Tải bản đầy đủ

Nguyên tắc chuyển đổi mẫu câu từ Although sang In spite of Despite

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA ALTHOUGH / THOUGH DESPITE / IN SPITE OF
Nguyên tắc chung cần nhớ là:
Although/ though + mệnh đề
Despite / in spite of + cụm từ
Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:
1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau:
– Bỏ chủ từ, động từ thêm ING .
Although Tom got up late, he got to school on time.
=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.
2) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ
– Đem tính từ đặt trước danh từ ,bỏ to be
Although the rain is heavy,…….
=> Despite / in spite of the heavy rain, ……
3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ :
– Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be
Although He was sick,……..
=> Despite / in spite of his sickness,…….
4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ
– Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ

Although He behaved impolitely,…..
=> Despite / in spite of his impolite behavior ,………
5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ Hoặc : S + have + N
– Thì bỏ there be
Although there was an accident ,…..
=> Despite / in spite of an accident,……
6) Nếu câu có dạng : It (be) + tính từ về thời tiết
Đổi tính từ thành danh từ thêm the phía trước.
Although it was rainy, .....
=> Despite / in spite of the rain, ……….
Các tính từ và danh từ thường gặp trong mẫu này là:
Foggy => fog ( sương mù )
Snowy => snow (tuyết)

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Rainy => rain (mưa)
Stormy => storm ( bão)
7) Nếu câu có dạng: Danh từ + (be) + p.p ( câu bị động)
=> Đổi p.p thành danh từ, thêm the phía trước và of phía sau, danh từ câu trên đem xuống để
sau of
Although television was invented, .....
=> Despite / in spite of the invention of television, ……….
8 ) Phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp dễ nhất : thêm the fact that trước mệnh đề.
Công thức này cũng áp dụng cho biến đổi từ BECAUSE -> BECAUSE OF
BÀI TẬP 1 :
Viết lại câu không thay đổi nghĩa:
1) Although Tom was a poor student, he studied very well.
=> In spite of ……
2) Mary could not go to school because she was sick.
 Because of ….

3) Although the weather was bad, she went to school on time.
=> Despite ….
4) My mother told me to go to school although I was sick.
=> In spite of ….
5) Because there was a big storm, I stayed at home.
=> Because of ….
6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.
 Despite ….
7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
=> Despite ….
8) In spite of his god salary, Tom gave up his job.
=> Although….
9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.
=> In spite of ……
10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.
=> Even though ……
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

BÀI TẬP 2 :
1) Many people began to wearing jeans because they were cheap.
=> Because of……..
2 ) Since he was careless, Tom lost the game.
=> Because of……..
3) Although she behaves well, no one loves her.
Despite……..
4) Because of the cold weather, the crops are late this year.
=> Because ……..
5) Mary was worried because Tom was late.
=> Because of……..
6) Tom walked slowly because his leg was bad.
=> Because of……..
7) I came here because I want the English course.
=> Because of……..
8) I went to school although it was hot.
Despite……..
9) Because the dust in the room, I can’t go in.
=> Because of……..
10) Because of too much smoke, We have to wear masks .
=> Because ……..

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

ĐÁP ÁN BÀI TẬP 1 :
Viết lại câu không thay đổi nghĩa:
1) Although Tom was a poor student, he studied very well.
=> In spite of being a poor student, Tom studied very well
2) Mary could not go to school because she was sick.
 Because of being sick,Mary couldn’t go to school
3) Although the weather was bad, she went to school on time.
=> Despite the bad weather,she went to school on time
4) My mother told me to go to school although I was sick.
=> In spite of my sickness,my mother told me to go to school
5) Because there was a big storm, I stayed at home.
=> Because of a big storm, I stayed at home
6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.
 Despite Tom’s bad grade,he was admitted to the university
7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
=> Despite her physical handicap,she has become a successful woman
8) In spite of his good salary, Tom gave up his job.
=> Although Tom got a good salary, he gave up his job
9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.
=> In spite of having not finished the paper,he went to sleep
10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.
=> Even though the prices are high, my daughter insists on going to the movies
ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2:
1) Many people began to wearing jeans because they were cheap.
=> Because of the cheapness of jeans, many people began to wearing them
2 ) Since he was careless, Tom lost the game.
=> Because of Tom’s carelessness, he lost the game
3) Although she behaves well, no one loves her.
=> Despite her good behaviour, no one loves her
4) Because of the cold weather, the crops are late this year.
=> Because the weather is cold, the crops are late this year
5) Mary was worried because Tom was late.
=> Because of Tom’s lateness, Mary was worried
6) Tom walked slowly because his leg was bad.
=> Because of Tom’s bad leg, he walked slowly
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 4


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

7) I came here because I want the English course.
=> Because of wanting the English course, I came here
8) I went to school although it was hot.
=> Despite the hot weather, I went to school
9) Because of the dust in the room, I can’t go in.
=> Because there is the dust in the room, I can’t go in.
10) Because of too much smoke, we have to wear masks .
=> Because there is a lot of smoke, we have to wear masks.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 5


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài
giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức
chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.
I.

Luyện Thi Online

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%
-

Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.

-

H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.

-

H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội.

II.

Lớp Học Ảo VCLASS

Học Online như Học ở lớp Offline
-

Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con.

-

Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên.

-

Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn.

-

Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập.

Các chương trình VCLASS:
-

Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt
thành tích cao HSG Quốc Gia.

-

Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường
PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác
cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

-

Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán
Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9.

III.

Uber Toán Học

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online
-

Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH.
Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,…

-

Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất.

-

Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc
lập.

-

Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×