Tải bản đầy đủ

thi hoc ky tiny talk 1a

Wednesday, December 24th 2014
Form : 1
The first semester test

Long Binh Primary School
Class :..............................
Name : ..............................
Marks

Remarks of teacher

I. Match : ( nối )


boy
girl

Benny

Sue

II.. Circle the boys: ( Khoanh tròn bạn trai )


III. Match: ( nối )

IV. Write : ( Viết )

S

_ue

J_mp


o

u

bo_k

crayo_

nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×