Tải bản đầy đủ

Nghị luận xã hội bàn về hiện tượng like là làm trong giới trẻ hiện nay

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

VĂN MẪU 12
ĐỀ BÀI: HIỆN TƯỢNG “LIKE LÀ LÀM”

A.

SƠ ĐỒ TÓM TẮT GỢI Ý

B.

DÀN Ý CHI TIẾT

1.

Mở đoạn
-

Triểnkhaivấnđềcầnnghịluận



Có nhu cầu muốn khẳng định bản thân nhưng không đủ tài năng, trí tuệ, tri

thức... nên nhiều bạn trẻ chơi trò “câu like” điên rồ, phản cảm, lố bịch chỉ để được
nhiềungườibiếtđếnlệchlạctrongsuynghĩ
2.

Thân đoạn

 Giảithích
W:www.hoc247.netF:www.facebook.com/hoc247.netT:0981821807

Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

-

Hiệntượng“Likelàlàm”làmộthìnhthức“câu”like:ngườiđăngbàiviếtrayêucầu
đủmộtsốlike(hoặcshare)nhấtđịnhsẽthựchiệnmộthànhđộngnàođónhư:châm
xăngtựđốt,tựđậpcủacảicủamình…

 Thựctrạng
-

Gầnđâyrộlênhìnhthứckiếmlikequalờitháchđố“đủlikelàlàm”.Mộtthanhniên
bỗngdưngđưarađiềukiện:“Nếunhậnđủ40.000like sẽdùngxăng tựthiêu”.Một
thanh niên khác thách: “Đủ 60.000 like, 15.000 share sẽ mặc quần lót nhảy xuống
sôngvàuốnghếtmộtcanướcsông”.Mộtnữsinhtuyênbố:“7.000like,77bìnhluận,
777sharethìmìnhsẽkhôngmặcgìchạy7vòngquanhTrườngĐạihọcCôngnghệSài
Gòn”.Mộtnamsinhkháccũnghưởngứngmạnhvớilờihứatương tự:“Đủ100.000
likesẽpostlênmạngclipquanhệsắcnét”...Sốchơnnữa,mộtnữsinhtrunghọccơsở
ởKhánhHòahứa:“Nếuđược1.000likesẽchâmlửađốttrường”.

-

Tưởngchỉlàđùachovui,hayítranhậnđượcnhữnglờicangián,nàongờcộngđồng
mạnglikenhiệttình,sốlượtlikehơncảconsố“tháchđấu”,thậmchícòntháchthức,
thúcép,gâyáplựcđểngườicâulikephảithựchiệnchobằngđượcđểhoặcquayclip
đăngFacebook.


 Nguyênnhân
-

Trước hết, đó là sự lệch lạc trong suy nghĩ của giới trẻ. Muốn chơi ngông, nhanh
chóngđượcnổitiếng,nhữngngườicâulikesẵnsàngvìmấy ngànlượtlikemàlàm
liều,làmquấy,đánhđổidanhdự,lòngtựtrọng,thậmchínguyhiểmđếntínhmạngvà
viphạmphápluật.

-

Dođámđôngvôcảm:cònvớiđámđôngvôtâm,vôtình,likekhôngchỉlàủnghộmà
còn châm dầu vào lửa để “xem thử mày làm thế nào”, “có dám không”, “có giữ lời
không”…

 Giảipháp
-

Chamẹ nê nquantâ mhơnđencontrẻ ;hangngà y cù nglà m,cù nghọ c,cù ng chiasẻ
quanđiemnhamphá thiệ nsớmcá cbieuhiệ ntiê ucực,từđó xâ ydựngcá cbiệ nphá p
uonnanphù hợp.

-

Nghiêmtúcxemxétkỹcácnộidungđăngtảitrênmạngxãhội,tăngcườngcácbiện
phápkiểmsoátanninhmạng,xửlýnghiêmkhắcnhữnghànhvinguyhiểm.

