Tải bản đầy đủ

Kich ban chi tiet dai hoi chi doan truong tieu hoc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HNG DN IU HNH I HI
Tuyờn b lớ do GT i biu
Thong qua chng trỡnh h
Khai mc i hi
Ngh quyt chi on
Li ha BCH
K hoch hot ng on

HNG DN IU HNH I HI
I. PHN IU HNH CA BAN T CHC:
Kớnh tha quý v i biu, tha ton th i hi!
ó n gi lm vic xin kớnh mi cỏc /c ng lờn lm l cho c l cho c.
Nghiờm! Cho c! Cho! Quc ca.. on ca!............

Kớnh tha quý v i biu, tha ton th i hi!
Nhm tng kt hot ng on v phong tro thiu nhi nhim kỡ 2015 - 2016 v
ra phng phng hot ng on v phong tro thanh niờn, nhim k 2016-2017, ng
thi bu ra BCH cú y nng lc ton din a chi on ta ngy cng vng mnh.
c s ch o v thng nht ca Chi b v on xó ... Hụm nay, chi on
trng TH .. long trng t chc i hi Chi on nhim kỡ 2016 2017.
V d i hi ca chỳng ta hụm nay, tụi xin trõn trng gii thiu:
Về phía nhà trờng có:
- đ/c : .. HT nhà trờng
- Đ/C: .. PHT nhà trờng
- Đ/C: . TT tổ 4, 5
- Đ/C: - TT tổ 1,2,3
Về dự và chỉ đạo đại hội. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng!
Về phía đoàn xã có:
- đ/c : .. Bí th đoàn xã
- Đ/c: - PBT đoàn xã
Về dự và chỉ đạo đại hội. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng!
Về dự đại hội còn có đông đủ các đồng chí đoàn viên
trong Chi đoàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tập trung trí
tuệ của tuổi trẻ Chi đoàn trong công tác xây dựng tổ chức đoàn
ngày càng vững mạnh.
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh.
Kớnh tha i hi!
Theo i hi trự b, ngy 29/9/2016, ó thng nht gii thiu
ON CH TCH GM:
1


1- Đ/c: ..
2- Đ/c: ..
3- Đ/c:
Nu i hi nht trớ xin gi tay cho biu quyt. Nh vy 100% Cỏc /c nht trớ.
Xin mi on ch tch lờn iu hnh i hi.
Kớnh tha i hi! Cng theo i hi trự b, ó gii thiu ng chớ:
, /c lm th kớ i hi.
Nu i hi nht trớ xin gi tay cho biu quyt! Xin mi on th ký lờn lm vic.
Kớnh tha i hi! Thay mt cho on ch tch tụi xin thụng qua chng trỡnh i hi.
NộI dung Chơng trình
đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017
* Thời gian: 1/2 ngày, Từ giờ đến ...giờ


TT

Nội dung

Ngời thực
hiện

1

ổn định tổ chức

2

Chào cờ (Quốc ca, Đoàn ca)

.

3

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Bầu đoàn chủ
tịch, giới thiệu th ký

.

4

Thông qua chơng trình Đại hội.

.

5

Giới thiệu các đoàn chúc mừng (Nếu có)

6

Trình bày báo cáo TK công tác Đoàn và phong trào
TN nhiệm kỳ 2015 - 2016; phơng hớng nhiệm vụ
nhiệm kỳ 2016 - 2017 và báo cáo kiểm điểm BCH
Chi đoàn

7

Đại hội thảo luận, tham luận ( ý kiến )

..

8

Lãnh đạo xã Đoàn phát biểu ý kiến9

Lãnh đạo cơ quan phát biểu ý kiến

..

.

.
.

10

Bầu BCH Chi đoàn khoá mới11

BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt, hứa hẹn

.

12

Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐH13

Bế mạc - Chào cờ

.

