Tải bản đầy đủ

sinh hk 1 danh cho hocsinh lop 7 trung hoc co so

1.Trong quá trình dinh dưỡng trai sông hút nước vào 2 đôi tấm miệng, nước mà trai hút vào
sẽ được lọc các chất bẩn gồm (cát, đất, bùn,...) và sau đó nước được thải ra là nước sạch.
=>Vì vậy khi trai sông dinh dưỡng sẽ lọc nước và làm cho môi trường nước xung quanh nó
trở nên trong sạch hơn.
2. Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung:
- Có kích thước hiển vi
- Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhận mọi chức năng sống.
- Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng
- Hầu hết sinh sản vô tính
Vai trò thực tiễn:
* Có lợi:
- Làm thức ăn cho động vật nhỏ
- Chỉ thị về độ sạch của môi trường nước.
- Có ý nghĩa về mặt địa chất.
* Có hại:
- Gây bệnh ở người và động vật
3.Đó là bởi vì ở miền núi nhiều cây rừng , miền núi cũng là nơi muỗi anôphen_một loại muõi
có trùng sốt rét gây bệnh sốt rét sinh sống nhiều .
4. Vai trò của ngành thân mềm
-Lợi ích
:+ Làm thực phẩm cho con ngời.

+ Lànguyên liêu xuất khẩu.
+ Làm thức ăn cho động vật
.+ Làm sạch môi trờng nớc.
+ Làm đồtrang trítrang sức
.-Tác hại:
+ Làm vật trung gian truyền bệnh
.+ ăn hại hoa màu.
5:
(*) Vòng đời giun đũa:


- Trứng theo phân ra ngoài, dặp ẩm và thoáng khí phát triển thành ấu trùng trong trứng .
Người ăn phải. Trứng giun đến ruột non ấu trùng chui ra ~~> vào máu đi qua gan ~> tim ~>
phổi rồi về lại ruột non mới chính thức ký sinh ở đấy.
(*) Cách phòng chống bệnh giun đũa:
- Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân thật tốt.
- Ăn chín uống sôi
- Tẩy giun sán định kỳ, nhất là ở trẻ em.
- Khi mắc bênh phải dùng thuốc tẩy giun theo đúng hướng dẫn của thầy thuốc
6.Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau. Chúng chỉ khác
nhau ở chỗ: ở thủy tức khi trưởng thành chồi tách ra để sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn
dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển để tạo thành tập đoàn.
- Có bộ xương ngoài bằng kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho cơ.
- Các chân phân đốt khớp động với nhau.
- Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với lột xác.
Ngành chân khớp được đặt tên như vậy vì các phần phụ của nó phân đốt, khớp động với nhau
giúp di chuyển linh hoạt hơn.
7. đặc điểm ảnh hưởng đến sự phân bố rộng rãi của ngành chân khớp
- Vỏ kitin (bộ xương ngoài) chống lại sự thoát hơi nước, thích nghi với môi trường cạn.
- Chân có khớp và phân đốt linh hoạt trong di chuyển, một số Chân khớp có cánh thích nghi
với đời sống bay.
8.Hệ tuần hoàn có hai chứ năng chính
-Phân phối dinh dưỡng tới các tế bào
-Cung cấp ôxi cho các tế bào. ở sâu bọ việc cung cấp ôxi do hệ thống ống khí đảm nhiệm.Vì
thế hệ tuần hoàn trở nên đơn giản chỉ gồm một dãy tim hình ống, có nhiêu ngăn để đẩy máu
đem chât dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.
9.-Hệ tuần hoàn: tim 2 ngăn(1 tâm nhĩ,1 tâm thất) .1 vòng tuần hoàn kín
- Bài tiết: có 2 thận nằm 2 bên cột sống, ở cá là trung thận
chức năng lọc máu và thải các chất không cần thiết
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×