Tải bản đầy đủ

sơ đồ quá trình tố tụng hình sự

KHỞI TỐ
CQĐT/ VKS

Tiếp nhận tố giác, tin báo, yêu cầu
của bị hại, kiến nghị khởi tố

CQĐT có thẩm quyền

ĐT sơ bộ
(KT,
xác minh nguồn tin)

Không khởi tố
CQĐT/ VKS/ CQ được
giao thực hiện một số hoạt
động điều tra

Ra quyết định

Khởi tố


ĐIỀU TRA

Khởi tố bị can

QĐ khởi tố bị can

CQĐT
Tiến hành các biện pháp
tra hình sự

Bản kết luận điều tra & QĐ đình
chỉ điều tra

điều

Bản kết luận điều tra đề nghị truy
tố

Kết thúc điều tra

TRUY TỐ

Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Ra QĐ

VKSND

Có căn cứ và hợp pháp

Không có căn cứ và
trái pháp luật

Truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng

XÉT XỬ

Chuẩn bị xét xử:


Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

THẨM PHÁN
Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ

ra 1 trong các
quyết định

Đưa vụ án ra xét xử

Xét xử sơ thẩm:

QĐ xét xử sơ thẩm

Mở phiên tòa
Bắt đầu phiên tòa

Xét hỏi

Tranh luận

Nghị án

Tuyên án

Bản án sơ thẩm

Các cá nhân quy định tại điều 231, VKS

Kháng cáo, kháng nghị

Không có kháng cáo kháng nghị

Xét xử phúc thẩm:

1 thành viên
Trình bày tóm tắt nội dung vụ án, QĐ của bản án sơ
thẩm,
nội tự
dung
của kháng
hoặcKhi
kháng
nghị.luận KSV phát
Các thủ tục tiếp theo về cơcủa
bảnHĐXX
được tiến hành
tương
phiên
tòa sơcáo
thẩm.
tranh
biểu quan điểm của VKS về việc giải quyết vụ án.
Các thủ tục tiếp theo về cơ bản được tiến hành tương tự phiên tòa sơ thẩm. Khi tranh luận
KSV phát biểu quan điểm của VKS về việc giải quyết vụ án.

Bản án phúc thẩm
THI HÀNH ÁN

CQTHA, cá nhân, tổ chức xã hội có liên quan

Thi hành bản án, quyết định có hiệu lực pháp luậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×