Tải bản đầy đủ

Một số cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

COMPARISON: LIKE, (NOT) AS…AS, THE SAME AS, DIFFERENT FROM
A. REVISION:
1. Equality: (So sánh bằng)
a. S1 + V + AS + ADJ/ ADV + AS + S2
Jack is as young as John. (Jack trẻ như John.)
b. S1 + (NOT V) + SO/ AS + ADJ/ ADV + AS + S2
John is not as tall as Tim. (John không cao bằng Tim.)
c. S1 + V + the same ( age/ height/ weight /class…. ) + AS + S2
This book is the same as that one.(Quyển sách này giống như quyển sách kia.)
You are not the same age as I. = You and I are not the same age.
Bạn không cùng tuổi tôi.= Bạn và tôi không cùng tuổi
2. S1 + V…. + like + N/ Pro.
I am glad to have a friend like you. (Tôi vui mừng có người bạn như bạn.)
3. S1 + V + DIFFERENT FROM + N/ Pro.
That bag is different from that one. (Cái giỏ này thì khác với cái kia.)
B. PRACTICE:
I. Choose the correct word:
1. He swims (like- as) a fish
2. Your weight isn’t the same (like- as ) his.

3. Mai is (like- as ) beautiful as Nga.
4. We went to (the same, different from) school when we were young.
5. Schools in the U.S.A are (the same, different from) those in Vietnam
6. Tam and Nam are (the same , different from) height.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

II. Complete the sentences, using “like, as, same , different”
1. She doesn’t play .......................... well .......................... her sister.
2. He was asked to do the ..........................work again.
3. I also got agood mark. ..................... Mai
4. You should know to behave ..........................that.
5. She is ............ old ..............they.
6. Your task is quite .......................... from mine.
III. Rewrite sentences:
1. Jack is as young as John. →Jack and John are ...........................................................
2. Jack is as tall as John.→ Jack and John are .............................................................
3. Jack is as heavy as John. → Jack and John are ........................................................
4. Jack and John are not the same class. → Jack’s class is ..........................................
5. Your task is not the same as mine. → Your task is....................................................
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


11.
12.

Use “not as / so … as” to rewrite these sentences:
Lipton tea costs 10$. Oolong tea costs 9 $.
Vinh is 1.65 meters tall. Hai is 1.7 meters tall.
Mary isn’t big. She was very big last year.
You are happier than she looks.
My bicycle is more expensive than yours.
Tom doesn’t try hard. His brother tried hard.
The boy doesn’t run fast. He used to run very fast.
Mai is the best violinist in her family.
The summer isn’t hot. Last summer it was hot.
She is active now. She didn’t use to be active.
Jimmy is clever. We think he is clever.
This boy doesn’t help me much. He can help me much.

13. We don’t export much wood this year. We exported more wood last year.
14. Miss Duyen’s house is the oldest house on this street.
15. The exercises are not difficult. I thought it was very difficult.
16. The students write less paper than they did last year.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

17. The paper mill puts out more products than it did two years ago.
18. Miss Huong Tram is the best student in her English class.
19. This boy doesn’t spend much money. He spent much money last month.
20. She doesn’t get up late. She used to get up very late during her holidays.
Complete these sentences, using the word given :
1. John is more intelligent than Bill. (as … as)
Bill isn’t
2. Her hair is black. My hair is grey. (different)
My hair color
3. My bicycle is nice but yours is nicer. (so … as)
My bicycle isn’t
4. My sister is wearing a blue sweater, and she is wearing a blue sweater, too. (like)
He is wearing
5. Minh and Hoa are both 14 years old. (the same … as)
Minh is
6. The like pizzas. I like hamburgers. (different from)
My taste
7. Lan is pretty, and her cousin is pretty, too. (as … as)
Lan’s cousin
8. Mr. Brown is 40 years old. Mrs. Brown is 40 years old. (the same … as)
Mr. Brown has
9. Hung has a harsh voice, but his sister has a sweet voice. (different from)
Hung’s
10. My blouse is as expensive as yours. (the same)
Your blouse
11. Mai is fifteen years old. Linh is fifteen years old. (the same … as)
Nam’s

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài
giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức
chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.
I.

Luyện Thi Online

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%
-

Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.

-

H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.

-

H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội.

II.

Lớp Học Ảo VCLASS

Học Online như Học ở lớp Offline
-

Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con.

-

Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên.

-

Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn.

-

Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập.

Các chương trình VCLASS:
-

Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt
thành tích cao HSG Quốc Gia.

-

Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường
PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác
cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

-

Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán
Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9.

III.

Uber Toán Học

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online
-

Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH.
Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,…

-

Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất.

-

Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc
lập.

-

Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×