Tải bản đầy đủ

Cách khắc phục 1 số lỗi máy tính thông dụng

CÁCH KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI THÔNG THƯỜNG – THƯỜNG GẶP
I: Về lónh vực phần mềm
01 : Khi thực hiện xóa chữ nào đó được chọn trong Word nhưng không được, thực hiện một trong các
bước sau :
- Vào menu Tools\Options =>chọn trang General => bỏ checkbox “ Navigation keys for
Wordperfect users”
- Xóa file normand.dot
02 : Khi thực hiện lệnh xem trang trước khi in Word-Excel nhưng không xem được, thực hiện bước sau
- Chưa thực hiện việc cài máy in : Vào Start \ Settings \ Printer nhắp chọn Add printer tiến
hành cài một máy in bất kỳ nào đó
03 : Khi chọn Font cho Word thì chỉ còn 1 Font chữ duy nhất, thực hiện một trong các bước sau :
- Vào Start \ Settings \ Printer chọn Default máy in khác.
- Hoặc khởi động lại máy (vì có thể vừa cài chương trình gì đó xong bò đụng hệ thống làm ẩn
tất cả các font )
04 : Khi tạo bảng (Table ) trong Word , khi qua trang mới thì Word tự động thêm vào nội dung của
hàng đầu tiên của trang trước, thực hiện các bước sau :
- Bôi đen bảng vào Menu Tools => bỏ đánh dấu chọn Headings .
05 : Khởi động OutLook Express (OE) chậm , thực hiện một trong các bước sau :
- Xoá bớt thư không cần thiết trong Inbox
- Tạo hộp thư mới
- Tạo hộp thư cho từng tháng

06 : Khi cài đặt Lạc việt tự điển (LVTD) => chạy chương trình báo lỗi “ Exception access violation in
module LVHOOK32.DLL … “,thực hiện các bước sau :
- Vào thư mục LVTD dời các file : Qshlfmtd.exe, Lservice.exe, lvcapture.exe, Lsvicent.exe
sang nơi khác
07 : Khi cài LVTD chạy chương trình báo lỗi ( Win98 ) “ An error occurred while connecting with
the server please verify your server address “,thực hiện các bước sau :
- Kiểm tra và Add lại TCP/IP
08 : Không đọc được File đính kèm trong OE, thực hiện các bước sau :
- Tools\optinon chọn Sercurity ở phần Virus protection bỏ chọn “ Do not allow
attachments to be saved or opened”
09 : Bỏ đi chức năng Hyberlink trong Word khi khi gõ đòa chỉ trang Web, thực hiện các bước sau :
- Tools \ autocorrect => chọn Autoformat as you type => bỏ chọn Internet and network
paths with hyperlink
10 : Mở nhanh phần soạn thư mà không cần khởi động OE, thực hiện các bước sau :
- Tại Desktop tạo Shortcut gõ vào dòng mailto: trong command line
11 : Khắc phục lỗi thừa khoảng trắng sau khi cắt / dán ( cut/paste) trong Word, thực hiện các bước sau
- Tools \ options \ edit => bỏ đánh dấu chạon Use smart cut and paste
12 : Sử dụng fon Unicode chữ i đứng cuối từ biến thành I, thực hiện các bước sau :
- Tools \ Autocorrect => bỏ Repalce text as you type
13 : Ngăn chặn Virus tự gởi Email, thực hiện các bước sau :
- Tools \ Address book => chọn New – New contact trong phần tên gõ vào !000 , trong phần
gõ đòa chỉ mail gỏ vào dòng “có virus “
14 : Khi gõ dấu tiếng việt với chữ hoa đầu câu là nguyên âm hay bò lệch xuống, thực hiện các bước sau
- Tools \ Autocorrect => bỏ dòng “ Correct Two intial capitals “
15 : Trong Word các Clipart hoặc các hình ảnh được chèn vào văn bản nhưng chỉ thấy có khung bao
xung quanh , thực hiện các bước sau :
- Tools \ optinos \ chọn View => bỏ dòng “ Picture Placehoders”
16 : Mất thanh Microsfot Office ShortcutBar, thực hiện các bước sau :
Khởi động Windows Explorer chọn C:\Program Files\ Microsoft Office\ Microsfot Office
ShortcutBar.
17 : Khi chạy KTK báo lỗi “Too many files open”:, thực hiện các bước sau :
Kiểm tra lại 02 file Autoexec.bat và Config.sys.
