Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra học kì I Ngữ văn 10

Sở GD & ĐT Thanh Hóa Đề thi học kì i, năm học : 2007-2008
Trờng THPT Quảng Xơng II Môn : Ngữ văn 10 - CT Nâng Cao
Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian giao đề )
(Đề chính thức)


Đề thi gồm hai phần :


I. Phần trắc nghiệm : ( 12 câu , mỗi câu đúng đợc 0,25 điểm, tổng 3 điểm )
Đọc kĩ câu hỏi và trả lời bằng cách khoanh tròn chữ cái ở trớc câu trả lời đúng.
Câu 1. Hai chữ

dân gian " trong cụm từ " Văn học dân gian " có nghĩa gốc là :
A. Ngời dân lao động B. Trong dân C. Chỗ ở của dân D. Bình dân
Câu 2. Những đặc trng cơ bản của Văn học dân gian là :
A. Tính truyền miệng và tính tập thể. C. Tính tập thể và tính dị bản
B. Tính truyền miệng và tính dị bản. D. Tính dân tộc và tính tập thể
Câu 3. Sử thi dân gian là:
A. Thể loại tự sự bằng văn vần hoặc văn vần kết hợp với văn xuôi kể lại những sự kiện lớn có ý
nghĩa quan trọng đối với số phận cộng đồng.

B. Thể loại tự sự bằng văn xuôi kể lại những sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng đối với số phận
cộng đồng.
C. Thể loại tự sự bằng văn vần kể lại những sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng đối với số phận
cộng đồng.
D. Thể loại trữ tình bằng văn vần kể lại những sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng đối với số phận
cộng đồng.
Câu 4. Cuộc chiến giữa Đăm Săn và Mtao Mxây diễn ra mấy hiệp?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 5. Lời đối thoại của Mtao Mxây với Đăm Săn thể hiện nét tâm lí gì của nhân vật?
A. Khiêu khích. B. Lo sợ. C. Cầu xin. D. Cả A, B, C
Câu 6. An Dơng Vơng đợc thần linh giúp đỡ vì :
A. An Dơng Vơng lo xây thành để bảo vệ nhân dân, đất nớc.
B. Nguyện vọng của An Dơng Vơng phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
C.Thần linh đứng về phía An Dơng Vơng có nghĩa là thần linh ủng hộ cuộc sống độc lập tự do
của ngời dân.
D. Cả A,B,C.
Câu 7. Hành động An Dơng Vơng rút gơm chém đầu con gái là Mị Châu chứng tỏ điều gì?
A. Vì quá phẫn uất khi thấy con gái lấy nỏ thần cho Trọng Thủy xem làm lộ bí mật quốc gia.
B. Vì An Dơng Vơng trong tâm trạng u mê đợc Rùa Vàng thức tỉnh "Kẻ nào ngồi sau lng chính
là giặc đó ".
C. Thực hiện lệnh trừng phạt của Rùa Vàng.
D. Biết đặt lợi ích của dân tộc, đất nớc lên trên lợi ích gia đình, cá nhân.
Câu 8. Hình ảnh ngọc trai - giếng nớc là:
A. Biểu tợng của tình yêu chung thủy giữa Mị Châu và Trọng Thủy.
B. Sự hóa giải của một mối oan tình.
C. Sự cảm thông của nhân dân đối với Mị Châu.
D. Thể hiện cách kết thúc truyện có hậu.
1
Câu 9. Nội dung truyện " Tấm Cám" nhằm phản ánh:
A. Quan hệ bất hòa giữa dì ghẻ, con chồng.
B. ở hiền gặp lành.
C. Ngời tốt không thể chết, kẻ có dã tâm thâm độc phải bị trừng trị.
D. Số phận của cô gái mồ côi bất hạnh với ớc mơ chiến thắng cái ác để giành và giữ hạnh phúc.
Câu 10." Nhng nó phải bằng hai mày " - " Tam đại con gà ", thuộc loại :
A. Truyện hài hớc ( Hay truyện khôi hài ) C. Truyện cổ tích.
B. Truyện trào phúng ( Hay truyện châm biếm ) D. Truyện ngụ ngôn.
Câu 11. Câu " Đàn bà tốt tóc thì sang / Đàn ông tốt tóc chỉ mang nặng đầu " thuộc loại nào
sau đây?
A. Thành ngữ. B. Hát ru. C. Tục ngữ. D. Ca dao.
Câu12. Trong" Lời tiễn dặn "có đoạn:
" Dậy đi em, dậy đi em ơi!
Dậy rũ áo kẻo bọ
Dậy phủi áo kẻo lấm "
Tiếng gọi đợc cất lên khi:
A. Cô gái ngủ quên.
B. Cô gái đang hờn dỗi.
C. Cô gái đang bị ốm
D. Cô gái bị đánh đập đang ngất đi
II. Phần tự luận : ( 7 điểm )
Về nhân vật Cô Tấm trong truyện " Tấm Cám ", có ý kiến nhận xét :
" Trớc khi bị giết, Tấm hiền dịu ngây thơ bao nhiêu thì sau khi bị giết cô lại đáo để và quyết
liệt bấy nhiêu "
Dựa vào truyện Tấm Cám và hiểu biết của em về nhân vật này, hãy bàn luận ý kiến trên ?
Hết

Chú ý : Giám thị không giải thích gì thêm .
Họ và tên thí sinh.................................................., Số báo danh..................
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×