Tải bản đầy đủ

Nghị luận xã hội bàn về hiện tượng đại dịch ái kỉ trên mạng xã hội hiện nay

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

VĂN MẪU LỚP 12
ĐỀ BÀI: “ĐẠI DỊCH ÁI KĨ” TRÊN MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY
A. SƠ ĐỒ TÓM TẮT GỢI Ý

B. DÀN Ý CHI TIẾT
1. Mở đoạn
-

Triển khai vấn đề cần nghị luận


Sử dụng mạng x~ hội l{ một nhu cầu không thể thiếu trong thời đại công nghệ

nhưng sự bùng ph|t của “đại dịch ích kỉ” do nó mang lại cũng l{ vấn đề được dư luận
đặt ra.
2. Thân đoạn
a. Giải thích, thực trạng
W: www.hoc247.net


F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

 Giải thích
-

“Ái kỉ”: Chỉ căn bệnh tự yêu bản th}n mình. Đó được xem l{ một dạng rối loạn nh}n
c|ch khi một người có biểu hiện tự cao, ảo tưởng, thiếu đồng cảm với người kh|c.

 Thực trạng
-

Cùng với sự ph|t triển của internet l{ h{ng loạt c|c trang mạng x~ hội ra đời như
twitter, zalo, vaber, facebook… kéo theo tr{o lưu sống ảo, đăng c|c thông tin, dòng
trạng th|i hay ảnh c| nh}n để “khoe” với cộng đồng mạng.

b. Nguyên nh}n
-

Chứng bệnh n{y l{ nguyên nh}n của lối sống xa hoa, chú trọng hình ảnh, danh tiếng.
Nó l{ một trong những biểu hiện của lối sống “tôi l{ trung t}m”.

-

Nó cũng xuất ph|t từ việc người sử dụng mạng x~ hội chưa có những nhận thức đúng
đắn, dẫn đến tình trạng lạm dụng.

-

Ngo{i ra, do cha mẹ ít có thời gian quan t}m, để ý đến con c|i nên không quản lí được
thời gian sử dụng mạng x~ hội của con c|i.

c. Hậu quả
-


Hiện tượng n{y để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng như l{m hình th{nh một thế hệ trẻ
tự yêu mình, ít hòa nhập với x~ hội.

-

Người nghiện điện thoại hoặc c|c trang mạng x~ hội thường có lối sống, th|i độ thiếu
đồng cảm với mọi người: thay vì giao tiếp c| nh}n, họ chỉ chú ý v{o m{n hình điện
thoại để sống với thế giới ảo của mình.

-

Hơn nữa, hiện tượng n{y dẫn đến tình trạng con người thiếu khả năng kiểm so|t
những ham muốn của bản th}n nên có những h{nh động bất thường chỉ để thỏa m~n
nhu cầu c| nh}n mình: ăn mặc như nh}n vật mình tưởng tượng, mua sắm vật dụng c|
nh}n đắt tiền để chạy theo phong tr{o, dễ sa ng~

-

Thậm chí, đ}y cũng l{ một t}m lí dẫn đến tỉ lệ tử vong cao.

d. Giải ph|p v{ b{i học
-

Mỗi c| nh}n cần ý thức được ranh giới giữa thế giới ảo v{ thực để biết c}n bằng cuộc
sống.

-

Gia đình, nh{ trường v{ x~ hội cần có những biện ph|p hỗ trợ giúp đỡ, định hướng
cho c|c th{nh viên trong cộng đồng, nhất l{ giới trẻ để mỗi c| nh}n có cuộc sống thật

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

l{nh mạnh, h{i hòa với x~ hội.
3. Kết đoạn
-

Đ}y l{ hiện tượng tiêu cực do mạng x~ hội g}y ra nên cần ngay lập thức chấn chỉnh,
thay đổi để mỗi c| nh}n có cuộc sống c}n bằng, l{nh mạnh.

