Tải bản đầy đủ

lý thuyết word

Bài 1: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD 2000
1. Khởi động chương trình Word: Start -> Programs -> Microsoft Word
2. Cách gõ tiếng việt bằng trình VNI
a. / Trình gõ Vietkey: thường được người dùng cài đặt sẵn, khi khởi động máy lên ta
thường thấy biểu tượng nằm trên góc phải thanh Taskbar. Nếu không có ta vào Start ->
Vietkey 200 hoăc Start -> Programs -> Vietkey 2000, nêu không có ta mở đĩa C\Program
file\ Vietkey\Mở
b. / Điều chỉnh cách gõ Vietkey:
- Click phải biểu tượng ở thanh Taskbar -> XHHT
o Unicode: Gõ tiếng việt theo font Unicode
o VNI: Gỏ theo font VNI
VD: Điều chỉnh theo font Unicode ->Click phải biểu tượng ở thanh Taskbar -> XHHT
->Hiện cửa sổ vietkey ->XHHT (ta lân lược hiệu chỉnh như sau)


Chỉnh xong ta Click vào
C. / Font chử tiếng việt:
+ Nếu gõ theo Unicode thì font phải chọn là Times New Romans, Arail,
+ Nếu gõ theo VNI thì font phải chọn là VNI- TIMES
d. / Cách gõ tiềng việt:
1 Dấu sắc (á)

2 Dấu huyền (à)
3 Dấu hỏi (ả)
4 Dấu ngã (ã)
5 Dấu nẳng (ạ)
6 Dấu mủ (â)
7 Dấu móc chử (ư hoặc ơ)
8 Dấu chử (ă)
9 Dấu chữ (đ)
3. / Quản lý tài liệu
a. / Mở một file tài liệu mới: File New
b. / Lưu mới một file tài liệu: File ->Save ->XHHT
+ Save In -> Chọn ổ đĩa chứa thư mục tên của anh chị-> Mở thư mục tên của anh
chị.
+ File name :Gõ tên lưu theo yêu cầu
+ Nhấn nút Save
c. / Mở một file tài liệu đã tồn tại: File ->Open ->XHHTvv
+ Look In: chọn vị trí file cần mở
+ Chọn File cần mở
+ Nhấn nút Open
d. / Lưu một file tài liệu với tên khác: File -> Save As ->XHHT
+ Save In -> Chọn ổ đĩa chứa thư mục tên của anh chị-> Mở thư mục tên của anh
chị.
+ File name :Gõ tên lưu theo yêu cầu
+ Nhấn nút Save
3. / Định dạng font và hiện chỉnh văn bản:
a. Định dạng font:
+ Chọn văn bản cần định dạng (Phủ khối)
+ Fortmat -> Font ->XHHT
+ Font style: Chọn kiểu định dạng thường (Normal ), nghiên (Italic), đậm
(Bold), đậm nghiên (Bold – Italic)
+Size: Chọn cở font chử cần định dạng
+ Font color: màu chử văn bản
+ Underline style: Tập hợp các kiểu đường gạch dưói của văn bản
+Strikethrough: Kẻ một đường ngan qua các dòng văn bản
+ Double Strikethrough: Kẻ hai đường ngan qua các dòng văn bản
+Chọn xong nhân OK
b. Hiệu chỉnh văn bản:
+Chọn văn bản cần hiệu chỉnh (phủ khối) ->Click chọn các biểu tươmg trên
thanh Fortmat
: Canh trái


: Canh giữa
: Canh phải
: Canh điều

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x