Tải bản đầy đủ

Nghị luận xã hội bàn về câu nói sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

VĂN MẪU LỚP 12
ĐỀ BÀI: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI BÀN VỀ CÂU NÓI: “CHỈ CÓ CUỘC SỐNG VÌ NGƯỜI
KHÁC MỚI LÀ CUỘC SỐNG ĐÁNG QUÝ” (ANHXTANH).

A. SƠ ĐỒ TÓM TẮT GỢI Ý

B. DÀN BÀI CHI TIẾT
1. Mở đoạn
-

Giới thiệu ngắn gọn vấn đề cần nghị luận: Cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống
đáng quý.

2. Thân đoạn
a. Giải thích
 Giải thích từ
-

“Cuộc sống” là toàn bộ quá trình sống với tổng thể các hoạt động của một con người.


-

“Cuộc sống vì người khác” là cách sống của bản thân mình luôn hướng tới, làm những
điều tốt đẹp cho người khác.

-

“Cuộc sống đáng quý” là cuộc sống được mọi người, xã hội đánh giá cao.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

 Câu nói khẳng định
-

Cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị là cuộc sống biết sống vì người khác.

b. Phân tích, chứng minh
 Vì sao cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý?
-

Vì thế giới này được tạo nên từ sự gắn kết của các cá nhân trong các quan hệ và bằng
những ràng buộc.

-

Mỗi cá nhân chỉ có thể sống tốt nhất khi có sự ủng hộ và giúp đỡ, chia sẻ của những cá
nhân khác và ngược lại.

-


Khi sống vì người khác thì nhân cách cá nhân hoàn thiện hơn.

-

Nếu sống chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, không vì người khác thì sẽ bị mọi người khinh
bỉ, coi thường.

-

Cuộc sống vì người khác sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho bản thân, người khác và
xã hội.


Với bản thân: Có được niềm vui, niềm hạnh phúc chân chính.Với người khác: Cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.Với xã hội: Tạo nên một môi trường tốt đẹp, nhân ái.

c. Mở rộng, phản đề
 Mở rộng
-

Để sống vì người khác, mỗi cá nhân cần quan tâm đến những cá nhân khác để có thể
chia sẻ, giúp đỡ, đem lại niềm vui cho họ.

-

Vì người khác không có nghĩa là đáp ứng đòi hỏi vô lý của người khác.

 Phản đề
-

Phê phán những người sống hẹp hòi, ích kỉ, vô cảm.

 Luôn điều chỉnh để tạo sự cân bằng giữa cuộc. Cần vì mọi người song không có nghĩa
là quên bản thân.
d. Bài học nhận thức và hành động
 Bài học nhận thức
-

Nhận thức được vai trò quan trọng và ý nghĩa của cách sống vì người khác.

 Bài học hành động
-

Có những hành động đúng đắn, phù hợp (Dẫn chứng).

3. Kết đoạn
-

Khẳng định lại vấn đề: Hãy yêu thương nhiều hơn, hãy trao đi nhiều hơn, bởi cho đi

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

chính là làm giàu cho tâm hồn và khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa.

