý toàn bộ tài sản ( vô hình và hữu hình của công ty ): hàng hoá,
tiền tệ, vốn, các khoản thu, chi, tiền lơng cán bộ công nhân viên trong công ty.
Quản lý mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của công ty.
- Định hớng xây dựng kế hoạch về công tác tài chính ngắn hạn, dài hạn,
tìm các biện pháp tạo nguồn vốn và thu hút nguồn vốn.
- Quản lý chặt chẽ các nguồn vốn đầu t của công ty. Cân đối và sử dụng
các nguồn vốn hợp lý, có hiệu quả.
* Nhiệm vụ
- Báo cáo định kỳ quyết toán tài chính, báo cáo nhanh mọi hoạt động sản
xuất kinh doanh để Giám đốc kịp thời điều chỉnh.
- Tham gia thẩm định các dự án đầu t dài hạn, đầu t bổ xung mở rộng sản
xuất kinh doanh .
- Kiểm tra chứng từ thanh quyết toán của công ty ( kể cả của các đơn vị
thành viên) đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nớc trớc khi
trình Giám đốc duyệt.
- Hớng dẫn chỉ đạo các đơn vị thành viên đang đợc hạch toán kinh tế nội
bộ trong công ty thực hiện đúng quy định về tài chính kế toán của nhà nớc,
của công ty.
- Đợc phép đề nghị duyệt các phơng án kinh doanh, đề nghị cấp vốn, cho
vay vốn đối với các phơng án của từng đơn vị lên công ty đúng thời hạn và
theo chỉ số quy định.
- Chỉ đạo các kế toán viên của các đơn vị trong việc hạch toán, lập bảng
biểu, ghi chép sổ sách chứng từ...theo đúng quy định của nhà nớc, của công ty.
- Đợc phép đề nghị thay đổi kế toán của các đơn bị thành viên khi không
làm đúng chức năng, làm sai nguyên tắc, làm sai quy định và hớng dẫn của
công ty.
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
12
Chuyên đề tốt nghiệp
- Chủ động quan hệ với các cơ quan quản lý cấp trên, các cơ quan nghiệp
vụ (tài chính, thuế, ngân hàng).
- Trình duyệt lơng hàng tháng của CBCNV đảm bảo chính xác và đúng
kỳ hạn.
+ Phòng tài chính kế hoạch: Có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện các nghiệp
vụ hạch toán quản lý vốn, thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin về tình
hình sử dụng vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cho các bộ phận
quản lý cấp trên và các bộ phận có liên quan.
+ Phòng thị trờng: Tiến hành công tác nghiên cứu thị trờng, thực hiện
các hoạt động đón tiếp khách trong và ngoài nớc, bố trí tham gia các hội trợ
thơng mại.
4. Đặc điểm về lao động
Trình độ
Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004
SL % SL % SL % SL %
Cao học 03
12
08
13,0
52,2
34,8
03
17
04
12,5
70,8
16,7
04
23
03
13,3
76,7
10,0
06
25
03
17,6
73,5
8,9
Đại học
Trung học
Bảng 1. Trình độ cán bộ nhân viên công ty
(Nguồn: Tài liệu nội bộ Công ty)
Tổng số nhân sự của Công ty là 34 nhân viên, phần lớn là đạt trình độ
đại học và trên đạI học (90%). Đặc biệt là 100% cán bộ nghiệp vụ xuất khẩu
đều có trình độ đại học, đây là một u thế của Công ty về mặt nhân lực.
Nói chung tình hình về trình độ con ngời của công ty ngoài bằng cấp họ
đều là những ngời có năng lực và kinh nghiệm. Nếu nhìn vào biểu đồ ta thấy
công ty đã chú trọng đến việc phát triển đội ngũ nhân viên của mình cả về chất
lợng và số lợng. Ngoài việc tuyển dung thêm các vị trí, công ty còn tự đào tạo
nhân viên của mình bằng cách cho họ đi học để nâng trình độ cao hơn. Và cho
họ tham gia vào các lớp ngắn hạn về chuyên môn để cập nhật thờng xuyên các
kỹ năng, các văn bản pháp qui mới.
