Tải bản đầy đủ

Giáo án E.learning bài Viếng Lăng Bác

Cuộc thi quốc gia
Thiết kế bài giảng e - Learning lần thứ 4
Bài giảng: Tiết 112- Bài 23

VIẾNG LĂNG BÁC

Môn: Ngữ văn, lớp 9

Giáo viên: TRẦN KIM TUYẾN
trankimtuyen.gvc2ttlapthach@vinhphuc.edu.vn
Điện thoại: 0978533166
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LẬP THẠCH
Huyện Lập Thạch- Tỉnh Vĩnh Phúc

Giáo viên: NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI
nguyenthihongthai.c2xuanhoa.lt@vinhphuc.edu.vn
Điện thoại: 0981955068
TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA
Huyện Lập Thạch- Tỉnh Vĩnh Phúc

CC-BY

Tháng 10/2016


B à i g i ản g t i ết 1 1 2 - B à i
23

- V i ễn
P h ươ n g -


MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
- HS hiểu: Những tình cảm thiêng liêng của tác giả- một người con từ
miền Nam ra viếng lăng Bác.
- Hiểu và khai thác được những đặc sắc về hình ảnh, tứ thơ, giọng điệu
của bài thơ.
2. Kỹ năng:
- HS thực hiện thành thạo: Đọc diễn cảm một văn bản thơ trữ tình.
- HS thực hiện được : khả năng trình bày những suy nghĩ, cảm nhận một
hình ảnh thơ, một khổ thơ, một tác phẩm thơ.
- HS biết: Phân tích bài thơ.
3. Thái độ:
- Thói quen: Đọc và tóm tắt tác giả, tác phẩm, tìm từ khó, thể thơ.
- Tính cách:Giáo dục học sinh tình cảm kính yêu Bác Hồ, đức tính tốt của
người Việt Nam.
* GDKNS- TTĐĐHCM: Tự nhận thức được vẻ đep nhân cách Hồ Chí
Minh, qua đó xác định giá trị cá nhân cần phấn đấu và học tập theo chủ
tịch Hồ Chí Minh.


CẤU TRÚC BÀI HỌC
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
2. Tác phẩm
II- Tìm hiểu văn bản
1. Tìm hiểu về KVB, PTBĐ, thể thơ.
2. Mạch cảm xúc và Bố cục..
3. Phân tích
a. Cảm xúc về cảnh ngoài lăng Bác.
b. Cảm xúc trước dòng người vào lăng viếng Bác

c. Cảm xúc trong lăng Bác
d. Cảm xúc khi rời lăng Bác
III- Tổng kết:
1. Nghệ thuật:
2. Nội dung
* Bài tập củng cố
* Video bài hát Viếng lăng Bác.
* Video kết bài.
* Hướng dẫn tự học.
* Phiếu tham vấn.
* Tài kiệu tham khảo và phần mềm ứng dụng.


Tiết 112: VIẾNG LĂNG BÁC

Video giới thiệu bài
Video nền: nguồn –https//youtube.com

Mời Click vào đây để xem trọn vẹn video nguồn


Tiết 112: VIẾNG LĂNG BÁC

Video tư liệu
giới thiệu quá trình xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nguồn: https//youtube.com

Xin mời Click vào đây để xem toàn bộ Video


SƠ ĐỒ QUẦN THỂ LĂNG BÁC

Sơ đồ lăng Chủ tịch HCM.

Quần thể lăng Chủ tịch HCM chụp từ vệ tinh

Muốn tìm hiểu chi tiết xin mời click vào liên kết website


Tiết 112: VIẾNG LĂNG BÁC

I

Tìm hiểu chung

1. Tác giả
- Viễn Phương (1928 – 2005), tên khai sinh là
Phan ThanhViễn, quê ở tỉnh An Giang.

- Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ,
ông hoạt động ở Nam Bộ, là một trong những
cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn
nghệ giải phóng ở miền Nam thời kì chống
Mĩ cứu nước.
- Thơ ông thường nhỏ nhẹ, giàu tình cảm,
giàu chất mộng mơ ngay trong hoàn cảnh
khốc liệt của chiến trường.
- Tác phẩm tiêu biểu: Mắt sáng học trò (1970);
Như mây mùa xuân (1978); Phù sa quê mẹ
(1991);…


Điền vào từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành lời
giới thiệu về tác giả Viễn Phương.
Viễn Phương (1928- 2005), tên khai sinh là
, quê ở tỉnh
. Ông là một trong những
có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng
thời kì

cứu nước.