Tip theo chng trỡnh, xin kớnh mi ng chớ . lờn trỡnh by bỏo
cỏo tng kt, phng hng hot ng on v phong tro Thiu nhi trong nhim kỡ
qua.
2


Kính thưa các đồng chí sau đây xin ĐH chuyển sang phần đóng góp ý kiến, tham luận:
- Xin kính mời đ/c: ………………… lên tham luận trước ĐH về công tác Đội-Sao. Xin
trân trọng kính mời đ/c.
VÌ thời gian có hạn nếu đ/c nào có ý kiến tham luận xin các đ/c gửi về ban tổ chức
để chúng tôi tiếp thu cho bản báo cáo được hoàn thiện hơn.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội.
Sau đây xin mời đ/c …………………. lên điều hành bầu cử BCH khoá mới.
Xin kính mời đ/c …………………….. lên trình bày thể lệ bỏ phiếu.
Xin mời đ/c …………. lên công bố kết quả bỏ phiếu.
Xin mời ban chấp hành nhiệm kì mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.
Sau ®©y xin mêi ban th kÝ lªn Th«ng qua dù th¶o NghÞ quyÕt §H
Về dự với đại hội hôm nay, rất vinh dự có đồng chí …………………… bí thư
đoàn xã. Trong suốt thời gian qua, với sự quan tâm và chỉ đạo tận tình của Đồng chí,
Chi đoàn ta ngày càng vững mạnh hơn. Sau đây xin kính mời đồng chí lên phát biểu ý
kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho BCH nhiệm kì mới. Xin Kính mời đồng chí.
Xin cảm ơn những ý kiến quý báu của đ/c. Chúng tôi xin tiếp thu và mong đ/c
tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chi đoàn trường TH Ninh Hải. Xin kính chúc đ/c mạnh
khoẻ công tác tốt.
Về dự với đại hội hôm nay, rất vinh dự có đồng chí ………………….. hiệu
trưởng nhà trường. Trong suốt thời gian qua, với sự quan tâm tận tình của Đồng chí
cùng với Chi bộ, Chi đoàn ta ngày càng vững mạnh hơn. Sau đây xin kính mời đồng
chí lên phát biểu ý kiến. Kính mời đồng chí.
Xin cảm ơn những ý kiến quý báu của đ/c. Chúng tôi xin tiếp thu và mong đ/c
tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các hoạt động của đoàn. Xin kính chúc đ/c mạnh khoẻ,
công tác tốt.
Sau đây xin Kính mời 1 đ/c thay mặt cho BCH khoá mới lên tiếp thu ý kiến trước
ĐH.
Qua một buổi làm việc nhanh chóng khẩn trương chúng ta đã sáng suốt bầu ra BCH
khoá mới. Tôi xin tuyên bố bế mạc ĐH.
XIn mời các đ/c đứng lên làm lễ chào cờ.

tuyªn bè lý do giíi thiÖu ®¹i biÓu
3


Kính tha các vị Đại biểu khách quý!
Kính tha Đại hội!
Căn cứ điều 7 chơng II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và
Hớng dẫn thực hiện Điều lệ của Ban Thờng vụ Trung ơng Đoàn.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thờng vụ xã Đoàn . và
Chi bộ Trờng TH ..
Hôm nay, Chi đoàn Trờng TH ..long trọng tổ chức
Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 -2017
Tới dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Chi đoàn Trờng TH Ninh Hải hôm nay, tôi xin trân trọng giới
thiệu có các đồng chí.
1- Đ/c .. HT nhà trờng
2- Đ/c .._ PBT chi bộ-PHT nhà trờng
3- Đ/c .. CTCĐ
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.
Về dự Đại hội hôm nay còn có các đồng chí trong BCH xã
đoàn :
1- Đ/c..
2- Đ/c ..
Về dự Đại hội còn có các đồng chí tổ trởng tổ 1;2; 3 và
TT tổ 4;5
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.
Đến giờ phút này 100% các đồng chí đoàn viên Chi
đoàn đã có mặt đông đủ.
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh.

4


NộI dung Chơng trình
đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017
* Thời gian: 1/2 ngày, Từ giờ đến ...giờ
TT

Nội dung

Ngời thực
hiện

1

ổn định tổ chức

2

Chào cờ (Quốc ca, Đoàn ca)

.

3

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Bầu đoàn chủ
tịch, giới thiệu th ký

.

4

Thông qua chơng trình Đại hội.

.

5

Giới thiệu các đoàn chúc mừng (Nếu có)

6

Trình bày báo cáo TK công tác Đoàn và phong trào
TN nhiệm kỳ 2015 - 2016; phơng hớng nhiệm vụ
nhiệm kỳ 2016 - 2017 và báo cáo kiểm điểm BCH
Chi đoàn

7

Đại hội thảo luận, tham luận ( ý kiến )

..