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
13
Chuyên đề tốt nghiệp
Giới tính Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004
SL % SL % SL % SL %
Nam 13 56 13 54 16 53 19 55
Nữ

Công ty cũng không chú trọng về mặt giới tính mà đạt hiệu quả công việc
lên hàng đầu.Có nhiều vị trí trọng trách đợc giao cho các bạn trẻ là nữ. Độ tuổi
trung bình là 27,số lợng nữ chiếm gần 50% .
5. Đặc điểm về tài chính:
( đơn vị: tr. đồng)
Chỉ tiêu
Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004
Tổng doanh thu
Doanh thu XNK
DT từ tiêu thụ trong nớc
3230
2325,5
904,5
5250
4620
630
18475
16627,5
1847,5
25320
29184
5046
DT thuần 3227,5 5247,5 18470,95 25219,37
Giá vốn hàng bán 2220 3775 15179 21505
Lợi nhuận gộp 1007,5 1472 3291,85 3714,37
Chi phí bán hàng 300 400,5 984 1040
Chi phí quản lý 205,5 900,4 1469 1820
LN thuần từ HĐKDXK 502 171,6 838,95 854,37
LN thuần từ HĐTC -60 -75,27 -286,62 -33
LN bất thờng 62,5 53 10 -22
Tổng LN trớc thuế 504,5 149,33 562,33 799,37
Thuế TNDN 161,44 47,79 179,95 255,8
LN sau thuế 343,06 101,54 382,58 543,57
Bảng 2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 4 năm gần đây
(Nguồn: Tài liệu nội bộ Công ty)
*Phân tích tình hình kinh doanh của công ty
Doanh thu bán hàng liên tục tăng trong 4 năm qua, từ 3230 tr.đ năm 2001
lên 25230 tr.đ năm 2004. Điều này chứng tỏ quy mô sản xuất kinh doanh của
công ty ngày càng đợc mở rộng, mặt hàng kinh doanh phong phú hơn, số lợng
hàng hoá nhiều hơn.
Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh xuất khẩu là 502 tr.đ năm 2001 sau đó giảm
xuống còn 171,6 tr.đ năm 2002 và tăng dần lên vào các năm 2003 và 2004 là
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
14
Chuyên đề tốt nghiệp
838,95 và 854,37 tr.đ. Có đợc kết quả trên chúng ta có thể có nhận xét nh sau:
doanh thu liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trớc nhng lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh năm 2002 lại giảm so với năm 2001. Nh vậy có thể là do
năm 2002 doanh nghiệp phải chi phí lớn cho chi phí bán hàng hoặc chi phí
quản lý, hoặc do tăng các khoản giảm trừ. Chi phí bán hàng năm 2001 là 205,5
tr.đ nhng đã tăng lên là 900,4 tr.đ, một con số quả là không nhỏ đối với một
doanh nghiệp có tổng doanh thu là 5250tr.đ.
Nh vậy, năm 2002 so với năm 2001:
Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh xuất khẩu giảm mặc dù tổng DT tăng là do
chi phí quản lý tăng làm cho lợi nhuận sau thuế của công ty giảm.
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng giảm từ 60 xuống 75tr.đ
Lợi nhuận từ HĐBT giảm từ 62,5 xuống 53tr.đ
Từ sự suy giảm trên làm cho lợi nhuận sau thuế của công ty cũng giảm từ
343,06tr.đ xuống còn 101,54 tr.đ . Nh vậy năm 2001 so với năm 2002 công ty
sản xuất kinh doanh có chiều hớng giảm sút, ngợc với xu thế phát triển, có thể
là do ảnh hởng của nhiều nguyên nhân mà chúng ta sẽ đợc tìm hiểu sau nh
thị trờng thế giới biến động theo chiều hớng xấu, hay sản phẩm của công ty
không đáp ứng đợc với nhu cầu của ngời tiêu dùng...
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
15
Chuyên đề tốt nghiệp
Năm 2003 so với năm 2002:
Doanh thu bán hàng năm 2003 là 18475tr.đ tăng so với 5250tr.đ năm
2002.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý năm 2003 đều tăng so với năm 2002
nhng ở một tỷ lệ phù hợp hơn sơ với tổng doanh thu.
Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh xuất khẩu năm 2003 là 838,95tr.đ so với
năm 2002 là 171,6tr.đ. Lợi nhuận từ HĐTC vẫn giảm từ 75,27tr.đ xuống
286,62 tr.đ , chứng tỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp kinh doanh không hiệu
quả. Lợi nhuận từ hoạt động BT cũng giảm từ 53 tr.đ xuống 10 tr.đ nên về mặt
này doanh nghiệp cũng không đạt hiệu quả kinh doanh. Nh vậy, năm 2003
doanh nghiệp đã đạt hiệu quả kinh doanh về lĩnh vực sản xuất kinh doanh,
điều chỉnh lại mức lợi nhuận so với năm 2002. Kết quả là lợi nhuận sau thuế
của doanh nghiệp tăng từ 101,54 tr.đ lên tới 382,58 tr.đ, một kết quả đáng
khen của công ty trong tình hình hiện nay cũng nhờ vào sự nỗ lực của toàn
công ty cũng nh kế hoạch cụ thể của ban quản lý trong việc giảm chi phí bán
hàng và chi phí quản lý nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng doanh thu và
tăng lợi nhuận sau thuế.
Năm 2004 so với năm 2003:
Tổng doanh thu tăng từ 18475tr.đ lên 25230tr.đ . Đó là một kết quả đáng
mừng đối với toàn công ty. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng là điều tất
nhiên vì tỷ lệ thuận với doanh thu, làm cho lợi nhuận từ HĐ kinh doanh xuất
khẩu tăng từ 838,95 lên 854,37 tr.đ.
Lợi nhuận từ HĐTC từ mức thâm hụt là -286,62 lên mức thâm hụt nhỏ
hơn là -33tr.đ, kết quả này làm cho lợi nhuận sau thuế tăng lên.Trong khi
HĐTC có dấu hiệu khả quan thì lợi nhuận HĐBT vẫn giảm từ lãi 10 triệu
xuống thâm hụt 22 triệu đồng làm cho lợi nhuận sau thuế giảm xuống, nhng
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
16
Chuyên đề tốt nghiệp
mức giảm này nhỏ hơn so với mức tăng của lợi nhuận từ HĐ kinh doanh xuất
khẩu và mức giảm thâm hụt từ HĐTC nên LN sau thuế của doanh nghiệp năm
2004 tăng lên so với năm 2003, tăng từ 382,58 tr.đ lên 543,57 tr.đ
Chúng ta vừa phân tích sơ bộ tình hình kinh doanh của công ty trong 4
năm gần đây. Nhìn vào bảng biểu ta cũng thấy một thực tế là tổng doanh thu
từ thị trờng xuất khẩu liên tục tăng và ở mức cao hơn nhiều so với DT từ thị tr-
ờng trong nớc. Điều đó chứng tỏ rằng, thị trờng tiêu thụ chính của doanh
nghiệp đã và đang dần thay đổi. Từ thị trờng trong nớc sang thị trờng xuất
khẩu và hớng mạnh về thị trờng này. Nên doanh thu tăng trong những năm qua
cũng có một phần là do chiến lợc kinh doanh của công ty đã thay đổi. Đó cũng
chính là lý do mà chi phí bán hàng của công ty tăng chậm trong khi chi phí
quản lý tăng nhanh để tìm kiếm và thâm nhập thị trờng nớc ngoài. Đó là chiến
lợc kinh doanh đúng đắn của công ty trong tình hình hiện nay khi mà xu hớng
toàn cầu hoá đang và sẽ tác động đến mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh
tế, hơn nữa trong thời gian tới Việt Nam sẽ chính thức gia nhập AFTA, là một
sự kiện kinh tế to lớn, ảnh hởng đến tất cả các doanh nghiệp đang tồn tại. Vì
vậy, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đợc thì không chỉ thoả mãn
nhu cầu trong nớc mà phải có chiến lợc thâm nhập thị trờng quốc tế - một thị
trờng đầy cơ hội nhng cũng đầy thách thức với sự cạnh tranh cao, rủi ro cao
luôn luôn đi cùng với siêu lợi nhuận.
