Tải bản đầy đủ

KINH NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ nước + TRỌN bộ TÀI LIỆU ôn THI CÔNG CHỨC KHO BẠC 2017

KINH NGHIỆM ÔN THI
CÔNG CHỨC KHO BẠC
NHÀ NƯỚC + TRỌN BỘ TÀI
LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC
KHO BẠC 2017 (Tổng hợp tư
nhiều nguồn)


I. CÁCH ÔN THI
1. Kiến thức chung
- Quản lý Nhà nước về Kinh tế - Chuyên đề 16: đọc qua hết
- Quản lý Nhà nước về Tài chính - Chuyên đề 17: Tập trung học quản lý tài chính
công, quản lý ngân sách nhà nước, quản lý chi tiêu công theo kết quả đầu ra
- Luật cán bộ, công chức (lưu ý là chỉ học những gì liên quan đến công chức
thôi, phần cán bộ không cần học; những gì liên quan đến cả hai dĩ nhiên là phải
học thuộc lòng)
- Học thuộc lòng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của KBNN
TW, tỉnh thành phố và huyện.
2. Môn chuyên ngành
- Chuyên ngành có luật ngân sách, ND 60, luật kế toán, TT 161, 08…
Các bạn có vẻ bấn loạn về văn bản quá. Có 2 yếu tố chính: vb cơ sở và kiến

thức mở. Văn bản cơ sở là gì? là những gì gọi là luật hoặc sát Luật nhất. Các
bạn cứ đọc trước những cái đó và phải nắm kỹ, thuộc lòng như cháo những cái
đó trước khi đọc những cái khác. Từ vb cơ sở các bạn sẽ dễ tìm hiểu thêm là
còn cần phải học cái gì nữa chứ chưa gì đã rối như canh hẹ thế này thì chỉ tẩu
hỏa nhập ma thôi. Hơn nữa, KB đang có khá nhiều dự thảo thay đổi, đến những
người đang làm cũng mất thời gian tổng hợp, nghiên cứu nên hãy chờ thêm ít
lâu nữa để mn có thể hỗ trợ các bạn tốt hơn.
Kiến thức mở là thông tin thời sự, liên hệ thực tế. Đề năm ngoái cái này rất nhiều
và cũng nhờ nó mà các COCC ko có thực lực phải bó gối. Đây có thể là thử
thách nhưng cũng là cơ hội cho những ai có khả năng thực sự. Nên từ giờ bên
cạnh học các vb thì hãy hãy đọc báo kinh tế, nghe thời sự chú ý mấy bài phân
tích đánh giá của các chuyên gia kinh tế, sẽ rất có ích khi làm bài.
Mẹo nhỏ của là khi đọc vd gì đặc biệt là kiến thức chung thì nên liên hệ luôn với
thực tế, vừa dễ nhớ vừa đc thêm điểm khi thi. Và sau khi học xong chủ đề nào
nên hệ thống lại bằng sơ đồ cây, mindmap....
Khi đọc Luật hay một văn bản nào đó, Luôn đặt cho mình những câu hỏi và cố
gắng liên hệ thực tế để giải thích vì sao như thế?... làm như vậy các bạn mới
nhớ lâu và hiểu nó được.
Đầu tiên là phải hỏi. Mình đang đọc văn bảo nào? Số mấy? Quy định cái gì? Cho
ai? Hiệu lực khi nào?Trong mỗi quy định cụ thể (các điều) hãy tự đặt câu hỏi, tại
sao nó như này mà không như kia?
Ví dụ. Luật NSNN có quy định: Chi ngân sách nhà nước gồm Chi thường xuyên,
chi đầu tư phát triển, chi trả nợ, viện trợ, cho vay. Thì sẽ tự hỏi /Chi thường
xuyên gồm những cái gì? Tại sao cái này lại chi thường xuyên mà ko phải đầu


