Tải bản đầy đủ

BẢO MẬT KHI THANH TOÁN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Nhóm 7

BẢO MẬT
KHI THANH TOÁN


Danh sách thành viên :
1. Trần Thị Mỹ Duyên
2. Văn Nữ Uyên Nhi
3. Nguyễn Cao Bằng
4. Lê Hữu Lộc
5. Trần Anh Khoa


Tại sao cần phải bảo mật
thanh toán trong TMĐT?


Doanh nghiệp (người bán) được bảo vệ không
bị mất hàng hoá hay dịch vụ bởi:
• Những thẻ tín dụng không hợp lệ.

• Người chủ thẻ không đồng ý chi trả.


Ngân hàng được
bảo vệ bởi:
Giao dịch mua bán
không được sự đồng ý
giữa các thành phần
tham gia vào giao dịch
hoặc các giao dịch
không hợp lệ (Thẻ tín
dụng không hợp lệ,
người bán giả danh…)


Người mua được
bảo vệ để:
• Không bị đánh cắp thẻ tín dụng.
• Không bị người bán giả danh


Việc bảo mật trong khi thanh toán qua mạng là vấn
đề chiến lược và là trọng tâm hàng đầu trong
TMĐT.
Hiện nay, trong việc
thanh toán qua mạng,
các tổ chức tín dụng và
các nhà cung cấp dịch vụ
xử lý thanh toán thẻ tín
dụng trên thế giới áp
dụng công nghệ bảo mật
cao cấp là SET.


Mời các bạn cùng xem đoạn
clip sau....SET LÀ GÌ ?

SET là viết tắt của các từ Secure Electronic
Transaction, là một nghi thức tập hợp những kỹ
thuật mã hoá và bảo mật nhằm mục đích đảm bảo
an toàn cho các giao dịch mua bán trên mạng.

Đây là một kỹ thuật bảo mật, mã hóa được
phát triển bởi VISA, MASTER CARD và
các tổ chức khác trên thế giới. Mục địch
của SET là bảo vệ hệ thống thẻ tín dụng,
tạo cho khách hàng, doanh nghiệp, ngân
hàng, các tổ chức tài chính… sự tin cậy
trong khi giao dịch mua bán trên Internet.


Những tiêu chuẩn và công nghệ
SET được áp dụng và thể hiện
nhất quán trong các doanh nghiệp,
các ngân hàng/công ty cấp thẻ, tổ
chức tín dụng và trung tâm xử lý
thẻ tín dụng qua mạng.


Ngoài ra, SET thiết lập một phương thức hoạt động phối hợp tương hỗ
(method of interoperability) nhằm bảo mật các dịch vụ qua mạng trên các
phần cứng và phần mềm khác nhau.

Tóm lại SET được thiết lập để bảo mật
những thông tin về cá nhân cũng như
thông tin về tài chính trong quá trình
mua bán và giao dịch trên mạng.


ĐỂ BẮT ĐẦU KINH DOANH TMĐT,
BẠN CẦN LÀM GÌ ĐỂ
BẢO MẬT THANH TOÁN?


GIẢM THIỂU RỦI RO
TRONG THANH TOÁN
BẰNG THẺLuôn phải kiểm tra địa chỉ của khách hàng.Địa chỉ chuyển hàng và địa chỉ hóa đơn phải khớp nhau.Kiểm tra các đơn đặt hàng có địa chỉ email.Kiểm tra các đơn đặt hàng khi thấy lạ.Gọi điện cho khách hàng nếu có nghi ngờ.Thu thập tất cả các dữ liệu về đơn đặt hàng có thể.Thông báo cho khách hàng trên website “ta có các thiết bị
bảo vệ”.


GIẢM THIỂU RỦI RO
TRONG THANH TOÁN
BẰNG THẺ

 Không vi phạm mọi thỏa thuận
giữa ta và khách hàng.
 Đảm bảo dịch vụ đáng tin cậy nếu
sử dụng các dịch vụ kiểm tra.
 Kiểm tra bằng các dịch vụ tinh vi
chống gian lận.
 Sử dụng SET hoặc Microsoft
Wallet với các chỉ số hóa để kiểm
tra khách hàng đến thăm website.


Thank You !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×