Cũng từ bảng trên ta thấy: lĩnh vực kinh doanh chính mang lại lợi nhuận
cho công ty là lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Còn về hoạt động tài chính và
hoạt động bất thờng thì hầu nh không thu đợc lợi nhuận. Nh vậy doanh nghiệp
cần có kế hoạch phân phối nguồn đầu t hợp lý hơn nữa để nguồn vốn đầu t của
doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao.
6. Đặc điểm về maketing:
6.1 Sản phẩm:
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
17
Chuyên đề tốt nghiệp
Mỗi công ty luôn có nhu cầu phát triển, bành trớng qui mô và danh
tiếng trên thị trờng thế giới. Để đạt đợc điều này ngoài các chính sách hoạt
động khác, công ty cũng phải quan tâm và đẩy mạnh chính sách giao tiếp và
khuyếch trơng của mình. Công ty có thể quảng bá sản phẩm, khuyếch trơng
danh tiếng thông qua lời giới thiệu, quảng cáo trong các th giao dịch, catalog,
báo, tạp chí nh ngày này ngời ta vẫn thờng làm. Sản xuất các mặt hàng dùng
để tặng hoặc bán một cách hợp lý đến tay khách du lịch. Công ty có thể tạo
trang Web quốc tế để khách hàng có thể có thêm hiểu biết về công ty và các
sản phẩm cũng nh dịch vụ của công ty. Trang Web này cần đợc thiết kế sinh
động, hấp dẫn và tiện lợi cho ngời xem có thể truy nhập và tìm kiếm thông tin.
- Chính sách giao tiếp, khuyếch trơng và quảng bá sản phẩm cần đợc
Công ty đầu t thích đáng để có thể đạt hiệu quả cao nhằm thúc đẩy hoạt động
xuất khẩu và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.
- Thờng xuyên thay đổi mẫu mã, bao bì xuất khẩu
- Thu mua những sản phẩm mỹ nghệ có chất lợng cao.
- Có chế độ thởng và khuyến khích những ngời có sáng kiến.
- Thờng xuyên cùng chủ hàng nội địa sát sao với ngời gia công, tìm
cách tăng năng suất để hạ giá thành,
6.2 Xúc tiến quảng cáo:
- Công ty cần làm ăn uy tín với các bạn hàng để từ đó xây dựng cho
mình một thơng hiệu uy tín.
- Công ty phảI tham gia các hội chợ trong và ngoàI nớc.
- Cùng với các đối tác sản xuất cho in các bao bì có tên của công ty,hay
in lên các sản phẩm.
- Xây dựng các phòng mẫu cho khách hàng xem để biết đợc sự đa dạng
về mẫu mã hàng.
- Ngoài ra công ty phải xây dựng hệ thống thông tin cung cấp về
chính bản thân mình để khách hàng có thể tự tìm đến với mình.
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
18
Chuyên đề tốt nghiệp
Cụ thể là có thể xây dựng trang web giới thiệu về công ty, các hình thức
hoạt động, các sản phẩm của mình.
6.3 Định giá:
Công ty cần xây dng, thiết lập sao cho hàng hoá của mình có một mức
giá hợp lý cụ thể.Muốn làm đợc thế công ty cần đI sâu vào các làng nghề,
cùng họ xây dựng các cơ sở sản xuất ở các vùng nghuyên liệu,bố trí các công
đoạn san xuất hợp lý.Tạo đIều kiện đa công nghệ vào các khâu sản xuất.
- Liên hệ để có đợc giá thành vận chuyển thấp nhất(cả giá vận tảI nội
địa và giá cớc vận tải biển)
- Tính toán để các hợp đồng gối đầu liên tục,để tránh hàng bị lu kho lâu
gây mất thêm tiền kho bãi.
- Cần có sự thởng phạt ngiêm minh nhằm đông viên kịp thời.
- Bố trí bộ máy quản lý gọn nhẹ hiệu quả.