tư?/, Chi đầu tư gồm những gì (sẽ so sánh và biết được nó khác thường xuyên
như nào)?. Làm như thế các bạn sẽ nhớ lâu hơn. Khi người ta hỏi ngược lại
(trắc nghiệm) “Chi lương của các cơ quan nhà nước thuộc loại chi nào?” Các
bạn sẽ dễ tìm ra.
Chứ đọc thuộc lòng mà không hiểu nó đang nói cái gì thì những bạn có trí nhớ
siêu phàm mới làm được? chứ học như thế thì mai sẽ quên hết thôi (học hiểu,
nắm ý) sau đó trau chuốt cho chính xác từ như quy định. Chứ đừng mong thuộc
không sót một chữ điều này xong rồi đến điều khác.
Hãy cứ học, đọc qua tài liệu đã nhé, chưa học qua nên thấy mọi cái đều khó.
Nhắc lại với các bạn là xem đề chỉ để biết cấu trúc và cách người ta ra đề như
nào (dài như thế có làm được không,…) Chú ý không nên tập hợp đề để học tủ
theo đề. Mà phải học hết rồi mở đề ra giải dần nhé.
3. Anh văn (không khó nhưng phải làm cẩn thận nhé các bạn)
Đề thi thường cho những phần sau đây

- Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (trắc nghiệm)
- Chọn dạng đúng của từ trong câu (noun, verb, adverb, adjective…)
- Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi (viết)
- Cho sẵn một câu, cho từ gợi ý – yêu cầu viết lại dạng khác của câu đó
- Viết câu với những từ gợi ý
- Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt
- Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh
4. Tin học
- Word 2003, 2007 và Excel 2003, 2007.
Chú ý kỹ các nút trên thanh công cụ của Word, Excel; cách sử dụng phím tắt,
các hàm thống kê, dò tìm, tính toán, chuỗi… trong Excel.


II. CÁCH LÀM BÀI THI
1. Phần Tự luận
Cái này khá quan trọng vì có thể kiếm cho bạn thêm 1-2 điểm/10 điểm nhé.
Trong câu hỏi nêu nội dung bạn nên nêu như sau: VD: Theo Luật NSNN số
../QH.. Ban hành ngày bao nhiêu đó thì.... Bạn phải nêu đúng thứ tự nhé. Vì trích
luật thì phải đúng theo khoản nài, điều nào, luật nào nhé, Còn không phải Luật
mà là chuyên đề thì không cần theo thứ tự lắm, chỉ cần gạch ý nội dung rõ là
được. Cái này tạo cảm giác bài làm mạch lạc, dễ đọc dễ hiểu, dễ chấm, nên tâm
lý người chấm thoải mái. Họ không tiếc 0.5-1 điểm cho cách trình bày như thế
đâu.. .
2. Phần TRẮC NGHIỆM: Nên đọc lướt qua từng tờ đề chứ k phải cả bộ đề (VD
đề có 5 tờ. thì đọc lướt trang 1) thấy câu nào làm ngon, nhớ ngay thì chơi luôn
câu đó. Rồi làm câu tiếp cần suy nghĩ lâu hơn trong trang đó. các trang tiếp làm
như vậy. Cái này cũng nên áp dụng với môn Anh Văn, Tin học vì đều trắc
nghiệm. Cứ tiêu chí : DỄ LÀM TRƯỚC, KHÓ ĐỂ SAU.
TÀI LIỆU ÔN.
Tài liệu cơ bản không có gì thay đổi.
-----------------------------------------------------------------------------------Có 03 Quyết đinh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạng và cơ cấu tổ
chức của Hệ thống KBNN đã bị thay đổi.
- Quyết định 26/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạng và cơ
cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ tài chính (KB TW). Thay thế QĐ
108/2009/QĐ-TTg.
- Quyết định 1399/2015/QĐ-BTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạng và
cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW (KB Tỉnh). Thay thế
QĐ 362/2009/QĐ-BTC.
- Quyết định 695/2015/QĐ-KBNN Quy định nhiệm vụ, quyền hạng và cơ cấu tổ
chức của KBNN ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (KB huyện). Thay
thế QĐ 163/QĐ-KBNN.
Cả 3 QĐ đều có hiệu lực từ năm 2015 và đang áp dụng.
------------------------------------------------------------------------------------TÀI LIỆU NGOÀI.
Ngoài tài liệu trong kho tệp, phải cập nhật thêm thông tin tài chính, kinh tế chính
trị, tình hình kinh tế nổi bật của địa phương,... sẽ có câu hỏi mở đấy.
--------------------------------------------------------------------------------------ĐIỂM THI.
Điểm sàn chung là mỗi môn phải từ 50 điểm trở lên.
Điểm đỗ tùy vào mỗi tỉnh có lượng thí sinh trên sàn nhiều hay ít và chỉ tiêu là bao
nhiêu.Lấy điểm từ cao đến thấp cho đến đủ như thi đại học ấy.