8

Lãnh đạo xã Đoàn phát biểu ý kiến9

Lãnh đạo cơ quan phát biểu ý kiến

..

.

.
.

10

Bầu BCH Chi đoàn khoá mới11

BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt, hứa hẹn

.

12

Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐH13

Bế mạc - Chào cờ

.

5


khai mạc đại hội
Kính tha Đoàn Chủ tịch!
Kính tha các vị Đại biểu khách quý!
Kính tha Đại hội!

Trong không khí từng bừng phấn khởi của tuổi trẻ cả nớc thi
đua đẩy mạnh phong trào tình nguyện, cùng toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp. Hôm nay, thực hiện sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Trờng TH
Ninh Hải và đợc sự đồng ý của Ban Chi Uỷ Chi bộ Trờng TH ..
Chi đoàn Trờng TH .. long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2017
Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng giới thiệu về phía
nhà trờng có:
- đ/c : . HT nhà trờng
- Đ/C: PHT nhà trờng
- Đ/C: TT tổ 4, 5
- Đ/C: . - TT tổ 1,2,3
Về dự và chỉ đạo đại hội. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào
mừng!
Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng giới thiệu về phía
đoàn xã có:
- đ/c : . Bí th đoàn xã
- Đ/c: .- PBT đoàn xã
Về dự và chỉ đạo đại hội. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào
mừng!
Về dự đại hội còn có đông đủ các đồng chí đoàn viên
trong Chi đoàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tập trung trí
tuệ của tuổi trẻ Chi đoàn trong công tác xây dựng tổ chức đoàn
ngày càng vững mạnh.
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh.
Kính tha Đại hội!
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Trờng TH . có
nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào
TN nhiệm kỳ 2015 - 2016, nêu rõ những thành tích đã đạt đợc và
6


những mặt còn hạn chế, tìm ra những nguyên nhân mạnh, yếu,
rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác Đoàn nhiệm kỳ tới.
Đồng thời xây dựng phơng hớng công tác Đoàn và phong trào TN
nhiệm kỳ 2016 - 2017.
Một nhiệm vụ hết sức quan trọng nữa là: Đại hội chúng ta sẽ
sáng suốt bầu ra BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017 có đủ năng
lực, trình độ để tập hợp, động viên đoàn viên thanh niên xung
kích, tình nguyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị
quyết của Chi bộ và Đoàn cấp trên đề ra.
Với tinh thần dân chủ, khách quan và xây dựng, Đoàn chủ
tịch đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ để cùng nhau thực
hiện thành công các nhiệm vụ Đại hội đề ra. Với ý nghĩa đó, thay
mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh Chi đoàn Trờng TH Ninh Hải nhiệm kỳ 2016 2017.

Xin kính chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh
phúc!
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

7


§oµn x· ………….

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN……………………

…………. , ngày 8 tháng 10 năm
2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội chi đoàn ……………………….
Nhiệm kì………….
Đại hội Chi Đoàn trường TH …………. nhiệm kỳ 2016 - 2017 đã họp ngày 28
tháng 09 năm 2016.
Đại hội có mặt 17 đ/c trên tổng số 17 đ/c được triệu tập.
Đại hội nghe báo cáo công tác đoàn và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ vừa qua, bản
kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2016 và trình bày phương hướng công tác
đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2016-2017.
Qua thảo luận đại hội thống nhất :
1) Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của Chi Đoàn :
Đại hội đã thống nhất những nội dung chính trong báo cáo
2) Đại hội biểu quyết phương hướng công tác đoàn và phong trào thiếu nhi của
Chi Đoàn trong nhiệm kỳ 2016 – 2017 gồm các nội dung chính như sau:
* Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Chỉ tiêu phấn đấu:
- 100% Đoàn viên trong Chi đoàn gương mẫu đi đầu trong các đợt sinh hoạt, học tập các
Nghị quyết của Đảng, Đoàn và các chủ trương chính sách của Nhà nước, nội quy quy chế cơ
quan. Tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nề nếp, tác phong lao động, lối sống lành mạnh. Kiên quyết
đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, xuyên tạc đường lối của
Đảng, chính sách của Nhà nước.
- 100% Đoàn viên thanh niên thực hiện tốt chương trình dân số, sức khoẻ, môi
trường và phòng chống các tệ nạn xã hội.

