Tải bản đầy đủ

Nghị luận xã hội bàn về câu nói bị thất bại mới là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là sự thất bại vĩnh viễn

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

VĂN MẪU LỚP 12
ĐỀ BÀI: TRÌNH BÀY SUY NGHĨ VỀ CÂU NÓI: “BỊ ĐÁNH BẠI CHỈ LÀ TÌNH TRẠNG
NHẤT THỜI, BỎ CUỘC MỚI LÀ SỰ THẤT BẠI VĨNH VIỄN”
A. SƠ ĐỒ TÓM TẮT GỢI Ý

B. DÀN BÀI CHI TIẾT
1. Mở đoạn
-

Giới thiệu ngắn gọn vấn đề cần nghị luận: Con người sống cần có ý chí, nghị lực,
quyết tâm vượt qua thất bại để giành được thành công trong cuộc sống

2. Thân đoạn
a. Giải thích
 Giải nghĩa từ ngữ
-

“Bịđánhbại”: Chỉ sự thất bại của con người.


-

“Tình trạng nhất thời”: Là sự tạm thời, có thể thay đổi.

-

“Bỏcuộc”: Tức là không theo đuổi mục đích nữa mà đầu hàng, buông xuôi, chấp nhận
sự thất bại nhất thời. Đây là sự thất bại mãi mãi, vĩnh viễn.

 Nghĩa câu nói
-

Thể hiện thái độ của con người trước thất bại, qua đó khẳng định con người sống cần
có ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt qua thất bại để giành được thành công trong cuộc

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 1


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

sống.
b. Phân tích, chứng minh
 Vì sao “Bịđánhbạichỉlàtìnhtrạngnhấtthời”?
-

Trong hành trình đi đến mục đích, con người không chỉ có thắng mà còn có bại.

-

Đứng trước thất bại, con người không thể không đau buồn nhưng cần phải biết đứng
lên sau thất bại.

-


Có nhiều lí do cho sự thất bại của con người. Và con người hoàn toàn có thể thay đổi
nó từ những lần rút kinh nghiệm để thay đối kết quả.
 Vì sao “Bỏcuộcmớilàsựthấtbạivĩnhviễn”?
-

Khi gặp phải thất bại hoặc thất bại nhiều lần, nhiều người dễ dẫn đến buông xuôi.

-

Khi từ bỏ mục đích mà mình đang theo đuổi thì đó chính là chấp nhận một sự thất
bại vĩnh viễn.

c. Phê phán
-

Phê phán không ít người đã buông xuôi lí tưởng và mục tiêu cuộc đời mình sau lần
vấp ngã, bị đánh bại ở lần đầu tiên trong cuộc đời.

d. Bài học rút ra
 Bài học nhận thức
-

Chúng ta cần phải biết tự vực dậy mình và tiếp tục theo đuổi lí tưởng, mục tiêu của
cuộc đời mình.

-

Câu nói trên nhằm khẳng định ý chí, nghị lực và sự quyết tâm. Nó sẽ giúp chúng ta
khẳng định được mình trong cuộc sống.

 Bài học hành động
Trong học tập, mỗi học sinh cần chăm lo tu dưỡng đạo đức, trau dồi tri thức, biết vượt qua
hoàn cảnh khó khăn, biết nỗ lực vươn lên để đạt được thành tích cao trong học tập.
3. Kết đoạn
-

Khẳng định lại vấn đề: Trong hành trình đi đến mục đích, con người không chỉ có
thắng mà còn có bại. Nhưng điều quan trọng là mỗi người cần biết vượt qua “những
phútyếumềm” của bản thân để theo đuổi mục tiêu của đời mình.

C. ĐOẠN VĂN MẪU
Đề bài: Suy nghĩ của anh(chị) về câu nói của Marilin Vos Savant “Bịđánhbạichỉlàtình
trạngnhấtthời,bỏcuộcmớilàsựthấtbạivĩnhviễn”.
W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 2


