Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 81
NNPL các QG ASEAN thuyết trình - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

NNPL các QG ASEAN thuyết trình


Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations, viết tắt
là ASEAN) là tổ chức liên chính phủ được thành lập ngày 8/8/1967 tại Băng-cốc


Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations, viết tắt là ASEAN)
là tổ chức liên chính phủ được thành lập ngày 8/8/1967 tại Băng-cốc,

Hiện nay ASEAN gồm 10 Quốc giat

ASEAN tăng cường hợp tác và liên kết nhằm hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững
mạnh dựa trên 3 trụ cột là Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hóa – xã hội

- Tổng diện tích các nước ASEAN vào khoảng 4,43 triệu km2, với dân số gần 592 triệu
người. Tổng thu nhập quốc dân của các nước ASEAN năm 2009 đạt 1.492 tỷ đô-la Mỹ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×