8


- 100% Đoàn viên tham gia nhiệt tình cùng với đoàn trường thực hiện tốt các hoạt
động phong trào chào mừng các ngày lễ lớn: 20/11; 22/12; 26/3; 19/5; ...v.v…
- 100% Đoàn viên tham gia các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh do các cấp tổ chức
- Phấn đấu củng cố, xây dựng để Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh.
* Công tác chuyên môn
Chỉ tiêu phấn đấu:
- 100% Đoàn viên thanh niên phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giáo án đảm bảo chất
lượng trước khi lên lớp.
- Trong mỗi học kỳ chi đoàn tổ chức một đợt thi đua dạy tốt học tốt với 100% Đoàn
viên tích cực đăng ký hội giảng, thăm lớp dự giờ. Các tiết giảng đều đạt yêu cầu trở lên.
Với kết quả xếp loại cụ thể: Giỏi: 100%
- Phấn đấu có 15 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường và có 1-2 đ/c tham dự giáo
viên dạy giỏi cấp Huyện.
- 100% Đoàn viên tham gia công tác chủ nhiệm đều hoàn tốt nhiệm vụ được giao.
- Phấn đấu có 1 đ/c đạt GVG cấp huyện.
- Phấn đấu có 02 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở .
* Công tác phong trào
Xây dựng và phát triển các đội văn nghệ, thể thao .
* Công tác xây dựng đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chăm sóc giáo dục thiếu niên
nhi đồng
Chỉ tiêu phấn đấu:
- Sinh hoạt Chi đoàn thường kỳ 01 tháng một lần với các nội dung phong phú có
chất lượng.
- 100% Đoàn viên trong Chi đoàn tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt tập thể trong
toàn trường, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng.
- Phấn đấu giới thiệu ít nhất 02 Đoàn viên ưu tú cho Chi bộ Đảng xem xét cử đi học
lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giới thiệu 02 Đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng cho
Chi bộ xem xét kết nạp.
- Phối hợp với BCH Đoàn trường, nhà trường làm tốt công tác chăm sóc thiếu niên
nhi đồng.
- Tham mưu cho BCH Đoàn trường tổ chức cho Đoàn viên trong chi đoàn tham gia
lớp tập huấn kỹ năng cán bộ Đoàn.
- 100% ĐVTN sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cấp trên yêu cầu.
3) Đại hội đã bầu BCH mới gồm các đồng chí :
1) Đ/c …………..
2) Đ/c ……….
3) Đ/c ……………..
Ban chấp hành mới hứa trước đại hội : Thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà đại
hội đã biểu quyết; tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa từng nội dung của nghị quyết đại hội.
Đại hội giao cho BCH nhiệm kỳ 2016 - 2017 căn cứ nghị quyết đại hội, xây dựng các
chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

9


T/M ON CH TCH

TM/ ON TH Kí

Đại diện BCH Phát biểu

Kính tha các vị đại biểu khách quý!
Tha Đại hội!
Thay mặt cho các đ/c vừa đợc Đại hội tín nhiệm bầu vào
BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017, xin đợc gửi lời cảm ơn
chân thành đến toàn thể Đại hội, niềm tin của Đại hội đối với
chúng tôi vừa là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trọng trách
nặng nề.
Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: Trong nhiệm kỳ tới,
công tác Đoàn và phong trào TN có nhiều thuận lợi, song cũng
gặp không ít khó khăn. Vì vậy, BCH chi đoàn kính mong đợc sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo nhà
trờng, chi bộ, sự phối kết hợp của các đoàn thể, sự hởng ứng
của các đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn đối với hoạt động
của Đoàn.
Thay mặt BCH Đoàn khoá mới xin hứa với các vị đại biểu
khách quý cùng toàn thể Đại hội - Nguyện Đoàn kết thống nhất
trong chỉ đạo điều hành, chủ động xây dựng kế hoạch tổ
10


chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây
dựng củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần
xây dựng đơn vị, quê hơng ngày càng giầu đẹp, văn minh.