-

Nhàtrườngvàcácđoànthểphảivàocuộcbằngnhữnghoạtđộngsôiđộng,phùhợp

W:www.hoc247.netF:www.facebook.com/hoc247.netT:0981821807

Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

vớilứatuổi,thôngquađótuyêntruyềnvềphápluật,kỹnăngxửlýtìnhhuống,cách
thứcsửdụnginternethiệuquả…
3.

Kết đoạn
-

Bàihọc&liênhệbảnthân
 Tràolưunàykhôngchỉdừnglạiởmứcđộđùavuimàđangngàycàngbiếntướng,
tác động tiêu cực đến suy nghĩ, lối sống của giới trẻ và thật sự nguy hiểm nếu
khôngcóbiệnphápngănchặnkịpthời.
 Bảnthânmỗingườicũngcầnlênánhiệntượngtiêucựcnày.

C.

ĐOẠN VĂN MẪU

Đề bài: Viếtmộtđoạnvănkhoảng(200chữ)bànvềhiệntượng“likelàlàm”tronggiớitrẻ
hiệnnay.
Đoạn văn tham khảo
Cónhucầumuốnkhẳngđịnhbảnthânnhưngkhôngđủtàinăng,trítuệ,trithức...nên
nhiềubạntrẻchơitrò“câulike”điênrồ,phảncảm,lốbịchchỉđểđượcnhiềungườibiếtđến
lệchlạctrongsuynghĩ.Facebooklàmạngxãhộiđượcngườidùngđôngđảonhấthiệnnay.
Tấttầntậtmọithôngtin“thượngvànghạcám”;hỷ,nộ,ái,ốcủangườidùngđềuđượcchia
sẻtrênmạngxãhộinày.Nhữnghìnhảnh,lờinói,tâmtrạng...saukhiđănglênFacebooksẽ
đượccộngđồngmạngủnghộbằngcáchlike(thích)hoặccomment(nhậnxét),share(chia
sẻ)chongườikháctrongvòng“luânchuyển”khônghồikết.Khôngaiphủnhậnmặttíchcực
củaFacebooktrongkếtnốicộngđồng.Thếnhưnggầnđây,trênFacebooknổilêntràolưu
“câulike”bằngmọigiácủanhiềubạntrẻtrongthếgiớiảo.Khinhậnđượcnhiềungườilike
thìđượcxemlà“đẳngcấp”.Cónhiềucách“câulike”,từđơngiảnnhưkhoeáođẹp,xeđẹp,
món ăn ngon, nhà cửa, ảnh “tự sướng” đến khoe những hình ảnh sốc, những câu nói lạ,
nhữngchuyệngiậtgân.Khôngítthanhniênkhôngcótàicán,“câulike”bằngcáchvừachửi
vừaghihình,xemđólàthútiêukhiển.Đặcbiệt,gầnđâyrộlênhìnhthứckiếmlikequalời
tháchđố“đủlikelàlàm”.Mộtthanhniênbỗngdưngđưarađiềukiện:“Nếunhậnđủ40.000
like sẽ dùng xăng tự thiêu”. Một thanh niên khác thách: “Đủ 60.000 like, 15.000 share sẽ
mặcquầnlótnhảyxuốngsôngvàuốnghếtmộtcanướcsông”.Mộtnữsinhtuyênbố:“7.000
like,77bìnhluận,777sharethìmìnhsẽkhôngmặcgìchạy7vòngquanhTrườngĐạihọc
CôngnghệSàiGòn”.Mộtnamsinhkháccũnghưởng ứngmạnhvớilờihứatươngtự:“Đủ
W:www.hoc247.netF:www.facebook.com/hoc247.netT:0981821807

Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

100.000likesẽpostlênmạngclipquanhệsắcnét”...Sốchơnnữa,mộtnữsinhtrunghọccơ
sởởKhánhHòahứa:“Nếuđược1.000likesẽchâmlửađốttrường”.Tưởngchỉlàđùacho
vui,hayítranhậnđượcnhữnglờicangián,nàongờcộngđồngmạnglikenhiệttình,sốlượt
likehơncảconsố“tháchđấu”,thậmchícòntháchthức, thúcép,gâyáplựcđểngườicâu
like phải thực hiệnchobằng được để họ quay clip đăng Facebook. Thấy gì từphongtrào
này?Trướchết,đólàsựlệchlạctrongsuynghĩcủagiớitrẻ.Muốnchơingông,nhanhchóng
đượcnổitiếng,nhữngngườicâulikesẵnsàngvìmấyngànlượtlikemàlàmliều,làmquấy,
đánhđổidanhdự,lòngtựtrọng,thậmchínguyhiểmđếntínhmạngvàviphạmphápluật.
Còn với đám đôngvô tâm,vô tình, like không chỉ là ủng hộ mà còn châm dầuvào lửa để
“xemthửmày làmthếnào”, “códámkhông”,“cógiữlờikhông”…Tràolưunàykhôngchỉ
dừnglạiởmứcđộđùavuimàđangngàycàngbiếntướng,tácđộngtiêucựcđếnsuynghĩ,lối
sốngcủagiớitrẻvàthậtsựnguyhiểmnếukhôngcóbiệnphápngănchặnkịpthời.




W:www.hoc247.netF:www.facebook.com/hoc247.netT:0981821807

Trang | 4


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài
giảngđượcbiênsoạncôngphuvàgiảngdạybởinhữnggiáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên
môn lẫn kỹ năng sư phạmđếntừcáctrườngĐạihọcvàcáctrườngchuyêndanhtiếng.
I.

Luyện Thi Online

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%
-

LuyênthiĐH,THPTQGvớiđộingũGV Giỏi, Kinh nghiệmtừcácTrườngĐHvàTHPTdanhtiếng.

-

H2khóanền tảng kiến thứcluyênthi6môn:Toán,NgữVăn,TiếngAnh,VậtLý,HóaHọcvàSinhHọc.

-

H99khóakỹ năng làm bài và luyện đềthithử:Toán,TiếngAnh,TưNhiên,NgữVăn+XãHội.

II.

Lớp Học Ảo VCLASS

Học Online như Học ở lớp Offline
-

Manglớphọcđến tận nhà,phụhuynhkhôngphảiđưa đón convàcóthểhọccùngcon.

-

Lớphọcquamạng,tương tác trực tiếpvớigiáoviên,huấnluyệnviên.

-

Họcphítiết kiệm,lịchhọc linh hoạt,thoảimáilựachọn.

-

Mỗilớp chỉ từ 5 đến 10HSgiúptươngtácdễdàng,đượchỗtrợkịpthờivàđảmbảochấtlượnghọctập.

Các chương trình VCLASS:
-

Bồi dưỡng HSG Toán:Bồidưỡng5phânmônĐại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học vàTổ Hợpdànhchohọc

sinhcáckhốilớp10,11,12.ĐộingũGiảngViêngiàukinhnghiệm:TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham
Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá CẩncùngđôiHLVđạtthànhtíchcaoHSGQuốcGia.
-

Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường

PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên kháccùng TS.Trần Nam
Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.
-

Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán

ChuyênvàToánTiếngAnhdanhchocácemHSTHCSlớp6,7,8,9.
III.


-

Uber Toán Học

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online
Gia sư Toán giỏiđến từĐHSP, KHTN,BK,Ngoại Thương, Du hoc Sinh,Giáo viên Toán vàGiảng viên ĐH.Day

kèmToánmọicâpđộtừTiểuhọcđếnĐHhaycácchươngtrìnhToánTiếngAnh,TútàiquốctếIB,…
-

HọcsinhcóthểlựachọnbấtkỳGVnàomìnhyêuthích,cóthànhtích,chuyênmôngiỏivàphùhợpnhất.

-

NguồnhọcliệucókiểmduyệtgiúpHSvàPHcóthểđánhgiánănglựckháchquanquacácbàikiểmtrađộclập.

-

Tiếtkiệmchiphívàthờigianhoclinhđộnghơngiảiphápmờigiasưđếnnhà.

W:www.hoc247.netF:www.facebook.com/hoc247.netT:0981821807

Trang | 5



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×