Tải bản đầy đủ

Luyện nói tiếng anh Nói tiếng anh về hồ gươm

nói tiếng anh về hồ gươm

IDEA ZONE - Tiếng Anh sáng tạo và thực tiễn - www.facebook.com/ideazone.edu.vn


NÓI TIẾNG ANH VỀ HỒ GƯƠM

Hoan Kiem Lake, also known as Gươm Lake or Sword Lake
Hồ Hoàn Kiếm, hay còn gọi là Hồ Gươm
meaning "Lake of the Returned Sword"
có nghĩa là hồ của thanh gươm được hoàn trả
is a the heart of Hanoi - the capital city of Vietnam
Là trái tim của Hà nội, thủ đô của Việt Nam
The Lake has witnessed the dramatic ups and downs
Hồ Hoàn Kiếm đã chứng kiến những thăng trầm sâu sắc
of the capital over the last century
của thủ đô hơn một thế kỷ qua
And it is also considered as the spiritual place of Hanoians
Và Hồ Gươm cũng được xem là một chốn linh thiêng của người Hà NộiNÓI TIẾNG ANH VỀ HỒ GƯƠM

Hoan Kiem lake used to be called Luc Thuy Lake (or Green Water Lake)
Hồ Hoàn Kiếm từng được gọi là hồ Lục Thủy ( Nước xanh )
Because the water was green all the year round
Vì nước có màu xanh quanh năm
The water color of Hoan Kiem Lake is not found in other lakes in Hanoi
Màu nước của hồ Hoàn Kiếm không tìm thấy ở hồ nào Hà Nội đâu nhé
Hoan Kiem lake means “lake of the returned sword”
Hồ Hoàn Kiếm có nghĩa là hồ của thanh gươm được hoàn trả
This name is related to the famous historical legend of King Le Thai To
Cái tên này liên quan đến một truyền thuyết lịch sử nổi tiếng về vua Lê Thái Tổ
and how he returned the magic sword to the golden turtle God
Và câu chuyện mà nhà vua đã hoàn trả thanh gươm cho rùa thần như thế nào


NÓI TIẾNG ANH VỀ HỒ GƯƠM
Turn back to the 15th century under Le dynasty to witness the legendary story
Quay lại thế kỷ 15 dưới thời vua Lê để chứng kiến một câu chuyện truyền thuyết
when King Le Loi visited his friend, he came across a metal bar
khi Vua Lê Lợi đến thăm một người bạn, ông tình cờ thấy một thanh kim loại
It turned out that his friend caught the bar in a fishing day
Hóa ra là người này đã có được thanh kim loại trong một ngày đi đánh cá
The King asked for the bar, brought it home and sharpened it into a sword.
Nhà vua hỏi xin thanh kim loại, mang về nhà và mài nó thành một thanh gươm
Suddenly, there were two words appearing on the sword “Thuan Thien”
Đột nhiên, có 2 chữ xuất hiện trên thanh kiếm : Thuận Thiên
it means: being harmonious with the heaven
Có nghĩa là hòa hợp với ý trời


NÓI TIẾNG ANH VỀ HỒ GƯƠM

King Le Loi understood that the sword was a gift from the heaven
Vua Lê Lợi hiểu rằng thanh gươm là một món quà trời cho
He used it for the battles, and after 10 years of struggling
Ông sử dụng cho các trận đánh, và sau 10 năm chiến đấu
the King finally defeated the Chinese
Cuối cùng nhà vua cũng đã đánh bại quân xâm lược Trung Quốc
After that on one of his trip to Luc Thuy lake

Và sau đó, trong một lần đi chơi đến hồ Lục Thủy
there was a turtle rising above water and shouting: “Please return the
sword the the Dragon King”
Có một con rùa nổi lên mặt nước và nói:Xin hãy trả lại gươm báu cho Long
Vương”


NÓI TIẾNG ANH VỀ HỒ GƯƠM

The King realized that when his nation was independent
Nhà vua nhận ra rằng khi quốc gia độc lập rồi
the sword must be returned, so he threw the sword to the lake
thì gươm thần phải được trả lại, nên ông đã ném thanh gươm xuống hồ
The turtle grabbed the sword and submerged
Rùa thần ngoạm lấy thanh gươm và lặn xuống
Hence, King Le Thai To named the lake Ho Hoan Kiem or Lake of the
Returned sword
Từ đó, vua Lê Thái Tổ đặt tên cho hồ là Hồ Hoàn Kiếm


NÓI TIẾNG ANH VỀ HỒ GƯƠM

The turle tower is located on an islet in the middle of the Lake
Tháp rùa nằm trên một đảo nhỏ giữa hồ
The origin of the turtle tower has been a mystery
Nguồn gốc của tháp Rùa ngự giữa Hồ Gươm vẫn còn là bí ẩn
and a controversial issue to many scholars
và là đề tài bàn luận sôi nổi đối với các học giả
Many researchers said that the turtle tower was built by Nguyen Huu Kim
Nhiều nhà nghiên cứu nói rằng tháp rùa được xây dựng bởi Nguyễn Hữu Kim
Who was a mandarin under French colonial rule
một viên quan dưới thời Pháp thuộc


NÓI TIẾNG ANH VỀ HỒ GƯƠM

As you can see, The architecture of the turtle tower is the mixture of
western and eastern architecture style
Như các bạn thấy, kiến trúc của tháp Rùa là sự kết hợp giữa kiến trúc
phương Tây và phương Đông
The first-story and second-story gothic gates and Vietnamese traditional curved eaves created unique architecture for the turtle tower
Các cửa tầng một và tầng hai kiểu kiến trúc Gothic châu Âu và mái cong
truyền thống Việt Nam đã tạo nên sự độc đáo duy nhất cho tháp Rùa


NÓI TIẾNG ANH VỀ HỒ GƯƠM

Under French colonization between 1888 and 1895
Dưới thời pháp thuộc từ năm 1888-1895
Hoan Kiem Lake divided Hanoi in half
Hồ Hoàn Kiếm đã chia đôi Hà Nội
one for French people, and the other for Vietnamese
một cho người Pháp và một phần khác cho người Việt Nam
Back then, the lake was a link between Hanoi’s Old Quarter
Sau đó, hồ chính là điểm nối giữa phố cổ Hà Nội
and the modern European area the French developed
và khu vực châu âu hiện đại mà người pháp đã phát triển


NÓI TIẾNG ANH VỀ HỒ GƯƠM

A pagoda used to stand where the Hanoi Post Office can be found today
Một ngôi chùa đã từng tọa lạc nơi mà bây giờ chúng ta có bưu điện Hà Nội
Built in 1847, Bao An Pagoda was one of the biggest pagodas in Hanoi

được xây 1847, chùa Báo Ân từng là một trong những ngôi chùa lớn nhất Hà Nội
before it was demolished by the French in the 19th century
trước khi nó bị phá hủy bởi người Pháp vào thế kỷ 19
Hoa Phong tower in front of the gate of Bao An pagoda
Tháp Hòa Phong trước cổng chùa Báo Ân xưa
stands as the last remaining relic of Bao An pagoda complex
minh chứng cho di tích cuối cùng còn sót lại của quần thể chùa Báo ÂnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x