File Autoexec.bat có nội dung:(nhấn phím phải chuột trên file C:\Autoexec.bat chọn edit)
@ECHO OFF
LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE
PATH C:\FPD26;C:\NC;C:\WINDOWS
SET TEMP=C:\TMP
SET FOXPROCFG=C:\FPD26
File Config.sys có nội dung:( nhấn phím phải chuột trên file C:\config.sys chọn open with... ->
chọn Notepad)
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
FILES=70
BUFFERS=70
DOS=HIGH,UMB
18 : Khi danh sách chương trình cài đặt ở Programs quá dài chiếm hết màn hình - > thể hiện cho thấy
hết không cần kéo chuột lên xuống, thực hiện các bước sau :
- Chạy Regedit từ Run
- Hkey current user\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Explorer\Advanced
- Tạo 1 String value với tên “ StartMenuScroolprogarms” và đặt giá trò là No
19 : Khi thực hiện việc in tài liệu từ 1 file đính kèm nào đó trong ISB nhưng không thể hiện đúng :
- Thực hiện việc copy toàn bộ nội dung cần in vào Word sau đó đổi Font chữ là TAHOMA
II: Về lónh vực phần cứng mạng – máy in – ups:
01 : UPS khi cúp điện không hoạt động :
- Kiểm tra và thay bình khô
02 : Máy in bò kẹt giấy, thực hiện các bước sau :
- Không nên kéo giấy bò kẹt theo chiều ngược lại so với chiều kéo giấy của máy
- Lấy ống mực ( laser ), ribbon ( kim), hộp mực(phun) ra khỏi máy rồi kéo theo chiều của máy
cuốn
03 : Máy in ( laser) khi in bò đen hai đầu, thực hiện các bước sau :
- Kiểm tra ống mực của máy xem Drum mực có mòn chưa ? -> thay drum
- Đổ hết mực dư ra khỏi ngăn chứa mực dư
- Gạt mực hư bò mòn
- Bao lụa máy in hư
04 : Sau khi châm mực ( laser ) máy in bò mờ, thực hiện các bước sau :
- Thay Drum mực
- Mực châm không đạt chất lượng
- Kiểm tra và vệ sinh bộ phận Laser ( nhận dạng in )
05 : Máy in (laser) không nhận giấy, thực hiện các bước sau :
- Kiểm tra xem còn giấy bò rách kẹt trong máy không ?
- Kiểm tra sensor nhận giấy có bò kẹt không ?
06 : Máy in kim ( 2180-2170-1170) không kéo giấy, thực hiện các bước sau :
- Kiểm tra cần gạt nhận giấy đang ở vò trí nào ( giấy cuộn hay giấy từng tờ)
- Reset bộ nhớ
- Kiểm tra sensor nhận giấy
- Thổi bụi mắt nhận giấy
07 : Khi thực hiện in bảng trong Word bằng máy in kim bò lệch chữ , thực hiện các bước sau :
- Cài lại driver khác driver máy in hiện tại ( vd : đang sử dụng máy in kim 1170 thì cài driver
2170 hoặc ngược lại ) để giải quyết tạm thời
- Cài lại Windows
08 : Máy in kim chia sẻ qua mạng in được trong Windows nhưng không in được trong các CT Fox Dos,
thực hiện các bước sau :
- Vào Start-> Settings -> Printer -> Nhấn phím phải chuột máy in kim -> chọn Properties
-> chọn gờ Details.
- Bôi đen trong ô “Print to the following port” -> nhấn Ctrl + C
- Nhấn nút Capture Printer Port... :
• Dòng Devices: chọn LPT1
• Di chuyển con trỏ đến ô Path -> nhấn Ctrl + V
• Đánh dấu vào Reconnect at logon -> nhấn nút OK
- Nhấn nút Apply -> rồi nhấn OK.
09 : Khi thực hiện lệnh in máy không in ( cable được gắn chặt vào cổng máy in – máy không bò nhiễm
virus ), thực hiện các bước sau :
- Khởi động vào môi trường Dos
- Gõ lệnh dir c:\ >prn nếu máy in thì cổng LPT không hư
- Vào môi trường Windows cài lại driver , nếu không được khởi động máy vào CMOS chọn
lại IRQ và đòa chỉ cho cổng máy in
10 : Khi thay mực máy in phun, in bò đứt nét – không đúng màu, thực hiện các bước sau :
- Kiểm tra mực có đúng của chính hãng không ?
- Clean mực bằng phần cứng và phần mềm
- Đầu phun bò nghẹt
11 : Máy không đăng nhập mạng ( ping không nhận nhưng đèn hub,switch sáng ), thực hiện các bước
sau :
- Kiểm tra xem cách bấm dây mạng tại máy đó có đúng vơi tốc độ của hub,switch không?
