Tải bản đầy đủ

Nói tiếng anh về phố đi bộ pedestrian zone

Các bạn lưu ý khi học topic:
 Tra từ điển để phát âm chính xác các từ có trong các câu bên dưới
 Chia sẻ và cùng luyện nói với bạn bè để vốn từ trở thành phản xạ
 Chia sẻ thông tin với du khách bạn bè nước ngoài nhé!
Những câu hỏi về phố đi bộ với du khách Tây:

What do you think about pedestrian zone around Hoan Kiem lake?
Bạn nghĩ gì về khu vực đi bộ quanh hồ Gươm?
Do you like these traditional folk games?
Bạn có thích những trò chơi dân gian truyền thống này không?

Nội dung chính

 from 2/9/2016, Hoan Kiem Lake & its adjacent areas were transformed
into pedestrian zones from Friday nights to Sunday nights
 Từ 2/9/2016, hồ hoàn kiếm và khu vực gần kề đã được chuyển thành
phố đi bộ từ tối thứ sáu đến tối chủ nhật

 Pedestrian zones are opened to create a common cultural space for all
Hanoi citizens to experience traditional cultural activities and promote
Vietnamese culture in foreigners’ eyes and Vietnamese new
generations
 Các phố đi bộ được mở ra để tạo nên không gian văn hóa chung cho
tất cả các cư dân Hà Nội trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền
thống và nâng tầm văn hóa VN trong mắt của người nước ngoài và thế
hệ trẻ Việt Nam


Hanoi installed wi-fi transmitters around Hoan Kiem Lake so that people can
get onlineHà Nội đã cài các máy phát wifi quanh hồ Hoàn Kiếm để mọi người có thể sử
dụng internetusers can access the internet for up to 30 minutes. For a longer connection,
users have to log out of the network and log in again.Những người dùng có thể tiếp cận internet lên tới 30 phút, để kết nối lâu hơn,
người dùng phải log out và kết nối lại


 If you come here in the afternoons & evenings on Saturdays or
Sundays, you can join in many traditional games, such as: Jump rope,
tug of war, Mandarin Square capturing, bamboo jacks, stilt walking, etc
 Nếu bạn đến đây vào các buổi chiều và tối thứ 7, chủ nhật, bạn có thể
tham gia vào rất nhiều trò chơi truyền thống, như: nhảy dây, kéo co, ô
ăn quan, chơi chuyền, đi cà kheo, vân vân
 You know, these games remind many people of the wonderful old days
of their childhood
 Những trò chơi này làm rất nhiều người nhớ về những tháng ngày tươi
đẹp của tuối thơ
 These folk games are held by My Hanoi Club with the aim of preserving and

spreading the cultural values of Vietnam

 Những trò chơi dân gian này được tổ chức bởi CLB Myhanoi với mục đích
gìn giữ và lan truyền các giá trị văn hóa của Việt Nam

 You can enjoy live performances of many street artists here
 Bạn cũng có thể thưởng thức những màn biểu diễn của nhiều nghệ sĩ
đường phố ở đây


However, many people also complain about some drawbacks, such as
overcrowded parking lots and traffic jams on some streets leading to the
pedestrian areas.Tuy nhiên, nhiều người cũng than phiền một vài hạn chế, ví dụ như: chỗ đỗ
xe quá tải, tắc nghẽn giao thông trên một số con phố dẫn đến khu vực đi bộThe pilot will run until the end of this year, after that the city will decide
whether to close it, keep it or expand it.Thí nghiệm phố đi bộ này sẽ chạy tới cuối năm, sau đó thành phố sẽ quyết
định đóng, giữ hay là mở rộngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×