Xin chân trọng cảm ơn!

ON TNCS H CH MINH
Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam
X ON .
c lp T do Hnh phỳc
CHI ON TRNG TIU HC .
***

., ngy 04 thỏng 8 nm 2016.
K HOCH
Cụng tỏc on v phong tro TTN nm 2016-2017
Cn c k hoch cụng tỏc on v phong tro thanh thiu niờn nhim kỡ 2012 2017 ca
ban chp hnh Xó on .., nhim v nm hc ca chi b, nh trng v tỡnh hỡnh
thc t ca Chi on.
Nay BCH Chi on trng TH . chng trỡnh hot ng ca Chi on v
phong tro thanh thiu niờn nm hc 2016-2017 nh sau:
I. CễNG TC ON V PHONG TRO TTN NM 2015-2016
1. Cụng tỏc tuyờn truyn giỏo dc:
- on viờn chp hnh nghiờm tỳc cỏc ch trng chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca nh
nc.
- Tham gia tt vo cỏc cuc vn ng, phong tro do ngnh, phũng v trng phỏt ng v
t chc.
- Tham gia tt lp bi dng, chớnh tr u nm.
- Thc hin y ni quy, quy ch ca nh trng v quy c c quan vn húa, cú li
sng gin d, lnh mnh, hũa ng, giỳp ln nhau cựng tin b.
11


- Phát huy tinh thần tranh phê, tự phê, nghiêm túc tự kiểm điểm mình, dân chủ trong sinh
hoạt. Năng động, tiên phong trong mọi công việc được giao, xây dựng đạo đức nhà giáo
trong đoàn viên thanh niên.
- Tham mưu với nhà trường, BTV xã đoàn tổ chức tốt các hoạt động chào mừng, kỹ niệm
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.
- Tổ chức cho Đoàn viên tham khảo, tìm hiểu các tư liệu về Bác Hồ.
- Đoàn viên phải thực hiện tốt cam kết thực hiện kỉ luật, kỉ cương, tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ trong lề lối làm việc.
* Chỉ tiêu phấn đấu.
- 100% Đoàn viên tham gia tốt lớp bồi dưỡng, chính trị đầu năm.
- 100% Đoàn viên tham khảo, tìm hiểu tư liệu về Bác Hồ.
- 2 đoàn viên được kết nạp Đảng.
- Chi đoàn tham mưu tổ chức tốt các hoạt động chào mừng, kỹ niệm ngày thành lập Đoàn
26/3.
- Chăm sóc phần mộ liệt sĩ.
- Thăm nhà cụ Nguyễn Thị Thử mẹ Việt Nam anh hung ở thôn Đồng Bình.
2. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”
* Xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế- xã hội:
- Vận động ĐV tích cực phát huy tính sáng tạo, đi đầu đề xuất các ý tưởng, các sáng kiến.
*Chỉ tiêu phấn đấu
- ĐVGV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: 2
- ĐVGV đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 8
- GV Đoàn viên đạt giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường trở lên: 6
* Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
- Hưởng ứng các ngày lễ lớn, Phát động nhiều phong trào như ra quân tổng vệ sinh môi
trường đường làng nghĩa xóm, làm vệ sinh tượng đài nghĩa trang liệt sỹ. Tuyên truyền
phòng chống dịch bệnh như tay – chân – miệng, các bệnh đường ruột, cách phòng tránh
kiến ba khoang....
- Tham gia hưởng ứng các hoạt động ngày môi trường thế giới 05/6; tuyên truyền phòng
chống HIV/AIDS, tham gia chiến dịch TNTN năm 2015 và ra quân làm vệ sinh.
- Tổ chức tốt, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn với những nội dung
thiết thực; như tổ chức chương trình dân hương tại đài liệt sỹ nhân dịp 22/ 12 ; 26/3 và
trong dịp tết nguyên đán.
* Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:
Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội
phạm ma túy và tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng
phí, thực hành tiết kiệm góp phần xây dựng xã hội trong sạch lành mạnh.
Chi đoàn tham mưu với xã đoàn, nhà trường, tổ chức tuyên truyền ATGT và phòng chống
tệ nạn xã hội năm 2015-2016 cho Đoàn viên và học sinh trong toàn trường.
* Xung kích lao động sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ.
Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong đơn vị , Tiếp tục khai thác có hiệu quả hệ thống
máy tính, internet; vận động ĐVTN học tập ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác
chuyên môn.
* Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu:
Tiếp tục thực hiện theo chương trình công tác Đoàn hàng năm do Đoàn cấp trên phát động
BCH chi Đoàn đã chỉ đạo liên đội thực hiện tốt công tác làm vệ sinh khuôn viên trường
12