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Gợi ý làm bài
"Trên thế giới này, thất bại duy nhất là bỏ cuộc và không chịu tiếp tục nỗ lực. Người
thànhcôngmãikhôngbỏcuộc,ngườibỏcuộcthìmãikhôngthànhcông". Câu nói trên đã
khẳng định, thất bại và thành công ranh giới thật mong manh, nhưng bạn chỉ có thể thành
công khi không bỏ cuộc. Bàn về vấn đề này, Marilin Vos Savant cũng nói “Bịđánhbạichỉlà
tìnhtrạngnhấtthời,bỏcuộcmớilàsựthấtbạivĩnhviễn”. Để hiểu rõ hơn về câu nói này, ta
cần cắt nghĩa và hiểu từng cụm từ. “Bịđánhbại” chỉ sự thất bại của con người. “Tìnhtrạng
nhấtthời” là sự tạm thời, có thể thay đổi. “Bỏcuộc” tức là không theo đuổi mục đích nữa mà
đầu hàng, buông xuôi, chấp nhận sự thất bại nhất thời. Đây là sự thất bại mãi mãi, vĩnh
viễn. Câu nói thể hiện thái độ của con người trước thất bại, qua đó khẳng định con người
sống cần có ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt qua thất bại để giành được thành công trong
cuộc sống. “Bịđánhbạichỉlàtìnhtrạngnhấtthời” tức là trong hành trình đi đến mục đích,
con người không chỉ có thắng mà còn có bại. Đứng trước thất bại, con người không thể
không đau buồn nhưng cần phải biết đứng lên sau thất bại. Chỉ có đứng lên và tiếp tục thực
hiện mục đích, chúng ta mới có cơ hội giành chiến thắng. Có nhiều lí do cho sự thất bại của
con người: Có thể đối thủ đó mạnh hơn ta, công việc đó chưa phù hợp với ta, có thể ta chủ
quan, có thể ta chưa đủ lực... Những nguyên nhân đó chỉ có giá trị tức thời. Và con người
hoàn toàn có thể thay đổi nó từ những lần rút kinh nghiệm để thay đối kết quả. Vì sao bỏ
cuộc mới là sự thất bại vĩnh viễn. Khi gặp phải thất bại hoặc thất bại nhiều lần, nhiều người
nảy sinh tâm lí chán nản, tuyệt vọng, bi quan... từ đó dẫn đến buông xuôi, từ bỏ mục đích
mà mình theo đuổi. Khi từ bỏ mục đích mà mình đang theo đuổi thì đó chính là chấp nhận
một sự thất bại vĩnh viễn. Muốn giành chiến thắng phải theo đuổi mục đích đến cùng.
Nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại không ít người đã buông xuôi lí tưởng và mục tiêu cuộc
đời mình sau lần vấp ngã, bị đánh bại ở lần đầu tiên trong cuộc đời. Câu nói trên nhằm
khuyên chúng ta cần phải biết tự vực dậy mình và tiếp tục theo đuổi lí tưởng, mục tiêu của
cuộc đời mình; khẳng định ý chí, nghị lực và sự quyết tâm. Nó sẽ giúp chúng ta khẳng định
được mình trong cuộc sống. Trong học tập, mỗi học sinh cần chăm lo tu dưỡng đạo đức,
trau dồi tri thức, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn, biết nỗ lực vươn lên để đạt được thành
tích cao trong học tập. Trong hành trình đi đến mục đích, con người không chỉ có thắng mà
còn có bại. Nhưng điều quan trọng là mỗi người cần biết vượt qua “nhữngphútyếumềm”
của bản thân để theo đuổi mục tiêu của đời mình, vì “conngườiđượcsinhrakhôngphảiđể

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

dànhchothấtbại” (Hemingue).

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 4


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng
được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn
kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.
Luyện Thi Online

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%
Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.
H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.
H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội.

Lớp Học Ảo VCLASS

Học Online như Học ở lớp Offline
Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con.
Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên.
Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn.
Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập.
Các chương trình VCLASS:
Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho học sinh các khối
lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS.LêBáKhánhTrình,TS.TrầnNamDũng,TS.PhamSỹNam,TS.
LưuBáThắng,ThầyLêPhúcLữ,ThầyVõQuốcBáCẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.
Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường PTNK,Chuyên
HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS.
PhamSỹNam,TS.TrịnhThanhĐèovàThầyNguyễnĐứcTấn.
Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán Chuyên và
Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9.
Uber Toán Học

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online
Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH. Day kèm Toán
mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,…
Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất.
Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc lập.
Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà.

W: www.hoc247.net

F: www.facebook.com/hoc247.net

T: 098 1821 807

Trang | 5x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×