Tất cả các động thái trên nhằm giảm chi phí tối đa cho sản phẩm,khi giá
hạ cơ hội cạnh tranh sẽ tăng cao.
6.4 Định vị tìm kiếm thị trờng:
Thị trờng là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu với mỗi công
ty xuất khẩu hiện nay. Nếu không có thị trờng thì sản phẩm không tiêu thụ đ-
ợc, nghĩa là sẽ không đem lại lợi nhuận, công ty sẽ không thể tồn tại và phát
triển đợc. Vì thế một câu hỏi đặt ra cho mỗi công ty xuất khẩu nói chung và
đối với Công ty xuất xuất nhập khẩu Cờng Thịnh nói riêng là: làm thế nào để
có đợc nhiều thị trờng hàng TCMN Việt Nam có thể thâm nhập vào?
Để trả lời đợc câu hỏi này thì cần phải làm tốt công tác thị trờng. Điều
đấy cũng có nghĩa là Công ty phải nghiên cứu và xây dựng một chiến lợc thị
trờng toàn diện nhằm có thể tìm đợc đầu ra cho sản phảm xuất khẩu. Nghiên
cứu thị trờng cho phép chúng ta nắm bắt đợc nhu cầu của khách hàng trên thị
trờng: về giá cả, dung lợng thị trờng từ đó có thể lựa chọn khách hàng, đối t -
ợng giao dịch, phơng thức kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất đối với công
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
19
Chuyên đề tốt nghiệp
ty. Đây cũng chính là chức năng của phòng thị trờng. Và theo em, để công tác
này có hiệu quả thì trớc hết là phòng thị trờng phải luôn có mục tiêu, kế hoạch
cụ thể và thực hiện linh hoạt theo kế hoạch đó.
Công ty cần có những biện pháp để giữ vững thị trờng. Các định hớng
mục tiêu cụ thể có thể là:
- Duy trì và củng cố quan hệ khách hàng
- Đẩy mạnh doanhh số tiêu thụ
- Nghiên cứu kỹ nhu cầu, thị hiếu của khách hàng trong các khu vực thị
trờng.
- Tăng cờng đầu t cho quảng cáo.
- Thúc đẩy và mở rộng xuất khẩu sang thị trờng mới.
- Liên doanh với các bạn hàng nhng cũng cần tìm hiểu rõ đâu là đối thủ
cạnh tranh của mình để có chính sách ứng phó kịp thời.
Do phạm vi hoạt động của công ty lớn, bạn hàng có ở trên khắp thế giới.
Tuy nhiên bạn hàng lớn lại ít, chỉ có một số nớc CNTB. Hơn nữa công tác
nghiên cứu và xây dựng thị trờng toàn diện đạt kết quả tốt lại cần đầu t nhiều
thời gian và tiền bạc. Vì vậy, Công ty cần phải thực hiện một số biện pháp sau:
- Đầu t cho công tác nghiên cứu thị trờng. Thờng xuyên cử cán bộ của
công ty sang các thị trờng để thiết lập quan hệ kinh doanh và thu thập thông
tin.
- Duy trì, giữ vững thị trờng và khách hàng truyền thống, đặc biệt là
những khách hàng lớn. Nghiên cứu và hình thành cam kết với khách hàng có
quan hệ buôn bán thờng xuyên, nhằm đảm bảo đôi bên cùng có lợi và cùng
phát triển.
- Cần thờng xuyên quan hệ với các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại
diện, các tổ chức làm công tác đối ngoại có cơ sở ở Việt Nam và các n ớc để
tìm kiếm thêm khách hàng.
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
20
Chuyên đề tốt nghiệp
Bên cạnh đó công ty cũng cần mở chiến dịch tìm kiếm khách hàng mới
thông qua việc tham gia hội chợ triển lãm quốc tế. Đây là cách tiếp cận tốt
nhất để phát hiện nhu cầu thị trờng.