học và phong trào “ Ngày thứ bảy tình nguyện” đã thu hút được đông đảo Đoàn viên và
đội viên tham gia.
Tiếp tục thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ của HĐ phát động BCH chi Đoàn đã Chỉ đạo
liện đội tổ chức thu gom giấy loại giấy vụn.
- Tiếp tục phối hợp với nhà trường tổ chức trồng thêm cây xanh tại khuôn viên trường học.
3. Phong trào “ 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
* Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn,
nghiệp vụ:
- Đoàn viên tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, phát huy
tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của nhà trường. Nâng cao hiệu quả giảng dạy
góp phần từng bước nâng cao chất lượng học sinh.
- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Cụ thể là thường xuyên cập nhật
các phần mềm ứng dụng của từng môn học.
- Phát huy vai trò xung kích sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp, sử dụng và tự làm
đồ dùng dạy học. Nâng cao kĩ năng soạn giáo án điện tử để đáp ứng yêu cầu giảng dạy
cũng như tham gia các hội thi do ngành tổ chức.
- Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu có hiệu quả. Góp phần nâng
chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn của nhà trường.
- Đoàn viên tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Cùng với nhà trường làm tốt công tác liên lạc giữa nhà trường và gia đình. Kịp thời
thông báo tình hình học tập của học sinh cho gia đình biết để phối hợp biện pháp giáo dục
ý thức học tập của học sinh.
- Chỉ tiêu phấn đấu:
+ Đoàn viên làm tốt công tác chủ nhiệm, quan tâm thường xuyên hơn công tác duy trì số
lượng toàn trường, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống đạo đức cho học sinh.
+ 100% Đoàn viên giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, công tác lưu giữ hồ sơ,
soạn giảng giáo án chất lượng, đúng thời gian quy định. Đoàn viên nhân viên thực hiện tốt
kế hoạch xây dựng đầu năm và nhiệm vụ trường phân công.
+ 100% Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các lớp tập huấn do phòng, trường tổ
chức.
* Công tác thanh niên trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội:
- Duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt đoàn, BCH chi Đoàn tăng cường tổ chức các
hoạt động tập thể thu hút tập hợp thanh niên. Duy trì các hoạt động giao lưu, qua đó rèn
luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử cho ĐV, học sinh.
- Chỉ tiêu phấn đấu :
+ 100% Đoàn viên tham các buổi sinh hoạt Chi đoàn.
+ Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ về Đoàn- Hội – Đội do cấp trên tổ
chức.
4. Công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp
thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân:
* Công tác phát triển đoàn viên, đảng viên
- Duy trì tốt số lượng đoàn viên chi đoàn. Vận động đoàn viên quá tuổi tích cực tham gia
hoạt động Đoàn.
- Giới thiệu 02 Đoàn viên ưu tú cho chi bộ Đảng có kế hoạch tham gia học lớp đối tượng
kết nạp Đảng.
- Sinh hoạt đoàn định kì hàng tháng 1tháng/1lần.
- Tiến hành tổ chức Đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ 2016-2017, nhằm kiện toàn lại BCH.
13


