Tải bản đầy đủ

Bài 7: Tình thái từ


KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
GIÁO VỀ DỰ GIỜ!
CHÚC CÁC EM HỌC SINH CÓ
MỘT GIỜ HỌC TỐT!

BÀI 7: TÌNH THÁI TỪ.
BÀI 7: TÌNH THÁI TỪ.

I. Chức năng của tình thái từ :
a) Mẹ đi làm rồi à?
b) Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi
òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng
sụt sùi theo :
-
Con nín đi !
( Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)
c) Thương thay cũng một kiếp người
Khéo thay mang lấy sắc tài làmchi!
( Nguyễn Du, Truyện Kiều )
1. Ví dụ: a, b, c


I. Chức năng của tình thái từ :
1. Ví dụ: a, b, c
? Xác định những từ in đậm kết hợp
với những dấu câu ở sau thì đây là
dấu hiệu của kiểu câu nào?
? Nếu bỏ các từ à, đi, thay ở ví dụ a,
b, c thì ý nghĩa của câu có gì thay
đổi?
a) - Mẹ đi làm rồi .
b) – Con nín.
c) - Thương cũng một kiếp người
Khéo mang lấy sắc tài làm chi.

I. Chức năng của tình thái từ :
=> Thông tin sự kiện không thay đổi nhưng
quan hệ giao tiếp lại thay đổi.
1. Ví dụ: a, b, c

I. Chức năng của tình thái từ :

? Vậy từ ví dụ a, b, c em có nhận xét gì
về các từ à, đi, thay ?
-> để tạo lập câu nghi vấn.
-> để tạo lập câu cầu khiến.
-> để tạo lập câu cảm thán.
a) Mẹ đi làm rồi à?
b) Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi
òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng
sụt sùi theo :
-
Con nín đi !
( Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)
c) Thương thay cũng một kiếp người
Khéo thay mang lấy sắc tài làmchi!
( Nguyễn Du, Truyện Kiều )
1. Ví dụ: a, b, c
=> Thông tin sự kiện không thay
đổi nhưng quan hệ giao tiếp lại
thay đổi.? Ngoài từ “à” để tạo lập câu nghi vấn còn có những từ nào khác?
Ví dụ: ư, hả, hử, chứ,…..
? Từ “đi” là từ tạo lập câu cầu khiến, ngoài ra còn có những từ nào khác?
Ví dụ: nào, với,…..
? Tìm những tình thái từ để tạo lập câu cảm thán ?
Ví dụ: sao, thay,….

I. Chức năng của tình thái từ :
1. Ví dụ: d
? Từ “ạ” biểu thị sắc thái tình cảm gì
của người nói ?
=>Từ “ạ” thể hiện mức độ lễ phép, kính trọng.
? Nếu bỏ từ “ạ” thì lời chào như thế
nào?
- Em chào cô.
d. Em chao co a!

I. Chức năng của tình thái từ :
1. Ví dụ:
? Theo em các từ “à, đi, thay, ạ” ở ví
dụ a, b, c, d có phải là thành phần
chính trong câu không?
? Những từ này thêm vào trong câu
có tác dụng gì?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×