- Đầu nối bò ten không tiếp xúc tốt -> bấm lại dây mạng.
- Card mạng bò hư -> thử card khác.
- Kiểm tra dòng domain ngay cửa sổ logon có nhập đúng là ch.hcm.bitis không
12 : Máy không khởi động chương trình ISB, thực hiện các bước sau :
- Vào menu Tools\Internet options => chọn gờ Connecttions => chọn gờ Lan settings xem
có chọn dòng proxy server không ?
- Vào menu Tools\Internet options => chọn gờ Advanced => chọn hộp Restore default
13 : Khi thay Hub, Switch mới làm hệ thống mạng bò đứng, thực hiện các bước sau :
- Vẫn gắn hub,switch mới khởi động lại Server
14 : Khi cài đặt một máy in laser HP nhưng không có Driver, thực hiện các bước sau :
- Chọn máy in là HP IIIP laser
15 : Khi máy khởi động không lên hoặc kêu tiếng bip, thực hiện các bước sau :
- Lấy ram, card vga ra chùi bằng giấy nhám các chân và cả trên slot mainboard
16 : Khi máy không khởi động nguồn ( ATX), thực hiện các bước sau :
- Gỡ nguồn lấy dây chì nối chân số 4 và 5 đầu cắm vào main xem nguồn có chạy không ?
- Thay pin cho main
17 : Khi khởi động máy báo lỗi Bios checksum errors, thực hiện các bước sau :
- Khởi động bằng đóa mềm kiểm tra ổ cứng có bò mất set active không?
- Bios bò hư, thực hiện chép bios
18 : Máy không nhận đủ nội dung ổ cứng từ cmos, thực hiện các bước sau :
- Update bios
- Dùng chương trình diskmanage của đóa cứng đó tiến hành phân vùng
19 : Khởi động máy báo lỗi Disk I/O errors, thực hiện các bước sau :
- Thay dây cable IDE
- Kiểm tra trong cmos có bật chức năng nhận IDE
- IDE trên main hư
20 : Xem phim máy bò đứng hình nhưng vẫn phát ra tiếng nếu ta sử dụng chuột vào một việc nào đó,
thực hiện các bước sau :
- Cài driver card màn hình khác version
21 : HDD không thực hiện được bằng lệnh Format c: /s, thực hiện các bước sau :
- Khởi dộng bằng đóa mềm, chạy lệnh fdisk /mbr sau đóthực hiện xóa vùng C và tạo lại
22 : Khi cài System commander hay bootmagic thực hiện lệnh format c: /s nhưng sau đó máy không
khởi động, thực hiện các bước sau :
- Thực hiện lệnh fdisk/mbr
23 : Khi xóa phân vùng cho đóa cứng nhưng không thực hiện được do ổ cứng đang có tên là ký tự
thường, thực hiện các bước sau :
- Thực hiện lệnh Label và đặt lại tên mới
24 : Mất dòng “ Install new font” trong phần cài Font, thực hiện các bước sau :
- Về Dos tạm, chọn thư mục Windows -> Attribs FONT + s
- Cài chương trình TweakIU=> vào Control Panel=> click phải chuột vào Tweak UI => chọn
Open => chọn Repair => chọn Repair Font Folder => nhấn Repair Now
25 : Khi khởi động đèn FDD sáng không tắt, thực hiện các bước sau :
- Kiểm tra cable cắm ngược
- Cable bò hư
26 : Máy chạy khoảng 1 đến 2 tiếng thì treo , khởi động lại vẫn như vậy , tắt máy để khoảng 2 tiếng sau
thì hoạt động trở lại nhưng hiện tượng trên vẫn tiếp diễn, thực hiện các bước sau :
- Kiểm tra quạt CPU
- Kiểm tra quạt nguồn
- Nguồn hư
III: Các thành phần cơ bản phần cứng
a. MÁY TÍNH
Máy tính gồm các thành phần cơ bản:
a. CPU:
• Mainboard: bo mạch chủ gồm các giao tiếp CPU, HDD, FDD, RAM, các khe mở rộng và các
giao tiếp với các thiết bò ngoại vò
• CPU:
- Pentium MMX: giao diện với bo mạch chủ là Socket7.
- Celeron : giao diện với bo mạch chủ là Slot1 và Socket 370
- PII : giao diện với bo mạch chủ là Slot 1
- PIII : giao diện với bo mạch chủ là Slot1 và Socket 370

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×