C. ĐOẠN VĂN MẪU
Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của anh (chị) về câu nói: “Chỉ có cuộc
sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý” (Anhxtanh).
Gợi ý làm bài
Có ai đó nói rằng: “Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người
nhất”. Phải chăng câu nói ấy chính là một cách ngầm khẳng định rằng “Chỉ có cuộc sống vì
người khác mới là cuộc sống đáng quý”. Vậy chúng ta cần hiểu câu nói này như thế nào?
Trước tiên, ta cần giải nghĩa được “Cuộc sống” là toàn bộ quá trình sống với tổng thể các
hoạt động của một con người. “Cuộc sống vì người khác” là cách sống của bản thân mình
luôn hướng tới, làm những điều tốt đẹp cho người khác. “Cuộc sống đáng quý” là cuộc sống
được mọi người, xã hội đánh giá cao. Từ đó, rút ra được ý nghĩa của câu nói: Cuộc sống có ý
nghĩa, có giá trị là cuộc sống biết sống vì người khác. Vậy vì sao cuộc sống vì người khác mới
là cuộc sống đáng quý? Vì thế giới này được tạo nên từ sự gắn kết của các cá nhân trong các
quan hệ và bằng những ràng buộc. Mỗi cá nhân không thể đơn độc tồn tại vì đơn độc đồng
nghĩa với tự diệt, nhất là khi cuộc sống trở nên bất ổn với nhiều hiểm họa từ thiên nhiên
cũng như đời sống xã hội. Mỗi cá nhân chỉ có thể sống tốt nhất khi có sự ủng hộ và giúp đỡ,
chia sẻ của những cá nhân khác và ngược lại. Khi sống vì người khác thì cá nhân trở nên vị
tha, nhân ái, có trách nhiệm, lương tâm hơn, tức là tự hoàn thiện nhân cách, đồng thời tạo
nên những mối liên hệ tình cảm tốt đẹp với những cá nhân khác. Nếu sống chỉ biết lo nghĩ
cho bản thân, không vì người khác thì sẽ bị mọi người khinh bỉ, coi thường, thậm chí không
được ai quan tâm lại. Cuộc sống vì người khác sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho bản thân,
người khác và xã hội. Với bản thân, có được niềm vui, niềm hạnh phúc chân chính vì tạo ra
niềm vui niềm hạnh phúc cho người khác cũng là khẳng định giá trị sự sống của chính mình.
Với người khác thì cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, bớt khó khăn,
đau khổ và cô đơn, có thêm niềm tin vào con người và cuộc sống. Với xã hội sẽ tạo nên một
môi trường tốt đẹp, nhân ái để phát huy những giá trị người trong con người. Để sống vì
người khác, mỗi cá nhân cần quan tâm đến những cá nhân khác để có thể chia sẻ, giúp đỡ,
đem lại niềm vui cho họ. Sự quan tâm cần được xuất phát từ trái tim chân thành, tấm lòng
tự nguyện và nhu cầu thực sự, chứ không thể hiện như một sự ban ơn bố thí. Nhưng vì
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

người khác không có nghĩa là đáp ứng đòi hỏi vô lý của người khác. Những việc làm cho
người khác phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng mới thực sự có ý nghĩa. Phê phán
những người sống hẹp hòi, ích kỉ, vô cảm, chỉ biết bản thân mà không quan tâm, chia sẻ với
đồng loại. Tuy nhiên cần điều chỉnh để tạo sự cân bằng giữa cuộc sống vì mình và cuộc sống
vì người khác. Cần vì mọi người song không có nghĩa là quên bản thân. Nếu chỉ vì mình, con
người sẽ trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, tầm thường. Nếu chỉ vì người khác, cuộc sống sẽ trở nên
mất cân bằng, lệch lạc. Cần vì mọi người song cũng cần có trách nhiệm với bản thân. Vì có
trách nhiệm với bản thân và làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp cũng là đem lại
niềm vui cho người khác. Qua đây, ta nhận thức được vai trò quan trọng và ý nghĩa của cách
sống vì người khác. Câu nói hướng người ta đến lẽ sống cao đẹp, có ý nghĩa nhân văn và lối
sống vị tha, nhân hậu bởi lẽ nó cổ vũ, đề cao tư tưởng mình vì mọi người, nó giáo dục con
người biết sống có trách nhiệm, có lương tâm. Bên cạnh đó, mỗi các nhân cần có những
hành động đúng đắn, phù hợp, luôn quan tâm giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống sinh hoạt, học
tập, giúp đỡ trong khả năng của bản thân; đồng cảm chia sẻ với những cảnh ngộ éo le trong
cuộc sống. Ở thời đại nào, con người cũng được cần quan tâm chia sẻ và yêu thương. Đó là
nét đẹp truyền thống đạo lí của con người Việt Nam vốn luôn coi trọng chữ tình trong ứng
xử. Hãy yêu thương nhiêu hơn, hãy trao đi nhiều hơn, bởi cho đi chính là làm giàu cho tâm
hồn và khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa. Bởi: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng
mình”.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 4


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng
được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ
năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.
Luyện Thi Online

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%
Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.
H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.
H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội.

Lớp Học Ảo VCLASS

Học Online như Học ở lớp Offline
Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con.
Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên.
Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn.
Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập.
Các chương trình VCLASS:
Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho học sinh các khối
lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS.
Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.
Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường PTNK, Chuyên HCM
(LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ
Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.
Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán Chuyên và
Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9.
Uber Toán Học

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online
Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH. Day kèm Toán
mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,…
Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất.
Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc lập.
Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 5x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×