Tải bản đầy đủ

sáng kien tin hoc lơp 3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ DẠY TIN HỌC
CÓ HIỆU QUẢ HƠN TRONG BẬC TIỂU HỌC
1. Giáo viên có kế hoạch bài dạy, xây dựng ý tưởng, thiết kế bài dạy phù hợp:
- Ngay từ bài học đầu tiên trong chương trình học Tin học, giáo viên
phải xác định rõ cho học sinh nhận biết các bộ phận của máy tính và tác dụng
của các bộ phận đó bằng cách cho học sinh quan sát ngay trong giờ giảng lý
thuyết.
Ví dụ: Bài làm quen với máy tính (lớp 3)
Khi giáo viên giới thiệu bộ phận con chuột, giáo viên phải mô tả con
chuột, có mấy loại con chuột, trên thân con chuột có những phím nào, chức
năng của các phím đó, tay đặt lên con chuột đó như thế nào
- Học sinh quan sát con chuột, quan sát thao tác của cô giáo khi sử
dụng chuột trong quá trình học tập.
- Giáo viên biết kết hợp giữa giờ lý thuyết và thực hành sao cho phù hợp,
không nên xem nhẹ giờ dạy lý thuyết thì mới thực hành tốt được cũng như khi
học sinh thực hành tốt thì sẽ hiểu sâu hơn về lý thuyết.
Ví dụ: Khi học bài các thao tác với tệp tin văn bản (khối 4). Giáo viên
dạy phần lưu văn bản, mở văn bản. khi học lý thuyết học sinh mới chỉ hiểu là
lưu văn bản vào trong máy là để văn bản đó không bị mất đi, có thể mở ra
được. Nhưng đến khi thực hành học sinh mới thực sự hiểu rằng khi lưu văn
bản đó luôn luôn được lưu trữ và tồn tại trong máy, có thể mở ra bất cứ lúc

nào để chỉnh, xem và chỉnh sửa.
- Giáo viên nên tận dụng những phương tiện sẵn có của môn tin học áp
dụng vào trong giảng dạy lý thuyết để học sinh dễ quan sát và nhận biết, giúp
cho buổi học thực hành của hiệu quả hơn.
Qua đợt khảo sát đầu năm học học với học sinh khối 4 dạy bài các thao tác
với tệp tin văn bản. Lớp 4A dạy có sử dụng đồ dùng trực quan bằng máy tính,


thao tác trên máy tính. bài khám phá máy tính . Giáo viên hướng dẫn trực
tiếp học sinh trên máy
Còn lớp 4B dạy sử dụng đồ dùng trực quan bằng hộp thoại miêu tả
hình ảnh trong máy tính. trong bài “Chương trình máy tính được lưu ở đâu”

ĐĨA CỨNG

ĐĨA MỀM,
ĐĨA CD

* Khi tổng hợp kết quả thu được:
Mức độ thao tác

LỚP 4A

LỚP 4B

Số HS

Tỷ lệ

Số HS

Tỷ lệ

Thao tác nhanh

20/30

66.6%

13/2552%

Thao tác chậm

9/30

30%

12/25

48%

Chưa biết thao tác

1/30

3.3%

0/20

0%

Ví dụ : Dạy bài vẽ đường thẳng, giáo viên giao bài tập thực hành, sau
đó hướng dẫn (theo nhóm) trực tiếp trên máy cho học sinh dễ quan sát thao


tác của cô và lời nói của cô. trong khi thực hành, nếu em học sinh nào chưa
thực hành được, giáo viên lại hướng dẫn cho em đó hoặc bắt tay em đó và
hướng dẫn các thao tác.
Ví dụ : Trong bài thực hành vẽ đường thẳng, đường cong lớp 4 Giáo viên gợi ý
hướng dẫn như sau :
HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC VẼ

Bước 1 : Chọn công cụ vẽ đường thẳng
Bước 2 : Chọn nét vẽ
Bước 3 : Chọn màu vẽ
2. Hệ thống các bài tập thực hành, các bài tập phù hợp với nội dung của bài
giảng, liên hệ với một số môn học khác trong chương trình học của các em.
Các bài tập không quá dài, nâng dần từ mức đơn giản đến phức tạp, ngoài ra
giáo viên cũng phải kết hợp những bài đã học trước để học sinh ôn lại và vận
dụng vẽ một cách có hệ thống.
Trong một tiết thực hành với bài vẽ hình vuông sau:

Ở hình trên ngoài vẽ hình vuông ra học sinh còn phải sử dụng công cụ
vẽ đường thẳng, vẽ đường cong một chiều, màu vẽ đã học ở bài trước để vẽ
và trang trí cho các hoa văn của hình vuông trên. Từ hình vuông trên các em


sẽ liên tưởng đến bài học trang trí hình vuông (Môn mỹ thuật lớp 4) và sáng
tạo vẽ một số hình vuông đã học ở môn Mỹ thuật 4.
3. Trong giờ thực hành giáo viên nên tạo sự tranh đua giữa các nhóm
bằng cách phân công các nhóm làm bài thực hành, sau đó các nhóm nhận xét,
chấm điểm (dưới sự chỉ dẫn của giáo viên) của nhau để tạo được sự hào hứng
học tập và sáng tạo trong quá trình thực hành.
4. Tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của máy vi tính, hoặc truy cập
mạng để tìm kiếm thông tin, tìm kiếm tài nguyên trên Internet phục vụ cho
quá trình dạy và học.
5. Sưu tầm một số trò chơi có ích để rèn luyện về cách sử dụng chuột (cờ
caro), luyện ngón khi sử dụng bàn phím (Mario Typing), phần mềm luyện tư
duy, tính toán, nhanh nhạy, giải trí (Solitare, minesweeper)
6. Giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao kiến thức bản thân đáp ứng
được những yêu cầu đổi mới, cập nhật thông tin một cách đầy đủ, chính xác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×