Tải bản đầy đủ

Nghị luận về giá trị thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

VĂN MẪU LỚP 12
ĐỀ BÀI: “VĂN THƠ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU VẪN KHÔNG XA LẠ VÀ VIỆC HỌC NHỮNG TÁC
PHẨM NHƯ VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC CỦA ÔNG Ở NHÀ TRƯỜNG LÀ RẤT BỔ ÍCH”.
ANH (CHỊ) HÃY VIẾT MỘT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN BÀY TỎ Ý KIẾN CỦA MÌNH VỀ VẤN ĐỀ
TRÊN.

A. SƠ ĐỒ TÓM TẮT GỢI Ý

B. DÀN BÀI CHI TIẾT
a. Mở bài
-

Nguyễn Đình Chiểu là một ngôi sao sáng trong nền văn nghệ dân tộc, thơ văn của ông
không hề xa lạ với bạn đọc ngày nay, đặc biệt là bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”.

b. Thân bài
-

Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu không xa lạ với giới trẻ ngày nay: bởi nó ghi lại chân thực

bức tranh đời sống xã hội và con người, đồng thời gửi gắm và kí thác trong đó tình
cảm chân thành, cảm xúc mãnh liệt của con người đấu tranh hết mình vì lẽ phải và tự
do của dân tộc.
+ Quan niệm sáng tác văn chương của ông là chở đạo, đâm tà: Chở bao nhiêu đạo

thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
+ Cuộc đời và phẩm chất của người nghệ sĩ mù yêu nước: làm thơ đánh giặc, dạy học
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

và bốc thuốc cứu người.
+ Các sáng tác của ông là những trang văn bất hủ ngợi ca đạo đức (truyện Lục Vân
Tiên), ca ngợi cuộc chiến đấu oanh liệt của nhân ta chống thực dân Pháp (thơ văn yêu
nước).
-

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với học sinh ngày nay và giá trị của nó:
+ Học sinh ngày nay không phải ai cũng thích đọc Văn tế nghĩa sí Cần Giuộc bởi có thế

do bài văn tế quá dài, tác giả sử dụng nhiều điển tích, điển cố ; hình ảnh ước lệ tượng trưng;
sử dụng cách nói mộc mạc của nông dân Nam Bộ.
+ Giá trị bài văn tế: Văn tế nghĩa sí Cần Giuộc vẫn là một tác phẩm vô giá:
 Là trang sử vẻ vang của nhân dân Nam Bộ trong buổi đầu kháng chiến chống giặc
Pháp xâm lược.
 Là bài ca về những người anh hùng thất thế nhưng vẫn hiên ngang, họ mãi sống
trong lòng người dân việt nam bởi: họ là những người nông dân nghèo quen việc
cuốc, việc cày nhưng giàu lòng yêu quê hương, đất nước, khi đất nước lâm nguy
thì họ là anh hùng cứu nước; nghĩa khí và quan niệm sống, chết, nhục vinh của họ
vô cùng cao đẹp, ý thức đánh giặc của họ là vì Tổ quốc độc lập.
-

Cần thấy rõ giá trị của bài văn tế và hết sức trân trọng nó.


+ Nội dung và giá trị nhiều mặt: ghi lại cuộc kháng Pháp oanh liệt của nhân dân ta, tự

hào về truyền thống anh hùng dân tộc, hi sinh hết mình vì nhân dân, đất nước; thôi thúc
người con sống đứng lên chống Phám và mở ra một tương lai tươi đẹp khi người dân biết
bảo vệ độc lập tự do. Vì vậy bài văn tế có mặt cả trong kho tàng lịch sử và kho tàng văn học.
+ Cần phải biết uống nước nhớ nguồn, trân trọng và phát huy giá trị văn hóa – tinh
thần mà cha ông để lại
c. Kết luận
-

Thơ văn đồ chiểu nhất là “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” mãi là viên ngọc quý trong đời
sống tinh thần của mọi thế hệ.

-

Cần biết trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị của nó, cần biết phê phán những ai còn
xa rời tác phẩm giàu giá trị như bài văn tế.

