Tải bản đầy đủ

Tai lieu internet marketing google webmaster guidelines

Google Webmaster Guidelines


Chỉ dẫn Thiết kế


Hãy thiết kế website với hệ thống phân cấp, cấu trúc rõ ràng và có
những liên kết (text links). Mỗi một trang có thể truy cập từ một
liên kết nhất định.Cung cấp một sơ đồ website (site map) tới người dùng trong đó
có những liên kết chỉ tới những phần quan trọng của website.Cố gắng sử dụng text thay cho ảnh, Google crawler sẽ không thể
nhìn thấy text chứa trong ảnh. Nếu phải sử dụng ảnh hãy thêm
vào thẻ Alt và Title với một vài từ mô tả.
Không nên sử dụng trang động (dynamic pages) có chứa những
ký tự như "?" việc này sẽ gây khó khăn cho Google crawler. Thiết
kế website với những đường dẫn thân thiện để Google có thể
crawl dễ dàng.Kiểm tra và chắc chắn rằng website của bạn hiển thị hoàn hảo trên
nhiều trình duyệt khác nhau.Chú ý đến tốc độ (load times) và khả năng thực thi của website.
Sử dụng công cụ để check: Page Speed, Tools.Pingdom.com, Site
Performance.


Chỉ dẫn nội dung
• Giữ lượng liên kết (links) trên một trang
sao cho hợp lý. Tạo ra những anchor text
liên kết chéo.
• Tạo ra những trang chứa nhiều nội dung
và có ích với người dùng, có mô tả chính
xác và rõ ràng về nội dung của bạn.
• Hãy nghĩ về những từ khoá mà người
dùng có thể gõ và tìm đến trang của bạn
và chắc chắn rằng trang của bạn đã chứa
những từ đó. Nên sử dụng công cụ check
duplicate content trước khi post.


Chỉ dẫn chất lượng
• Tạo ra nội dung chủ yếu là phục vụ người dùng không phải search
engines. Tạo ra nội dung unique, thu hút. Đừng lừa dối họ bằng
việc đưa ra nội dung khác với nội dung hiển thị trên trang tìm kiếm
(cloaking).
• Không sử dụng những phương pháp nhằm tăng hạng website
nhanh chóng. Tránh link đến những web spam, chứa nội dung cấm


- "bad neighborhoods“, tham gia link exchange. Gửi truy vấn tự
động tới Google.
• Tránh sử dụng text ẩn, link ẩn.
• Kiểm tra và fix những liên kết lỗi trên trang (broken links). Ví dụ: lỗi
404, lỗi database,...
• Tránh sử dụng nhiều trang, subdomains chứa nội dung trùng lặp.
• Sử dụng robots.txt khi cần loại bỏ những liên kết, không muốn
Google crawl những liên kết đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×