Tải bản đầy đủ

Bài giảng đạt Giải tỉnh(cực hay)


Bài 7:
ÁP SUẤT
ÁP SUẤT
Tại sao máy kéo nặng nề lại chạy được trên nền đất mềm, còn
ôtô nhẹ hơn nhiều lại có thể bị lún bánh và mắc lầy trên chính
quãng đường này.
I. Áp lực là gì?
Người và tủ, bàn ghế . . . khi đặt trên sàn nhà luôn tác dụng lên
nền nhà những lực ép có phương vuông góc với mặt sàn. Những lực
này gọi là áp lực
Áp l c là l c ép có ph ng vuông góc v i m t b ép.ự ự ươ ớ ặ ị
C1 Trong số các lực được ghi ở hình 7.3 a, b thì lực nào là áp lực.
Lực của máy kéo tác dụng lên mặt đường.
Lực của máy kéo tác dụng lên khúc gỗ.
Là áp lực.
Không phải là áp lực.
Lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh. Là áp lực.
Lực của mũi đinh tác dụng lên gỗ. Là áp lực.

Bài 7:

ÁP SUẤT
ÁP SUẤT
I. Áp lực là gì?
Áp l c là l c ép có ph ng vuông góc v i m t b ép.ự ự ươ ớ ặ ị
II. Áp suất
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Để trả lời câu hỏi đặt ra ở đầu bài cần phải tìm hiểu xem tác dụng
của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
C2 Hãy dựa vào thí nghiệm ở hình 7.4 cho biết tác dụng của áp lực
phụ thuộc vào những yếu tố nào bằng cách so sánh các áp lực, diện
tích bị ép và độ lún của khối kim loại xuống cát mịn của thí nghiệm
1, 2, 3.

Bài 7:
ÁP SUẤT
ÁP SUẤT
I. Áp lực là gì?
Áp l c là l c ép có ph ng vuông góc v i m t b ép.ự ự ươ ớ ặ ị
II. Áp suất?
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Tìm các dấu “=”, “>”, “<”
thích hợp cho các ô trống
của bảng 7.1
Áp lực (F) Diện tíc bị ép (S) Độ lún (h)
F
2
 F
1
S
2
 S
1
h
2
 h
1
F
3
 F
1
S
3
 S
1
h
3
 h
1
1
2 3
>
=
=
<
>
>

Bài 7:
ÁP SUẤT
ÁP SUẤT
I. Áp lực là gì?
Áp l c là l c ép có ph ng vuông góc v i m t b ép.ự ự ươ ớ ặ ị
II. Áp suất?
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
C3 Chọn từ thích hợp cho các chổ trống của kết luận dưới đây:
Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực …………… và diện tích mặt
bị ép ……….....
càng mạnh
càng nhỏ

Bài 7:
ÁP SUẤT
ÁP SUẤT
I. Áp lực là gì?
Áp l c là l c ép có ph ng vuông góc v i m t b ép.ự ự ươ ớ ặ ị
II. Áp suất?
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện tích mặt
bị ép càng nhỏ
2. Công thức tính áp suất
Đế xác định tác dụng của áp lực lên mặt bị ép, người ta đưa ra
khái niệm áp suất (p). Áp suất là độ lớn của áp lực trên một
đơn vị diện tích mặt bị ép.
P =
F
S
p: áp suất.
F: áp lực.
S: diện tích mặt bị ép.
p: Pascal (Pa) = N/m
2
.
F: Newton (N).
S: mét vuông (m
2
).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×