Bạn
phải
trả bất
lờiClick
câu
hỏi đâu
nàynơi
trước
ĐúngKhông
Click
đúngcứ
nơi
bất
cứ
đâu
tiếp
Bạn chưa
hoàn
thành
câu để
hỏi.
Bạn
đã
trả
lời
đúng.
khi có
tiếp
tục.
đểthể
tiếp
tục.
tục.
Câu trả lời của bạn là:
Chấp nhận.
Câu trả lời đúng là:

Làm lại.


ĐÁP ÁN
Điền vào từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành lời giới thiệu
về tác giả Viễn Phương.

Xem đáp án

Tiếp tục


Tiết 112: VIẾNG LĂNG BÁC
2. Tác phẩm
a. Đọc
Con ở Miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi ! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!.
Mai về Miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
4- 1976

Video đọc thơ
Video nền- nguồn: https//youtobe.com


Tiết 112: VIẾNG LĂNG BÁC
b. HCST

- Tháng 4 năm 1976, Sau ngày đất nước thống nhất, lăng Chủ tịch Hồ
Chí Minh cũng vừa được khánh thành, Viễn Phương ra thăm Miền Bắc
rồi vào lăng viếng Bác. Những tình cảm đối với Bác Hồ kính yêu đã trở
thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác bài thơ này. Bài thơ được đưa
vào in trong tập “Như mây mùa xuân”(1978).


II

Tìm hiểu văn bản

1. Kiểu văn bản và PTBĐ
KVB và
PTBĐ

VB
biểu cảm

Biểu cảm
+ Tự sự,
miêu tả

- Thể thơ 8 chữ (biến thể)


2. Mạch cảm xúc và bố cục
Mạch
cảm xúc

Không
gian

Thời
gian


2. Mạch cảm xúc và bố cục

Bố cục


Lựa chọn khổ thơ ở cột A phù hợp với nội dung cột B.
Cột A

Cột B

D Khổ 1

A.

Cảm xúc của tác giả khi ở trong Lăng

B Khổ 2

B.

Cảm xúc của tác giả khi đứng trước lăng

A Khổ 3

C.

Cảm xúc của tác giả khi ra về.

C Khổ 4

D.

Cảm xúc của tác giả về cảnh ngoài Lăng

ĐúngBạn
Không
phải
Click
đúngtrảbất
lời
Click
cứ
câunơi
bất
hỏiđâu
cứ
này
nơi
để
trước
đâu
tiếp
Bạn chưa
Bạn đã
hoàn
trả thành
lời đúng.
câu hỏi.
khi có
để thể
tiếp
tục.tiếp
tục.tục.
Câu trả lời của bạn là:
Câu trả lời đúng là:

Chấp nhận.
Làm lại.


ĐÁP ÁN
Lựa chọn khổ thơ ở cột A phù hợp với nội
dung cột B.

Xem đáp án

Tiếp tục


3. Phân tích
a. Cảm xúc về cảnh ngoài Lăng Bác
* Khổ 1:
Xưng hô: con- Bác-> Sự gần gũi, thân mật.
Cảnh vật: Hàng tre

Xanh xanh
Thẳng hàng

Ẩn dụ

Vẻ đẹp vừa giản dị thân thuộc vừa thanh cao
của dân tộc.
Sức sống kiên cường, bền bỉ của dân tộc
Việt nam.
Hình ảnh hàng tre là biểu tượng của tinh thần
đoàn kết, ý chí kiên cường của con người Việt
Nam.
Bác đang nằm giữa lòng quê hương, dân tộc.
=>“Viếng lăng Bác” là trở về với nguồn cội, trở về với
những giá trị cao quý vốn có tự ngàn xưa.

