Tải bản đầy đủ

Tiếng anh của người Nhật

TỔ NG HỢP NHỮ NG TỪ M Ư ỢN
NGƯỜI NHẬT SỬ DỤNG THEO NGHĨA HOÀN TOÀN KHÁC

1|

“Did you retu rn th e An-ket?”
“Anket” là một từ mượn của tiếng Pháp (Enquête) có nghĩa là bảng câu hỏi

2|

"He took a bite to help with expenses”
Bai-to, viết tắt của a-ru-bai-to, là từ mượn của Đức (arbeit), nghĩa là làm việc. Ở trong
tiếng-Anh-của –người-Nhật, a-ru-bai-to có nghĩa là công việc bán thời gian

3|

"Wh at is th e tei-ma of you r presen tation ?"
Tei-ma là từ mượn từ Đức (Thema), có nghĩa là chủ đề

4|


“S HE IS VER Y S MAR T”
Không hề có ý khen một cô gái thông minh, người Nhật thường dùng từ Su-mah-to để chỉ
những cô gái mảnh mai

5|

“THIS IS S ER VICE"
Sa-bi-su trong tiếng Nhật có nghĩa là miễn phí.

6|

WE MUS T APPEAL O UR PR O DUCT'S Q UALITY
Người Nhật khi nói tiếng Anh thỉnh thoảng dùng từ “a-pee-ru” (appeal) với ý nghĩa nhấn
mạnh hoặc làm tăng lên

8|

"How about your new pasokon?"
Pa-so-ko là từ gọi tắt của Pah-so-na-ru Kon-pyuu-tah (Personal computer) nghĩa là máy
tính cá nhân. Người Nhật thường hỏi “How about X?” (X thế nào) thực ra ý của họ là
“How do you like X?” (Bạn thích X thế nào). Nên câu trên có thể hiểu là “bạn có thích máy
tính mới của bạn không?”
Truy cập Morningjapan.com để xem thêm các bí quyết hữu ích cho cuộc sống ở Nhật BảnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×