Tải bản đầy đủ

luyen tu va cau-lop 3Kiểm tra bài cũ
Dấu hai chấm trong mỗi câu sau đây được dùng làm
gì?
a) Những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra : cánh
đồng, thảm cỏ, dòng sông, những đoàn thuyền xuôi ngư
ợc
b) Gà mẹ hỏi gà con :
-
Đã ngủ chưa thế hả?
Cả đàn gà nhao nhao:
-Ngủ cả rồi đấy ạ!

Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi Bằng gì?
a, Bà nội tết cho em một chiếc túi đựng
thị bằng sợi len màu đỏ.
b, Các bác nông dân đã làm ra hạt lúa, củ
khoai bằng mồ hôi, nước mắt của mình.
c, Bạn Trân đã giải bài toán bằng cách
ngắn gọn nhất.


Thø t­ ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2008
LuyÖn tõ vµ c©u
Nh©n hãa

Bài 1 : Đọc và trả lời câu hỏi :
Đồng làng vương chút heo may
Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim
Hạt mưa mải miết trốn tìm
Cây đào trước cửa lim dim mắt cười.
Những sự vật nào được nhân hóa?
Tác giả nhân hóa các sự vật ấy bằng
những cách nào ?
Em thích hình ảnh nào ? Vì sao?
Mầm cây
Hạt mưa
Cây đào

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×