Công ty cũng cần nghiên cứu bớc đi của các đối thủ cạnh tranh cả trong
và ngoài nớc nh Trung Quốc, Thái Lan, Indonexia, ấn Độ Đây là những đối
thủ có lợi thế riêng của họ trong việc sản xuất các sản phẩm cùng loại với
Công ty nh lợi thế về nguyên vật liệu, giá cả nhân công, mẫu mã để từ đó đề
ra phơng hớng phát triển phù hợp cho mình trong điều kiện nền kinh tế thế
giới có nhiều biến động nh hiện nay.
Việc định ra mục tiêu và biện pháp cho từng khu vực thị trờng sẽ là cơ
sở vững chắc giúp cho công ty có đợc kế hoạch kinh doanh chi tiết, sát thực và
hiệu quả.
III. Chiến lợc kinh doanh của công ty
công ty đề ra một chiến lợc với qui mô lâu dài.Sẽ cùng với các đối tác
trong nớc(các cai thầu tại địa phơng) và một số hợp tác xã sản xuất thủ công
mỹ nghệ, xây dựng các nhà máy chế biến nghuyên vật liệu, tuyển dụng công
nhân thành lập xí nghiệp sản xuất hàng TCMN ngay tạI vùng nghuyên liêu.
Đào tạo công nhân tại chỗ dần dần nâng cao qui mô, qui trình mô hình trên
diện rộng.
Có kế hoạch chiến lợc trên thị trờng truyền thống(Nhật Bản, ĐàI Loan,
Pháp,Y).Mở rộng nhiều hơn trong EU,tiến nhanh và chiếm lĩnh thị phần tại thị
trờng Mỹ. Đặt các chi nhánh tại nớc ngoài. Quảng bá để sản phẩm TCMN của
Việt Nam trở nên quen thuộc với các bạn nớc ngoài.
phần 2. Thực trạng xuất khẩu hàng thủ
công mỹ nghệ (TCMN) tại Công ty tnhh
xnk Cờng Thịnh
I. Tình hình hoạt động xuất khẩu của Công ty trong những
năm qua
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
21
Chuyên đề tốt nghiệp
1. Kim ngạch xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng
Công ty Cờng Thịnh đã từng phải trải qua những giai đoạn hết sức khó
khăn, nhng cho đến nay Công ty lại đạt đợc những thành tựu to lớn trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của mình. Công ty đã đảm bảo kinh doanh có lãi và
nộp ngân sách Nhà nớc, Đồng thời mức thu nhập của cán bộ công nhân viên
ngày càng đợc nâng cao. Công ty cũng đã có vị thế nhất định trong lĩnh vực
kinh doanh của mình. Đã đợc Bộ thơng mại thởng về thành tích xuất khẩu.
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
22
Chuyên đề tốt nghiệp
Mặt hàng
2001 2002 2003 2004 2002/2001 2003/2002 2004/2003
ST TT% ST TT% ST TT% ST TT% CL TL% CL TL% CL TL%
Mây tre đan 207.317 23.70 262.623 23.33 334.154 23.25 476.625 23.84 55.306 26.68 71.531 27.24 142.471 42.64
Sơn mài 172.516 19.71 215.794 19.17 271.412 18.89 354.086 19.33 43.278 25.09 55.618 25.77 82.674 30.46
Thêu ren 131.729 15.06 186.437 16.56 234.677 16.33 306.247 16.72 54.708 41.53 48.240 25.87 71.570 30.50
Thảm mỹ nghệ
130.328 14.90 162.096 14.40 214.563 17.09 278.309 15.20 31.768 24.38 52.467 32.38 63.746 29.71
Gốm sứ 125.507 14.35 168.924 15.02 219.477 15.27 245.746 13.42 43.417 34.60 50.553 29.92 26.269 11.97
Hàng khác 107.439 12.28 129.617 11.52 162.852 11.33 210.314 11.48 22.178 20.64 33.235 25.64 47.462 29.14
Tổng số 874.836 100 1.125.491 100 1.437.135 100 1.871.327 100 250.655 28.65 311.644 27.69 434.192 30.21
Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Cờng Thịnh theo cơ cấu mặt hàng
(Nguồn: Tài liệu nội bộ Công ty)
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
23
Chuyên đề tốt nghiệp
Qua bảng trên ta thấy rằng mặt hàng xuất khẩu của công ty Cờng Thịnh
là tơng đối đa dạng, song tập trung lớn vào hai mặt hàng chủ đạo là: hàng mây
tre đan và hàng sơn mài (đều chiếm hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của
Công ty). Hai mặt hàng này luôn là hai mặt hàng có tỷ trọng cao nhất trong số
những mặt hàng xuất khẩu của Công ty.