C. BÀI VĂN MẪU
Đề bài: Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu vẫn không xa lạ và việc học những tác phẩm như Văn tế
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

nghĩa sĩ Cần Giuộc của ông ở nhà trường là rất bổ ích.
Anh (chị) hãy viết một bài văn nghị luận bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề trên.
Gợi ý làm bài:
Văn học là bức tranh về đời sống, xã hội và con người. Văn học có thể mang cho người
đọc những nhận thức mới mẻ, sâu rộng nhiều mặt về bức tranh ấy trong những thời gian và
không gian khác nhau. Tiếp cận tác phẩm “Nguyễn Đình chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ
của dân tộc” Phạm Văn Đồng cho chúng ta thấy thơ văn Nguyễn Đình Chiểu không hề xa lạ
với bạn đọc ngày nay. Đặc biệt “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” được xếp vào hàng những áng cổ
hùng văn của dân tộc, ghi lại mốc son oanh liệt trong lịch sử kháng Pháp của dân tộc Việt
Nam cuối thế kỷ XIX.
Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu không xa lạ với giới trẻ hiện nay bởi tính chân thật. Tính
chân thật được thể hiện ở quan niệm sáng tác văn chương phải chuyên chú ở con người và
phải có tinh thần chiến đấu:
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
Tính chân thật được thể hiện ở cuộc đời và phẩm chất của người nghệ sĩ mù yêu
nước, làm thơ đánh giặc, dạy học và bốc thuốc cứu người. Được thể hiện trong những trang
văn bất hủ ca ngợi cuộc chiến đấu đấu oanh liệt của nhân dân ta chống lại thực dân phương
Tây: Chạy giặc, Xúc Cảnh, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc….
Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu làm sống dậy trong tâm trí người đọc phong trào kháng
Pháp oanh liệt, bi tráng của những danh tướng anh hùng của dân tộc như: Nguyễn Tri
Phương, Trương Định, Nguyễn Trung Trực…
Đem lại cho người đọc những rung động sâu sắc trước nỗi đau cắt xé của cả dân tộc
khi đất nước hoàn toàn rơi vào tay giặc, khí tiết thanh cao của người nghệ sĩ mù quyết
không chịu cám dỗ của kẻ thù.
Tính chân thật trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu còn được thể hiện ở văn phong,
ngôn ngữ rất phong phú với tính cách, phẩm chất và cách nói của người dân Nam Bộ. Tác
phẩm của ông đến với người đọc dễ thuộc, dễ nhớ, dễ hiểu và truyền cảm.
“Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của ông là một trong những tác phẩm tiêu biểu, xây dựng
thành công bức tượng đài về người anh hùng nông dân thất thế, là trang sử vẻ vang của
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