* Ch tiờu:
- Cú 01 ng chớ kt np vo hng ng ca ng.
* Cụng tỏc chm súc, giỏo dc thiu niờn nhi ng:
- Phi hp vi nh trng ch o Liờn i thc hin tt cỏc chng trỡnh hot ng ca
i nh trong bn phng hng cụng tỏc i nm hc 2015-2016 ó ra.
- Kt hp TPT t chc tp hun cho BCH chi i, Liờn i .
- nh kỡ kim tra, ỏnh giỏ hot ng i, lm tt cụng tỏc thi ua khen thng nhm kp
thi ng viờn nhng tp th, cỏ nhõn cú nhiu úng gúp xõy dng i. Cui mi hc kỡ
kt hp ch o Liờn i kim tra, xột duyt xp loi cỏc Chi i.
* Cỏc hot ng ngoi khúa
- Tham gia y cỏc hot ng ngoi khúa do cp trờn t chc.
- Tuyờn truyn, vn ng on viờn xõy dng np sng vn minh, lnh mnh. Tớch cc
tham gia phũng chng cỏc t nn xó hi xõm nhp vo nh trng. Gi gỡn an ninh trt t
khu dõn c.
- Thng xuyờn tuyờn truyn v thc hin tt vic phũng chng cỏc loi bnh dch lõy
nhiờm nguy him, tai nn thng tớch.
- Tuyờn truyn, vn ng on viờn m bo an ton khi tham gia giao thụng.
- Tip tc t chc hi thi vn ngh, TDTT, trũ chi dõn gian cho hc sinh
* Cỏc hot ng khỏc.
- T chc i iu t thõn, ph mu ca on viờn : 150.000 / 1 ln.
Trờn õy l chng trỡnh hot ng ca Chi on trng tiu hc Ninh Hi nhim kỡ
2016-2017.
K HOCH CHI TIT
Cụng tỏc on v phong tro TTN nm 2016-2017
Tháng/
năm
8/2016

09 / 2016

Nội dung

Bổ sung

- ó hon thnh tt cụng tỏc iu tra tr trong
a bn ra lp, tt c cỏc thụn trong ton xó.
- Kt hp vi nh trng t chc ngy Tt
trung thu cho hc sinh.
- T chc tham gia vn ngh cho ún ngy
khai ging 5/9.
- Kết hợp với trờng tổ chc ngày toàn
dân đa trẻ đến trờng và khai giảng
năm học mới 2016 - 2017. Phát động
tháng ATGT.
- Học nhiệm vụ năm học và xây
dựng kế hoạch năm học 2016 2017. Tham gia điều tra trẻ em từ 0
đến 14 tuổi và hoàn thiện hồ sơ
phổ cập. Chỉ đạo Đội lập danh sách
đội viên, nhi đồng tham gia đội
tuyển bóng đá, Aerobic để tập
luyện vào cuối mỗi buổi chiều. Phát
động đoàn viên, đọi viên, nhi đồng
14


10 / 2016

11 / 2016

12 / 2016

tham gia giữ VSCĐ để chuẩn bị thi
các cấp. Hớng dẫn tốt các hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Kt hp vi giỏo viờn trng tham gia dn
dp v sinh chun b ún Phũng giỏo dc v
trng.
- Cỏc on viờn ng kớ thi ua, ti sỏng
kin kinh nghim nm hc 2016-2017.
. Hớng dẫn học sinh múa hát sân trờng, thể dục giữa giờ.
- Bồi dỡng và tập luyện đội tuyển
học sinh giỏi, đội tuyển bóng đá,
đón đoàn kiểm tra PCGDTH của
huyện.
- Tham gia hội thảo hội giảng,
chuyên đề tham dự chuyên đề dạy
phân hóa đối tợng HS.
- Tổng đội tiếp tục dạy các bài múa
hát sân trờng cho các lớp 1,2,3.
- Chun b cho i hi chi b. i hi cụng
viờn chc. i hi on thanh niờn.
- Hng ng ngy Liờn hip ph n 20/10.
- Giỏo viờn, on viờn thc hin úng ngy
cụng, gi cụng, chun b d gi thanh tra mt
s lp vo cui thỏng 10.
- Tip tc hc tp lm theo tm gng o
c H Chớ Minh.
- T chc lao ng v sinh, trng, lp.
- Tích cực ôn tập để HS kiểm tra
định kỳ GKI đạt kết quả. Tham gia
hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trờng,
hội thảo, hội giảng chào mừng ngày
20/11. Mít tinh kỉ niệm ngày
20/11, tổ chức thi văn nghệ và các
trò chơi dân gian.
- Duy trì tốt mọi hoạt động múa hát
sân trờng và thể dục giữa giờ.
- Dự thi bóng đá mi ni cấp huyện.
Chỉ đạo Đoàn, đội don vệ sinh khu
di tích lịch sử Đình chùa thôn
..
- Phát động phong trào học tập và
làm theo tấm gơng anh bộ đội cụ
Hồ, các trò chơi dân gian vào ngày
22/12.
- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi
cấp huyện. Tham gia thi biểu diễn
15