C. ĐOẠN VĂN MẪU
Đề bài: Nhiều chuyên gia cho rằng sự ph|t triển của công nghệ thông tin v{ mạng x~ hội
đang l{m lo ngại về sự bùng ph|t của “Đại dịch ái kỉ” (bệnh tự yêu mình) m{ việc tự chụp
ảnh v{ đếm “like” cho những thông tin của mình trên những trang mạng x~ hội chỉ l{ một
biểu hiện.
Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình b{y suy nghĩ về hiện tượng được nêu trong ý kiến
trên.
Đoạn văn tham khảo
Sử dụng mạng x~ hội l{ một nhu cầu không thể thiếu trong thời đại công nghệ nhưng
sự bùng ph|t của “đại dịch ích kỉ” do nó mang lại cũng l{ vấn đề được dư luận đặt ra. “Ái
kỉ” l{ căn bệnh tự yêu bản th}n mình. Đó được xem l{ một dạng rối loạn nh}n c|ch khi
một người có biểu hiện tự cao, ảo tưởng, thiếu đồng cảm với người kh|c. Hiện nay, cùng
với sự ph|t triển của internet l{ h{ng loạt c|c trang mạng x~ hội ra đời như twitter, zalo,
vaber, facebook… kéo theo tr{o lưu sống ảo, đăng c|c thông tin, dòng trạng th|i hay ảnh
c| nh}n để “khoe” với cộng đồng mạng. Chứng bệnh n{y l{ nguyên nh}n của lối sống xa
hoa, chú trọng hình ảnh, danh tiếng. Nó l{ một trong những biểu hiện của lối sống “tôi l{
trung t}m”. Nó cũng xuất ph|t từ việc người sử dụng mạng x~ hội chưa có những nhận
thức đúng đắn, dẫn đến tình trạng lạm dụng. Ngo{i ra, do cha mẹ ít có thời gian quan
t}m, để ý đến con c|i nên không quản lí được thời gian sử dụng mạng x~ hội của con c|i.
Hiện tượng n{y để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng như l{m hình th{nh một thế hệ trẻ tự
yêu mình, ít hòa nhập với x~ hội. Người nghiện điện thoại hoặc c|c trang mạng x~ hội
thường có lối sống, th|i độ thiếu đồng cảm với mọi người: Thay vì giao tiếp c| nh}n, họ
chỉ chú ý v{o m{n hình điện thoại để sống với thế giới ảo của mình. Hơn nữa, hiện tượng
n{y dẫn đến tình trạng con người thiếu khả năng kiểm so|t những ham muốn của bản
th}n nên có những h{nh động bất thường chỉ để thỏa m~n nhu cầu c| nh}n mình: Ăn
mặc như nh}n vật mình tưởng tượng, mua sắm vật dụng c| nh}n đắt tiền để chạy theo
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

phong tr{o, dễ sa ng~. Thậm chí, đ}y cũng l{ một t}m lí dẫn đến tỉ lệ tử vong cao. Mỗi c|
nh}n cần ý thức được ranh giới giữa thế giới ảo v{ thực để biết c}n bằng cuộc sống. Gia
đình, nh{ trường v{ x~ hội cần có những biện ph|p hỗ trợ giúp đỡ, định hướng cho c|c
th{nh viên trong cộng đồng, nhất l{ giới trẻ để mỗi c| nh}n có cuộc sống thật l{nh mạnh,
h{i hòa với x~ hội. Đ}y l{ hiện tượng tiêu cực do mạng x~ hội g}y ra nên cần ngay lập
thức chấn chỉnh, thay đổi để mỗi c| nh}n có cuộc sống c}n bằng, l{nh mạnh.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 4


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung b{i
giảng được biên soạn công phu v{ giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên
môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ c|c trường Đại học v{ c|c trường chuyên danh tiếng.
I.

Luyện Thi Online

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%
-

Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ c|c Trường ĐH v{ THPT danh tiếng.

-

H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: To|n, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học v{ Sinh Học.

-

H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: To|n,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ X~ Hội.

II.

Lớp Học Ảo VCLASS

Học Online như Học ở lớp Offline
-

Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con v{ có thể học cùng con.

-

Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với gi|o viên, huấn luyện viên.

-

Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải m|i lựa chọn.

-

Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương t|c dễ d{ng, được hỗ trợ kịp thời v{ đảm bảo chất lượng học tập.

Các chương trình VCLASS:
-

Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 ph}n môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học v{ Tổ Hợp d{nh cho học sinh
c|c khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên gi{u kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham
Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt th{nh tích cao HSG Quốc Gia.

-

Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 v{ luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán c|c trường PTNK,
Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An v{ c|c trường Chuyên kh|c cùng TS.Trần Nam
Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

-

Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass To|n N}ng Cao, To|n Chuyên
v{ To|n Tiếng Anh danh cho c|c em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9.

III.

Uber Toán Học

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online
-

Gia sư To|n giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Gi|o viên To|n v{ Giảng viên ĐH. Day kèm
To|n mọi c}p độ từ Tiểu học đến ĐH hay c|c chương trình To|n Tiếng Anh, Tú t{i quốc tế IB,…

-

Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV n{o mình yêu thích, có th{nh tích, chuyên môn giỏi v{ phù hợp nhất.

-

Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS v{ PH có thể đ|nh gi| năng lực kh|ch quan qua c|c b{i kiểm tra độc lập.

-

Tiết kiệm chi phí v{ thời gian hoc linh động hơn giải ph|p mời gia sư đến nh{.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×