nhân dân Nam Bộ trong buổi đầu kháng Pháp.
Mặc dù vậy học sinh ngày nay không phải ai cũng thích đọc Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
bởi có thế do bài văn tế quá dài, tác giả sử dụng nhiều điển tích, điển cố ; hình ảnh ước lệ
tượng trưng; sử dụng cách nói mộc mạc của nông dân Nam Bộ. Tuy nhiên Văn tế nghĩa sí
Cần Giuộc vẫn là một tác phẩm vô giá ca ngợi lòng yêu nước, sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn
của nhân dân ta.
Là chứng nhân lịch sử của cuộc chiến đấu nhưng không chứng kiến bằng mắt mà
bằng sự cảm nhận cả trái tim của người nông dân yêu nước, Nguyễn Đình Chiểu đã vẻ nên
một bức tranh sống động, khí thế của một thời đại, trong tình thế “súng giặc đất rền; lòng
dân trời tỏ”. Trong tác phẩm, hình ảnh nhân dân Nam bộ nỗi dậy đấu tranh chống lại chủ
nghĩa thực dân thực là xúc động. Họ là những con người bình thường , giản dị “cui cút lam
ăn, toan lo nghèo khó, chỉ biết ruộng trâu…việc cuốc, việc cày, việc bừa việc cấy…”. Còn “tập
khiên, tập súng, tập mác, tập cờ mắt chưa từng ngó”; thấy kẻ thù đi lại nghêng ngang thì
ghét cay ghét đắng:“bữa thấy bong bong che trắng lốp muốn tới ăn gan; ngày xem ống khói
đen xì muốn ra cắn cổ”.
Một loạt hình ảnh chân thực nhất, xúc động nhất hiện ra trong từng con chữ, người
đọc như thấy rõ mồn một những con người nghèo nàn, yêu nước, hiền hoà, giàu đức hy sinh.
Với giới trẻ ngày nay ,khi chúng ta đọc Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, nhiều người cho rằng họ là
những người “tầm thường”, “quê mùa”, nhưng từ trong cái vỏ tưởng chừng “tầm thường”,
“quê mùa” đó đã rực sáng một trái tim yêu nước ví đại. Khi lâm trận, những người nông dân
áo vải, xông vào trận địa, họ như những chiến binh anh hùng và dũng cảm nhất “kẻ đâm
ngang ,người chém ngược ,làm cho mã tà ma ní hồn linh; bọn hè trước, lũ đón sau, trối kệ
tàu sắt, tàu đồng, súng nổ”. Dù nghèo khổ, lạc hậu nhưng nhân dân Nam bộ sẵn sàng hy sinh
tất cả để chống lại kẻ thù, cho dù chúng là ai, hiện đại thế nào… Bằng tấm lòng yêu nước, họ
đã chiến đấu quyết liệt và sẵn sàng hi sinh, vì Tổ quốc, vì đất nước, dân tộc.
Đọc bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, ai cũng phải ngạc nhiên và thán phục sát đất cái
tinh thần yêu nước của nhân dân Nam bộ ,nghèo vật chất nhưng không nghèo tinh thần .Vũ
khí mà họ chiến đấu chỉ là những vật dụng hết sức thô sơ và đơn giản nhưng bằng nghị lực
phi thường họ sẵn sàng xả thân vì chính nghĩa.
Với trái tim yêu nước và ngòi bút nhân nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu đã “ca ngợi những
người nông dân thất thế nhưng vẫn hiên ngang”. Thơ văn ông là tiếng khóc, là nước mắt não
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 4


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

nùng của cả dân tộc khóc cho những người quên mình vì đại nghĩa, ”sống đánh gặc thác
cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh muôn kiếp nguyện trả thù kia”.
Giọng văn mạnh mẽ, lời lẽ hùng hồn, từ ngữ giản dị, mộc mạc và gần gũi, tác phẩm đã
đi vào lòng người và để lại những ấn tượng mạnh mẽ. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - một bài
văn tế có thể xếp vào hàng văn tế hay nhất trong văn học trung đại Việt Nam. Đó là một tác
phẩm bất hủ, vượt thời gian, luôn đồng hành với dòng chảy của văn học .Tuổi trẻ ngày nay,
nếu ta biết cách để đón nhận nó thì đây là bài học rất bổ ích về lòng yêu nước.
Vai trò lớn lao của văn học là mở ra trước mắt người đọc những chân trời mới, chân
trời của quá khứ, hiện tại và tương lai. Và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu mãi là viên ngọc quý.
Đời sống và sự nghiệp của ông mãi là tấm gương sáng, nêu cao vị thế và vai trò của văn học
nghệ thuật, nêu cao sứ mạng của người nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa. “Nhà nho nghèo ấy đã
sống cuộc sống của quần chúng, thông cảm sâu sắc với quần chúng và đã cùng quần chúng
phấn đấu gian nan. Chính quần chúng cần cù, dũng cảm đã tiếp thêm sức mạnh cho Nguyễn
Đình Chiểu, cho trí tuệ, cho lòng tin, cho tình cảm và cả nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu”
(Hoài Thanh).

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 5


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông
minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm
kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và
các trường chuyên danh tiếng.

I.

Luyện Thi Online
Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%
-

Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.

-

H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.

-

H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội.

II.

Lớp Học Ảo VCLASS
Học Online như Học ở lớp Offline
-

Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con.

-

Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên.

-

Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn.

-

Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập.

Các chương trình VCLASS:
-

Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt
thành tích cao HSG Quốc Gia.

-

Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

-

Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao,
Toán Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9.

III.

Uber Toán Học
Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online
-

Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH.
Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,…

-

Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất.

-

Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra
độc lập.

-

Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×