KHÔng có chuyện tỉnh này thiếu chỉ tiêu nên lấy từ tỉnh khác về vì điểm cao,..
đâu nhé.
Bởi thế có việc cùng một mức điểm mà tỉnh đậu tỉnh không.
-------------------------------------------------------------------------------------ĐỀ THI.
Với các nội dung và môn thi như thông báo tuyển dụng. Rất là nhiều đề, không
như thi đại học "3 chung" đâu nhé. Nên đừng ôn theo đề mà lệch kiến thức, xem
cho biết cấu trúc thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------TÁM:
Cứ tích cực ôn thi đi, Đừng có suy nghĩ đến mấy việc kiểu như COCC này nọ.
Bộ tài chính (KBNN) đang cải cách mạnh khâu tuyển dụng, từ thông báo tuyển
dụng, hướng dẫn, hồ sơ tuyển dụng, thi tuyển đều thay đổi cả đấy, Hồi 2 lứa
trước đi thi không hướng dẫn, thông báo rõ ràng như vậy đâu.
-------------------------------------------------------------------------------------


KINH NGHIỆM nộp hồ sơ:
- Tình hình nộp hồ sơ ở các KBNN đều nhanh gọn lẹ, cơ bản là nhiệt tình vui vẻ,
nơi có biên lai thu phí nơi không.
- Các bạn nên mang theo hồ sơ bản chính để đối chiếu
- Các bạn nên mang theo 1 bộ hồ sơ để sơ cua, 1 phiếu đăng ký trắng để lỡ sai
viết lại.
Chia sẻ lộ trình năm 2017 tuyển công chức KBNN để các bạn tham khảo
nhé.
- Thông báo tuyển dụng: 26/05/2017
- Hạn nộp hồ sơ: 26 - 30/06/2017
Chia sẻ lộ trình năm 2016 tuyển công chức KBNN để các bạn tham khảo
nhé.
- Thông báo tuyển dụng: 25/03/2016
- Hạn nộp hồ sơ: 25 - 29/04/2016
- Thông báo tài liệu ôn thi: 28/04/2016
- Thông báo danh sách đủ điều kiện, thời gian, địa điểm tổ chức thi: 27/07/2016
- Bổ sung danh sách đủ điều kiện: 10/08/2016
- Thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển: 18/08/2016
- Tổ chức thi làm 2 đợt:
+ Đợt 1 các tỉnh miền Nam: 26 - 28/08/2016
+ Đợt 2 các tỉnh miền Bắc & miền Trung: 19 - 21/09/2014 ( 05 KV: Hà Nội, Đà
Nẵng 2, HCM, Vĩnh Long)
- Kết quả thi tuyển: 08/11/2016
- Kết quả xét tuyển: 14/10/2016
- Danh sách trúng tuyển: 24/01/2017
Chia sẻ lộ trình năm 2014 tuyển công chức KBNN để các bạn tham khảo
nhé.
- Thông báo tuyển dụng: 02/06/2014
- Hạn nộp hồ sơ: 03 - 11/07/2014
- Thông báo danh sách đủ điều kiện, thời gian, địa điểm tổ chức thi: 04/09/2014
- Thi từ 19 - 21/09/2014 ( 05 KV: Hà Nội, Đà Nẵng 2, HCM, Vĩnh Long)
- Thông báo điểm thi: 01/08/2015