01 / 2017

02 / 2017

03 / 2017

Aerobic cấp huyện, chỉ đạo viếng
nghĩa trang liệt sĩ vào ngày 22/12.
Chỉ đạo đoàn, đội chăm sóc và
bảo vệ khu di tích lịch sử Đình
chùa thôn ..
- Duy trì mọi hoạt động ngoài giờ
lên lớp.
- Ôn tập tốt để HS tham gia thi KTĐK
lần 2.
- Chuẩn bị trồng cây đầu xuân.
Chỉ đạo tốt việc nghỉ tết Nguyên
Đán.
- Sơ kết thi đua học kỳ I, thực hiện
chơng trình học kỳ II. Chỉ đạo dọn
vệ sinh khu di tích lịch sử Đình
chùa thôn ...
- Hớng dẫn học sinh nghỉ tết an
toàn, vui vẻ, tiết kiệm, đảm bảm
sức khỏe. Tổ chức trồng cây đầu
xuân. Thi đua lập thành tích chào
mừng ngày thành lập Đảng 03/02.
Tổ chức chăm sóc khu di tích lịch
sử Đình chùa thôn Bồng Lai.Dự thi
viết chữ đẹp cấp huyện ( nếu có).
- Duy trì tốt các hoạt động ngoài
giờ lên lớp
-To phong tro thi ua sụi ni trong on
viờn, thanh niờn trong trng, thit thc cho
mng k nim 86 nm thnh lp on TNCS
H Chớ Minh (26/3/1931-26/3/2017).
- Phỏt huy vai trũ xung kớch, tỡnh nguyn, s
sỏng to v trỏch nhim ca on thanh niờn
v bo v trng lp xanh, sch, p.
- Nõng cao cht lng hot ng ca t chc
on, nõng cao k nng cụng tỏc, lm vic
ca cỏn b on cỏc cp.. Quỏn trit Ngh
quyt i hi on cỏc cp.
- To cu ni gia ng y, Ban giỏm hiu
vi on viờn, thanh niờn trong Nh trng.
- T chc trng cõy xanh vn trng, dn
dp v sinh khuụn viờn trng, lp hc.
- Kt hp vi nh trng v Cụng on tham
gia ngy l Quc t ph n 8/3.
- Gii thiu on viờn u tỳ tham gia cỏc
lp cm tỡnh ng.
- Tham gia cỏc phong tro on ca cp trờn:
tham gia chng trỡnh vn ngh cho mng
16


04 / 2017

05 / 2017

k nim ngy gii phúng quờ hng v 86
nm thnh lp on TNCS H Chớ Minh.
- Tham gia lm v sinh, dõng hng, dõng
hoa ta i tng nim ngha trang lit s xó
trong dp k nim ngy thnh lp on.
- Duy trì tốt các hoạt động ngoài
giờ lên lớp.
- Công nhận chuyên hiệu cho HS.
Tham gia HS giỏi tỉnh ( nếu có)
- Hớng dẫn ôn tập cuối năm. Đón
đoàn kiểm tra thi đua. Đón đoàn
kiểm tra công nhận công tác Đội của
huyện. Chỉ đạo đoàn, đội chăm
sóc khu di tích lịch sử Đình chùa
thôn
- Duy trì tốt các hoạt động ngoài
giờ lên lớp.
- Kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19/05.
- Cônh nhận chuyên hiệu. Kểm tra
công tác đội của liên đội.
- Hoàn thiện các loại hồ sơ.
- Bàn giao đội viên, nhi đồng về
địa phơng.
- Làm báo cáo công tác Đoàn và
phong trào thiếu nhi năm học 2016 2017.

* T CHC THC HIN:
Cn c k hoch tng th v chi tit hot ng trong tng thỏng ca Ban chp hnh
on trng, chi on trin khai xõy dng k hoch phỏt ng on viờn thanh niờn tham
gia ụng , nhit tỡnh.
T/m ban chi ủy
Bí th

T/m BCH Chi ĐOàN
Bí th

..17


18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×