Tải bản đầy đủ

Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 học kỳ II

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9 HỌC KỲ II
Unit 6: The environment
1. Adjectives and adverbs:
a. Tính từ bổ nghĩa cho danh từ và động từ:
Ex: He is a good teacher.
Ex: He is tall.
b. Trạng từ bổ nghĩa cho bất cứ loại từ nào ngoài trừ danh từ và đại từ.
Ex: My teacher teaches well.
Ex: She speaks English very well.
Ex: I couldn’t come simply because I was ill.
Ex: It is a very interesting book.
2. Adverb clause of reason: ( mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do)
Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do bắt đầu as, since, because.
Ex: As you weren’t there, I left a message.
Ex: I stayed home because it was raining.
Ex: Since I have no money, I can’t buy a new car.
3. Adjective + that clause:
That clause được dùng với tính lừ chỉ cảm xúc hoặc sự chắc chắn . Tính từ thường được theo sau bởi that clause
gồm: afraid, angry, bad, certain, dissappointed, glad, grateful, happy, helpful, hopeful, important, lucky, pleased,

possible, sad, sorry, sure, thankful, true, wrong.
Ex: I’m afraid that I can’t come tomorrow.
Ex: We’re pleased that you passed.
Ex: I’m sorry that he failed.
4. Conditional sentence type 1 (Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai)
If clause
Present simple
EX: If you do your best, you can pass the exam.

Main clause
S+ will/may/can + V+ O

Ex: If you work hard, you will pass the exam.
Ex: If you do not hurry, you may miss the train.
Unit 7: Saving energy
1. Connectives: and , but, because, or , so, therefore, however.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Dùng để nối hoặc liên kết những từ, cụm từ hoặc câu với nhau.
EX: My hobbies are playing soccer and listening to music.
EX; I want other car but I have no money.
EX: I failed in my exam because I didn’t study.
EX: Would you like tea or coffee?
EX: It’s raining, so I’ll stay home and read.
EX: I passed the test, therefore, my parents took me to the circus.
EX: I feel sleepy, however, I must finish the report.
2. Phrasal verbs: ( Cụm động từ)
a. Turn off # turn on: tắt # mở
Ex: I forgot to turn off the light when I went out.
Ex: I Turn on the light! It’s dark in here.


b. Look for: tìm kiếm
Ex: What are you looking for?
c. Look after: chăm sóc
Ex: Who will look after the garden when you’re on vacation?
d. Go on: tiếp tục
Ex: If you go on doing that, you’ll be punished.
3. Making suggestions: ( Đưa ra lời yêu cầu)
a. Suggest + V-ing:
Ex: I suggest taking the children to the zoo.
b. Suggest + that + S + should
Ex: I suggest that you should speak English in class.
Unit 8:
1. Relative clauses ( mệnh đề quan hệ)
Mệnh đề liên hệ mang chức năng của tính từ nên còn được gọi là mệnh đề tính từ.
+ mệnh đề tính từ bắt đầu bằng “Who”
Who thay thế cho từ chỉ người đứng trước nó và làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ
EX: The woman who wears a hat is my mother.
+ mệnh đề tính từ bắt đầu bằng Whom:
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Whom thay thế cho từ chỉ người đứng trước nó và làm túc từ trong mệnh đề phụ.
EX: My mother is the person whom I always think of
EX: The man whom she visits is very famous.
+ Which có thể làm chủ ngữ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ.
* mệnh đề liên hệ bắt đầu bằng chủ từ Which :
Which thay thế cho từ chỉ vật đứng trước nó và làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ.
EX: The book which is on the table is my teacher’s.
* mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng tân ngữ which:
Which thay thế cho từ chỉ vật đứng trước nó và làm túc từ trong mệnh đề quan hệ.
EX: The bicycle which you are looking at is mine.
+ Who, whom, which có thể thay thế bằng THAT để làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ.
EX: The girl that lives opposite my house is very pretty.
EX: This is the teacher that we admire.
EX: The men (whom) we met yesterday are actors.
EX: Thevegetables(which) you bought are fresh.
Ex: That is the man from whom I borrowed the car.
Xác định
Xác định, không xác định
Người
Who
that
Vật
Which
OBJECT
Người
Whom
(that)
Vật
Which
POSSESSIVE
Người
whose
Whose
Vật
Whose/ of which
Whose/ of which
 Đại từ liên hệ nằm trong mệnh đề không hạn định ( non-defining) giữa 2 dấu phẩy. Đối với mệnh đề này,
ta không dùng that.
EX: Minh, who likes to tell jokes, is my close friend.
SUBJECT

( không thể thay who bằng that)
2. Adverb clauses of concession: ( mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ)
Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ bắt đầu bằng though, even though, although.
Ex: She won prize, though I hadn’t expected it.
Ex: I like him even though he can be ennoying.
Ex: Although she had entered the contest for fun, she won first prize.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Unit 9: Natural Disasters
1. Relative clauses: Mệnh đề quan hệ.
* Phải dùng “that” trong các trường hợp sau:
+ sau tiền hỗn hợp :( mixed antecedent)
Ex: The girl and flowers that he painted were vivid( sinh động)
Ex: I saw the men and women and cattle that went to the field.
+ Sau tính từ cực cấp( superlative) và the first, the last, the only, the very….)
Ex: You are the very person that I have been looking for.
Ex: He was the only man that could enter her house.
Ex: She is the ugliest girl that I’ve ever seen.
+ Sau các đại từ bất định ( indefinite pronouns) như all, nothing, anything, nobody, much, little….
Ex: I have never seen anyone that is as lovely as she.
* không được dùng “that” trong các trường hợp sau:
+ Đại từ liên hệ có giới từ đứng trước:
Ex: The house in which I live is my father’s.
+ Mệnh đề liên hệ không hạn định ( non-defining clause )
Ex: Viet Nam, which is in the South- East Asia, exports rice.
Unit 10: Life on other planet
1. Modal verbs with IF
a. Conditional sentence type 1 ( Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai)
If clause
Present simple
EX: If you do your best, you can pass the exam.

Main clause
S+ will/may/can + V+ O

Ex: If you work hard, you will pass the exam.
Ex: If you do not hurry, you may miss the train.
b. Conditional sentence type 2 ( Điều kiện không có thực hoặc không thể xảy ra ở hiện tại )
If clause
Past simple
Ex: If I were you, I could help him.

Main clause
S+ would/might/could + V+ O

Ex: If I had money, I might give it to him.
Ex: If I were a bird, I would be a dove.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 4


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài
giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức
chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.
I.

Luyện Thi Online

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%
-

Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.

-

H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.

-

H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội.

II.

Lớp Học Ảo VCLASS

Học Online như Học ở lớp Offline
-

Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con.

-

Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên.

-

Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn.

-

Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập.

Các chương trình VCLASS:
-

Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt
thành tích cao HSG Quốc Gia.

-

Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường
PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác
cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

-

Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán
Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9.

III.

Uber Toán Học

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online
-

Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH.
Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,…

-

Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất.

-

Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc
lập.

-

Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×