- Kết quả thi tuyển: 01/08/2015
- Kết quả xét tuyển: 01/08/2015


VỀ TRAO ĐỔI THI TUYỂN – XÉT TUYỂN.
Có bạn hỏi cái nào khó hơn, dễ hơn?
Nói thật là cái nào cũng “khó” như nhau chứ không có cái nào “dễ” hay dễ hơn.
---------------------------------------------------Thi tuyển hay xét tuyển chỉ là hình thức đầu vào. Chứ đã vào làm rồi thì như
nhau (cùng khung chương trình đào tạo bồi dưỡng, cùng một chế độ nghiệp vụ),
thậm chí xét tuyển sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn các bạn thi tuyển. Tại sao?
------“XÉT TUYỂN TRUYỀN KỲ TRUYỆN” ------------------Tập 1: Khâu đầu vào.
Các bạn để ý ở thông báo tuyển dụng:
- Thi tuyển có quy định học cho những môn thi nào, những luật, quy định nào rất
“hơi cụ thể”.
- Xét tuyển chỉ có mỗi một câu “Phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”, theo
bạn những luật và văn bản nào là về “chuyên môn, nghiệp vụ”? Mung lung, rộng
lớn lắm. Thế là, thi tuyển học gì, xét tuyển học cái đó trừ “NGOẠI NGỮ VÀ TIN
HỌC”. Đổi lại, phải học kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và phản xạ khi đi
phỏng vấn, vì “face to face” một cái đề, một lần mà thôi.
- Thang điểm của xét tuyển và thi tuyển đều là 400.
+ Thi tuyển không quan tâm điểm học tập (quá khứ) bạn như thế nào, chỉ quan
tâm bài thi tuyển của bạn có đạt điểm đậu đưa ra hay không (100% là điểm hiện
tại)./
+ Xét tuyển quan tâm đến 75% điểm quá khứ (300 điểm kết quả học tập) và chỉ
25% điểm hiện tại (100 điểm phỏng vấn) cơ mà 25% này lại quyết định rất lớn
đến việc bạn rụng hay đậu.
--> Cái này lợi thế hay không là tùy mỗi người
Tại sao người ta lại Xét tuyển, thi luôn đi cho đỡ mệt?
- Theo quy định, những địa phương nào có hệ số phụ cấp vùng từ 0.5 trở liên thì
BẮT BUỘC phải tuyển dụng bằng hình thức phỏng vấn xét tuyển chứ không thi,
nhằm thu hút, khuyến khích lao động về những địa phương này. (Có câu “Mật
ngọt chết ruồi”).
------------------------------------------------------------Tập 2: Khâu đào tạo và thực tế công tác.
Như đã nói, thi tuyển và xét tuyển chỉ là hình thức đầu vào.
Khi đã vào rồi thì công tác như nhau.
Xét tuyển thường dành cho những địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn,
vùng dân tộc thiểu số, biên giới,… Nên thường xa “cơ quan mẹ” mỗi lần đi tập