Năm 2002 ta thấy kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng đều tăng lên
đáng kể. Trong đó kim ngạch của hai mặt hàng mây tre đan và sơn màI là tăng
nhiều nhất (mây tre đan tăng 55306 tơng ứng là 26,68% và sơn mài tăng
43.278 tơng ứng là 25,09%) . Tiếp đó là kim ngạch của các mặt hàng thảm mỹ
nghệ ,thêu ren và gốm sứ . Chính vì thế tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty
năm 2002 tăng lên 250.655 USD tơng đơng với 28,65% so với năm 2001. Tuy
nhiên nếu xét về cơ cấu hàng xuất khẩu thì tại Công ty Cờng Thịnh ta lại thấy
rằng tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu của Công ty không có sự thay đổi đáng
kể. Nhìn vào bảng trên thì tỷ trọng hai mặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong năm
2002 vẫn là mây tre đan và sơn mài.
Sang năm 2003 cả kim ngạch xuất khẩu và tỷ trọng các mặt hàng đều có
nhiều thay đổi: một số mặt hàng thì bị giảm kim ngạch xuất khẩu và tỷ trọng
trong khi đó một số mặt hàng thì tăng nhanh về kim ngạch xuất khẩu và tỷ
trọng cũng tăng. Cụ thể là mặt hàng mây tre đan vẫn là một trong hai mặt hàng
xuất khẩu có tỷ trọng lớn nhất trong công ty.Mặc dù có tăng nhng không đáng
kể. Ngoài ra còn có môt số mặt hàng khác cũng giảm nh thêu ren, gốm
sứ.Sang năm 2004 mặt hàng truyền thống của công ty là mây tre đan đột biến
tăng một cách mạnh mẽ 142.471 USD tơng đơng 42,64%.các mặt hàng sơn
mài cũng tăng 82.674USD tơng đơng 30,46%.Đặc biệt mặt hàng thêu ren đã
tìm lạI vị thế cũ, tăng trở lạI 71.570 USD tơng đơng 30,5%.Mặt hàng thảm và
gốm sứ giảm đáng kể, nhất là gốm sứ giảm chỉ còn 11,97%.Nhng nhìn chung
năm 2004 kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 434.192 USD tơng đơng 30,21%.
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
24
Chuyên đề tốt nghiệp
2. Kim ngạch xuất khẩu theo thị trờng
Đơn vị tính: USD
Thị trờng
Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 2002/2001 2003/2002 2004/2003
ST TT % ST TT % ST TT %
ST TT%
CL TL % CL TL % CL TL %
Nga
65.602 2,44 59.704 1,80 58,732 1,46 51.832 1,06 -5.898 -8,99 -972 -1,65 -6.900 -11,75
Nhật
1.998.369 52,07 1.903.240 57,24 2.628.575 65,20 3.221.594 65,65 504.382 36,06 725.335 38,11 593.019 22,56
Châu Âu
1.027.240 38,24 1.098.123 33,02 926.203 22,97 1.143.270 23,30 70.883 6,90 -171.920 -15,66 217.067 23,44
Mỹ
125.393 4,16 175.655 5,28 283.981 7,04 307.004 6,26 50.262 40,08 108.326 61,67 23.023 8,11
Thị trờng khác
68.977 2,57 88.295 2,66 133.981 3,32 183.675 3,75 19.318 28,00 45.686 51,74 49.694 37,09
Tổng
2.686.070 100 3.325.017 100 4.031.472 100 4.907.375 100 638.947 23,79 706.455 21,25 875.903 21,73
Bảng 4: Kim ngạch xuất khẩu hàng TCMN theo thị trờng
(Nguồn: Tài liệu nội bộ Công ty)
SV: Dơng Mạnh Tùng - Lớp: QTKDTH - K33
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×