Con ở Miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi ! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.


Tiết 112: VIẾNG LĂNG BÁC

3. Phân tích
b. Cảm xúc trước dòng người vào
Lăng viếng Bác
* Khổ 2:
Ngày ngày

mặt trời
(trên lăng)

Tả thực: mặt trời
của thiên nhiên.

Tả thực: mặt trời thiên nhiên
chiếu sáng, đem lại hơi ấm,
sự sống cho vạn vật.
mặt trời
(trong lăng)

Ẩn dụ:

Bác là ánh sáng, là nguồn
sống của dân tộc.
- Nói lên tầm vóc vĩ đại, công lao to
lớn của Bác.
- Thể hiện sự tôn kính, biết ơn Bác.

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân..


Tiết 112: VIẾNG LĂNG BÁC
4. Phân tích
b. Cảm xúc trước dòng người vào
Lăng viếng Bác
* Khổ 2:
Ngày ngày

Tả thực: hoạt
Dòng người
động của con
(đi)
người.
Dòng người
Ẩn dụ: tiếc
(Kết tràng hoa) thương vô hạn

Tấm lòng tiếc thương, tôn kính với Bác

Ngày ngày
Điệp ngữ

mặt trời
( đi)
Dòng người
(đi)

Sự tương đồng: hoạt động con người và
thiên nhiên -> Sự trường tồn của Bác trong
lòng dân tộc.

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…


Hình ảnh "mặt trời",
"tràng hoa" trong khổ thơ
sử dụng biện pháp nghệ
thuật nào?

A) So sánh.
B) Nhân hóa.
C) Ẩn dụ.
D) Hoán dụ.

Không
đúngClick
bất
cứ
nơi
đâu
ĐúngBạn
phải
Click
trảbất
lời
cứ
câu
nơi
hỏi
đâu
này
để
trước
tiếp
Bạn
đã
trả
lời
đúng.
Bạn chưa
hoàn
thành
câu hỏi.
tiếp
tục.tục.
khi để
có thể
tục.tiếp

Câu trả lời của bạn là:
Câu trả lời đúng là:

Chấp nhận.
Làm lại.


ĐÁP ÁN

Hình ảnh "mặt trời", "tràng hoa"
trong khổ thơ sử dụng biện pháp nghệ
thuật nào?

Xem đáp án

Tiếp tục


Tiết 112: VIẾNG LĂNG BÁC
4. Phân tích
c. Cảm xúc trong Lăng Bác
Bác

Trời xanh
(Ẩn dụ)

Ngủ bình yên

Giấc ngủ thanh bình,

Vầng trăng
dịu hiền

yên tĩnh của một con
người vĩ đại.

Lí trí -> Bác trường tồn, bất tử cùng
non sông, đất nước (trời xanh mãi mãi).
Tình cảm: sự thực Bác đã ra đi mãi
mãi (nhói trong tim)-> Nỗi đau đớn
khi mất Bác.

- Nỗi niềm thương mến và xót xa vô hạn về
sự ra đi của Bác.

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!.


Nối những từ ngữ ở cột A với nội dung ở cột B sao
cho thích hợp.
Cột A
Vầng trăng dịu
C
hiền
B Trời xanh

Cột B
A. Nỗi đau quặn thắt

A Từ “nhói”

C. Tâm hồn cao đẹp, trong sáng của Bác

B. Bác trường tồn cùng thời gian

Bạn
phải
trảbất
lời
câubất
hỏicứ
này
trước
ĐúngKhông
Click
đúngClick
cứ
nơi
đâu
nơi
để
đâu
tiếp
Bạn
đã
trả
lời
đúng.
Bạn chưa
hoàn
thành
câu
hỏi.
khi để
có thể
tiếp
tục.tiếp
tục.tục.
Câu trả lời của bạn là:
Chấp nhận.
Câu trả lời đúng là:

Làm lại.


ĐÁP ÁN
Nối những từ ngữ ở cột A với nội dung ở cột B sao
cho thích hợp.

Xem đáp án

Tiếp tục


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×