huấn hay muốn tư vấn nghiệp vụ rất khó khăn.
- Những vùng này điều kiện khó khăn trình độ nhận thức chưa cao hoặc rất
mỏng nên rất vất vả trong hướng dẫn thanh toán, nhiều lúc “nổi khùng” vì phải
hướng dẫn nhiều lần, nhiều đối tượng,…
- Một vài địa phương đến tháng lĩnh lương về cũng chẳng biết tiêu vào đâu vì
chẳng có chỗ để tiêu, muốn mua cái gì cũng khó vì có nhiều địa phương điều
kiện kinh tế rất khó khăn (đa số đều ở nhà công vụ --- để tiền về nhà tiêu vậy ^^).
------------------------------Tập 3: Kể cho nghe chuyện riêng của mình.
- Bản thân mình là Xét tuyển, ngạch chuyên viên (Có vẻ thiên về xét tuyển ^^,
mình sẽ trao đổi nhiều về ngạch chuyên viên hơn).
- Hồi đi nộp hồ sơ cũng phân vân không biết nên nộp thi tuyển hay xét tuyển. Vì
khổ nỗi nhà mình nằm trong vùng có hệ số phụ cấp 0.7 (lớn hơn 0.5 nên bắt
buộc phải xét tuyển), cơ quan gần nhà (chưa đến 1km) mà chỉ có 1 chỉ tiêu.
Mình thì thích thi hơn xét. Sau quyết định xét cho nó gần nhà… Vô tình thấy
nhóm và tham gia, hồi đó nhóm mới có 1k thanh viên thôi, không ai chia sẽ kinh
nghiệm hay tài liệu xét tuyển cả nên mung lung lắm, lên thấy các bạn thi học cái
gì thì mình học cái đó, học không giới hạn, thậm chí học luôn cả phần kế toán và
các văn bản chuyên sâu sau này vào ngành mới biết chả cần thiết.
- Nay có nhiều thành viên hơn, nhiều bài đăng thảo luận và tài liệu cũng cụ thể
hơn nên bạn nào đã có quyết tâm thi thì ôn thi nghiêm túc.
--------------------------------Dạo quanh 1 vòng thấy mọi người hoang mang về học cái gì thi cái gì nhiều quá
nên mình chia sẻ như sau:
1. Thi gì thì thi phải tự tin, chuẩn bị thật tốt. Khi các bạn đã chuẩn bị tốt thì đề khó
hay dễ, chỉ tiêu nhiều hay ít cũng ko còn quan trọng nữa. Lúc mình ôn thi, lúc
đầu cũng áp lực vì cả tỉnh có 1 chỉ tiêu nhưng sau dẹp hết, chỉ biết cố gắng cố
gắng và cố gắng.
2. Các bạn có vẻ bấn loạn về văn bản quá. Theo mình thì có 2 yếu tố chính: vb
cơ sở và kiến thức mở. Văn bản cơ sở là gì? là những gì gọi là luật hoặc sát
Luật nhất. vKiến thức chung có luật CBCC, chức năng nv của KB. Chuyên
ngành có luật ngân sách, ND 60, luật kế toán, TT 08. Các bạn cứ đọc trước
những cái đó và phải nắm kỹ, thuộc lòng như cháo những cái đó trước khi đọc
những cái khác. Từ vb cơ sở các bạn sẽ dễ tìm hiểu thêm là còn cần fai học cái
gì nữa chứ chưa gì đã rối như canh hẹ thế này thì chỉ tẩu hỏa nhập ma thôi. Hơn


nữa, KB đang có khá nhiều dự thảo thay đổi, đến những ng đang làm cũng mất
thời gian tổng hợp, nc nên hãy chờ thêm ít lâu nữa để mn có thể hỗ trợ các bạn
tốt hơn.
Kiến thức mở là thông tin thời sự, liên hệ thực tế. Đề năm ngoái cái này rất nhiều
và cũng nhờ nó mà các COCC ko có thực lực phải bó gối. Đây có thể là thử
thách nhưng cũng là cơ hội cho những ai có khả năng thực sự. Nên từ gio đừng
chỉ cắm đầu vô đọc vb mà hãy đọc báo kinh tế, nghe thời sự chú ý mấy bài phân
tích đánh giá của các chuyên gia kt, sẽ rất có ích khi làm bài.
Mẹo nhỏ của mình là khi đọc vd gì đặc biệt là kiến thức chung thì nên liên hệ
luôn với thực tế, vừa dễ nhớ vừa đc thêm điểm khi thi. Và sau khi học xong chủ
đề nào nên hệ thống lại bằng sơ đồ cây, mindmap....


