Tải bản đầy đủ

Slide báo cáo học phần phân tích thiết kế hệ thống thông tin

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỘ NGHÈO ĐIỆN TỬ

Giảng viên hướng dẫn:

Phạm Văn Hải

Nhóm học viên thực hiện
Bùi Tiến Dũng MSSV 20130628
Nguyễn Đức Mạnh MSSV 20132528
Đinh Thế Anh MSSV 20130046
Phạm Hữu Hoàng Hiệp

MSSV 20141662

Nguyễn Hồng Hào MSSV 20141331


Hệ thống quản lý hộ nghèo điện tử


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mô tả hệ thống
Phân tích
Biểu đồ ca sử dụng
Biểu đồ hoạt động
Biểu đồ tuần tự
Biểu đồ lớp
Kết luận


Mô tả hệ thống


Hệ thống hộ nghèo điện tử khi được triển khai sẽ giúp cho các cấp quản lý từ
trung ương đến địa phương, nắm được thông tin hỗ trợ cho việc quản lý. Người
dân nắm được thông tin tình hình trong địa bàn mình cư trú, biết được chính
sách của Đảng và Nhà nước, các phương án từ địa phương.
Mục tiêu của hệ thống:

– Thông tin hệ nghèo được cập nhật chi tiết và chính xác
– Giảm thời gian và công sức cho các cấp quản lý
– Phân quyền xử lý công việc rõ ràng.
– Thông tin được công khai, minh bạch hệ thống quản lý

Hệ thống triển khai trên nền tảng web.


Phân tích hệ thống
Hệ thống được sử dụng bởi 4 tác nhân:

– Quản lý cấp tỉnh
– Quản lý cấp huyện
– Quản lý cấp xã
– Người dân


Phân tích hệ thốngChức năng các cấp quản lý:

– Đăng nhập (bắt buộc để thực hiện các chức năng khác)
– Thống kê, xuất báo cáo tình tình trong địa bàn trong các thời điểm
– Quản lý tài khoản của cấp quản lý dưới
– Thêm các chính sách, đề án, chương trình hỗ trợ người nghèo dành cho người dân
trong địa bàn quản lý.

– Chức năng dành riêng cho cấp tỉnh: thêm các tiêu chí xét chuẩn hộ nghèo
– Chức năng dành riêng cho cấp xã: Khởi tạo thông tin hộ nghèo chuyển cho các cấp xét
duyệt công nhận hộ nghèo.

– Chức năng dành riêng cho cấp xã: Chỉnh sửa thông tin khi có yêu cầu từ người dân.


Phân tích hệ thốngChức năng cho người dân:

– Xem thông tin hộ nghèo theo đơn vị địa bàn (có giới hạn thông tin cung cấp)
– Xem tiêu chí hộ nghèo xét hộ nghèo
– Các chính sách dành cho hộ nghèo trong địa phương.


Thiết kế hệ thốngCác ca sử dụng chính của hệ thống:

– Khởi tạo thông tin hộ nghèo.
– Chỉnh sửa thông tin hộ nghèo.
– Luồng xử lý thông tin hộ nghèo.
– Tìm kiếm, thống kê, xuất báo cáo thông tin hộ nghèo.
– Quản lý thông tin tài khoản.
– Quản lý tiêu chí xét hộ nghèo.
– Quản lý chính sách hộ nghèo.


Biểu đồ use case
Biểu đồ use case tổng quan


Biểu đồ use case
Biểu đồ Use case cấp xã


Biểu đồ use case
Biểu đồ Use case cấp huyện và cấp tỉnh


Biểu đồ use case
Biểu đồ Use case người dân


Biểu đồ use case
Đặc tả use case

Tên use case
Đăng nhập

Đặc tả
Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản

Quản lý tài khoản cấp dưới

Cấp trên quản lý thông tin cấp dưới, với các chức năng thêm sửa xóa.

Quản lý tiêu chí hộ nghèo

Đối với mỗi giai đoạn, các tiêu chí hộ nghèo được nhà nước quy định khác nhau, use case này dành cho cấp trung ương để thay đổi khi cần thiết

Khởi tạo thông tin hộ nghèo

Cấp xã phụ trách khởi tạo thông tin hộ nghèo và chuyển lên các cấp trên phê duyệt

Xử lý thông tin từ cấp dưới

Khi cấp xã gửi thông tin lên cấp trên, các cấp trên có nhiệm vụ xử lý và phản hồi.

Cập nhật thông tin hộ nghèo

Khi người dân có thay đổi về thông tin, cấp xã cần cập nhật và gửi lên cho cấp trên.

Quản lý các chính sách

Để thúc đẩy kinh tế các hộ nghèo, các địa phương có các chính sách khác nhau hoặc chính sách được nhà nước ban hành.

Thống kê xuất báo cáo

Tra cứu thông tin hộ nghèo theo các tiêu chí (địa phương, khoảng thời gian, tên chủ hộ, ..) và có thể lựa chọn chức năng xuất báo cáo (Riêng đối với người dân, việc tra cứu
có bị hạn chế về lượng thông tin nhận được)


Biểu đồ hoạt động
Biểu đồ hoạt động: đăng nhập hệ thống


Biểu đồ hoạt động
Biểu đồ hoạt động: Hoạt động khởi tạo thông tin hộ nghèo và xử lý thông tin từ cấp dưới


Biểu đồ hoạt động
Biểu đồ hoạt động: Chức năng quản lý tài khoản


Biểu đồ tuần tự
Biểu đồ tuần tự: quá trình đăng nhập


Biểu đồ tuần tự
Biểu đồ tuần tự: quá trình khởi tạp thông tin hộ nghèo


Biểu đồ tuần tự
Biểu đồ tuần tự: duyệt đề suất hộ nghèo từ cấp dưới


Biểu đồ lớp
Biểu đồ lớp


Xin cảm ơn mọi người đã chú ýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×