VỀ ĐỀ THI CÁC NĂM TRƯỚC VÀ KINH NGHIỆM THI
--03.04.2016-----------------------------------------------Nhiều bạn hỏi xin đề thi những năm trước.
Nhắc lại với các bạn là xem đề chỉ để biết cấu trúc và cách người ta ra đề như
nào (dài như thế có làm được không,…) Chú không nên tập hợp đề để học.
-------------------Khi thi xong, người ta thu lại đề, thi xong là mất tinh thần luôn. Không mấy ai nhớ
đề (và nhiều đề nhé).
Nhiều năm, nhiều đề nếu tập hợp đầy đủ thì nó là các nguyên văn Luật và văn
bản hướng dẫn như thông báo tuyển dụng mất rồi, nên không mất thời gian tập
hợp đề. Học như vậy sẽ lệch kiến thức đấy, tủ đè là chết chùm chết nãi.
-------------------------Không có một công thức nào áp dụng tốt cho tất cả mọi người. Kinh nghiệm mỗi
người mỗi khác, học theo cách nào là do lựa chọn của bản thân. Kinh nghiệm là
gì?
---"Những gì đã trải qua, nghiệm lại thì thấy kinh quá, người ta gọi đó là kinh
nghiệm".
Cho nên ít nhất cũng đọc qua các văn bản một, hai lần (đọc hết) rồi lên xem mọi
người trao đổi, tự nhận thấy mình nhớ được những gì, học như thế có hiệu quả
hơn cách bạn A, bạn B hay không? Từ đó mới tìm ra cách học cho mình.
Các bạn đặt chân đến đây đã là một quá trình dài, học cũng nhiều rồi nên chắc
mỗi bạn đều có cách học của riêng mình. Cứ tự tin học như trước kia các bạn
vẫn học, cố gắng lần này nữa như chẳng còn gì để mất.
---------------------Lúc trước mình học như sau:
Khi đọc Luật hay một văn bản nào đó, Luôn đặt cho mình những câu hỏi và cố
gắng liên hệ thực tế để giải thích vì sao như thế?... làm như vậy các bạn mới
nhớ lâu và hiểu nó được.
--- Đầu tiên là phải hỏi. Mình đang đọc văn bảo nào? Số mấy? Quy định cái gì?
Cho ai? Hiệu lực khi nào?
--- Trong mỗi quy định cụ thể (các điều) hãy tự đặt câu hỏi, tại sao nó như này
mà không như kia?
Ví dụ. Luật NSNN có quy định: Chi ngân sách nhà nước gồm Chi thường xuyên,
chi đầu tư phát triển, chi trả nợ, viện trợ, cho vay. Thì sẽ tự hỏi /Chi thường
xuyên gồm những cái gì? Tại sao cái này lại chi thường xuyên mà ko phải đầu


tư?/, Chi đầu tư gồm những gì (sẽ so sánh và biết được nó khác thường xuyên
như nào)?. Làm như thế các bạn sẽ nhớ lâu hơn. Khi người ta hỏi ngược lại
(trắc nghiệm) “Chi lương của các cơ quan nhà nước thuộc loại chi nào?” Các
bạn sẽ dễ tìm ra.
Chứ đọc thuộc lòng mà ko hiểu nó đang nói cái gì thì những bạn có trí nhớ siêu
phàm mới làm được? chứ học như thế thì mai sẽ quên hết thôi (học hiểu, nắm ý)
sau đó trau chuốt cho chính xác từ như quy định. Chứ đừng mong thuộc không
sót một chữ điều này xong rồi đến điều khác.
----------------------------------Hãy cứ học, đọc qua tài liệu đã nhé, chưa học qua nên thấy mọi cái đều khó.


Chia sẻ của một tiền bối
1. Năm nay tinh thần học hỏi có vẻ lên rất cao, mn tìm hiểu rất nhiều thông tin
nhưng mình lại cảm thấy nhiều bạn đang theo kiểu cầm đèn chạy trước ô tô.
Mình và một số anh chị đi trước đã nhấn mạnh là đọc luật , nghị định, thông tư
trước. Đấy là nền tảng, là cơ sở quýêt định tất cả. Các bạn hỏi đề trắc nghiệm
bây gio làm gì khi chưa nắm luật để làm. Các bạn hỏi đề các năm trước trả lời
thế nào trong khi đề mỗi năm mỗi khác và bây gio bọn mình có trả lời thì cũng
chưa biết nó nằm ở đâu trong đống văn bản kia. Mình ko nói là ko cần thiết tìm
hiểu những vd đó nhưng hãy để sau, khi ít nhất đã thuộc và hiểu luật ngân sách.
Đợt trước mình và rất nhiều người ko có thông tin gì, chỉ cày văn bản luật nhưng
lúc làm trắc nghiệm vẫn ngon, tự luận cả câu hỏi mở vẫn tốt vì khi đã có kiến
thức nền tốt thì đề kiểu gì cũng xoay sở được. Xây nhà tốt thì móng phải chắc
chứ chẳng ai móng chưa lo đã lo đổ mái cả.
2. Đề khá dài nên trước khi làm nên phân chia thời gian hợp lý (kn xương máu là
mang đồng hồ). Câu nào đề chỉ hỏi trong luật abc quy định về xyz thế nào thì cứ
bê nguyên vào mặc kệ ngắn dài, đủ ý là đc, đừng thêm thắt gì vào. Câu hỏi mở
thì tha hồ chém gio, nhưng vẫn phải bám sát vb.
3. Học văn bản đang có hiệu lực, đừng mất công đọc mấy cái chưa áp dụng mà
tẩu hỏa nhập ma. Ai siêng thì lướt qua mấy điểm có đổi mới để làm câu hỏi mở
thôi.
Một chút kinh nghiệm cho các bạn thi vào ngạch kế toán viên.
1. Về môn thi điều kiện mình ngĩ nó ko qá khó. Tiếng anh mức độ vừa pai. Có
viết bài luận. Nhưng chỉ cần có kiến thức là các bạn dễ dàng vượt qa. Tin học vp
các bạn chú ý học các hàm cơ bản của word và exel. Các phím tắt nhanh.5 đ ko
qá khó nhé
2. Về phần chuyên ngành
Các bạn nên học thuộc luật kế toán, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của kb
quận huyện,tỉnh cho tới trung ương.đó là nhưng cái nên học thuộc. Luật Ns các
bạn học chuyên sâu về luật ns, nđ 60,cv 388 về nghiệp vụ tabmis,tt161.


3. Môn kiến thức chung về phần qlnn kthuc rộng bản thân m cug k có kinh
nghiệm nhiều. Chie khuyên các bạn về phần luật công chức cgag học hết học kĩ.
Nó dễ học và các câu hỏi mở đều ở đây.
Chúc các bạn thành công!!!


Hôm nay có thời gian rảnh rảnh chút, xin chia sẻ với cả nhà thế này.
Bạn nào xác định thi KB thì cũng phải xác định là công việc khá áp lực. Hiện tại
KBNN đang tiến hành nhiều cải cách để có thể giảm bớt đc khối lượng công
việc, tăng giao dịch qua dịch vụ trực tuyến như Thuế và Hải quan. Nhưng bù lại,
các bạn đc hưởng đầy đủ chế độ và thêm nữa là tình cảm gắn bó, nét văn hóa
của hệ thống KBNN là điều mà khó có ngành nào có đc.
Tổng Giám đốc là người rất quan tâm đến công tác nhân sự nên năm vừa rồi thi
cử có KQ rất nhanh chóng. Đi thi cũng ko có ưu tiên hay ngoại lệ cho ai, kể cả
con cháu các vị trí cao cấp, vì vậy đi thi các bạn cần mang cho mình tâm thế là
học thật thi thật.
Kinh nghiệm mình cũng ko có nhiều, nhưng các bạn cứ phải đọc kỹ đề và làm
đúng trọng tâm. Tìm đề vài năm gần đây cả trắc nghiệm cả tự luận làm thử, xem
cách người ta ra đề thế nào thì học theo. Cần chú ý liên hệ thực tế, đề thi công
chức giờ xu hướng chung là mở, nên phải chịu khó đọc báo chí, cập nhật thông
tin số liệu về ngành, về kinh tế, về công chức công vụ... Trong quá trình học cần
có phương pháp sao cho dễ nhớ dễ thuộc. Khi đi thi nên cố gắng làm hết đủ các
bài thi, đừng vì sợ môn này KQ kém nên chán nản mà bỏ các môn khác, đến lúc
biết KQ thấy điểm mình đủ đỗ thì tiếc lắm.
Các bạn xét tuyển thì ko phải thi tin và TA, có vẻ nhẹ nhàng hơn chút nhưng sẽ
phải đối diện với giám khảo, trả lời trực tiếp các câu hỏi nghiệp vụ và cả các câu
hỏi tình huống nữa. Nên chú ý ăn mặc và tác phong, giao tiếp...
Các bạn có bất cứ thắc mắc gì cứ gọi điện lên thẳng TW hỏi, có thể ở tỉnh có
nhiều CB còn có thái độ ko tốt cho lắm nhưng ở TW các a/c cô chú rất nhiệt tình
và mến người.
Chúc các bạn ôn thi thật tốt, đi thi vững tâm vững vàng và đạt KQ như mong đợi!

LINK TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU ÔN THI KBNNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×