Tải bản đầy đủ

GIAO AN CA NAM LOP 7

Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
NS:
NG:
mục tiêu - nội dung
chơng trình TD lớp 7
phòng tránh chấn thơng t
hoạt động TDTT
I/ Mục tiêu:
- Cung cấp cho học sinh các kiến thức ban đầu về tác dụng của việc luyện tập TDTT.
- Các kỹ năng phòng tránh chán thơng trông luyện tập TDTT.
- ý thức rèn luyện TDTT.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Lớp học
- Tài liệu tham khảo về TDTT.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
1. ổn đinh lớp:
- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến yêu cầu bài học.
2. Khởi động:

- Không.
3. Kiểm tra bài cũ:
- Không.
B/ Phần cơ bản:
. Em hãy nhắc lại các nội dụng TD đã học ở lớp
6.
. Mục đích của luyện tập TDTT là gì.
. Khi luyện tập TDTT ngời luyện tập thờng
10
35
Sĩ số:
7A:
7B:
7C:
I. Mục tiêu - nội dung CT TD lớp 7
- ĐHĐN
- TDPT chung.
- Chạy nhanh.
- Bật xa.
- Nhảy cao.
- Ném bóng.
- Chạy bền
- Môn thểthao tự chọn.
II.
ý
nghĩa của việc phòng tránh
chấn thơng trong TDTT.
1
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
xuyên bị những chấn thơng nh thế nào.
- Xây xát.
- Choáng ngất.
- Tổn thơng cơ.
- Bong gân.
- Tổn thơng khớp và sai khớp.
- Giập hoặc gẫy xơng.
- Chấn động não hoặc cột sống.
. Những chấn thơng đó có thể làm ảnh hởng đến
chúng ta nh thế nào.
- Sức khoẻ.
- thể lực.
- Kết quả học tập.
=> Chấn thơng là kẻ thù của TDTT.
. Theo em những chấn thơng thờng xảy ra với
các em là do nguyên nhân nào.
. Có các nguyên tắc nào trong việc phòng tránh
chấn thơng.
. Em có thể kể tên các nguyên tắc đó không.
C/ Phần kết thúc:
1. Củng cố:
? nhắc lại nguyên nhân gây ra chấn thơng của
việc luyện tập thể dục thể thao?
2. HDVN:
- Tránh đợc các chấn thơng.
- Giúp chúng ta có đợc một sức khoẻ
tốt trong học tập.
- Thi đấu thể thao với cờng độ cao.
III. Một số nguyên nhân cơ bản để
xảy ra chấn thơng.
- Không thực hiện đúng một số nguyên
tắc cơ bản trong luyện tập và thi đấu.
. NT hệ thống.
. NT tăng tiến.
. NT vừa sức.
- Không đảm bảo các nguyên tắc vệ
sinh trong luyện tập TDTT.
- Không tuân thủ nội quy, kỷ luật trong
luyện tập TDTT
Gọi 2 - 3 học sinh trả lời.
Học và chuẩn bị bài sau.
IV/ Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................
NS:
2
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
NG:
phòng tránh chấn thơng trong
hoạt động TDTT
Một số quy định khi học tập bộ môn
I/ Mục tiêu:
- Cung cấp cho học sinh các quy định trọngluyện tập TDTT.
- Các kỹ năng phòng tránh chán thơng trong luyện tập TDTT.
- ý thức rèn luyện TDTT.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Lớp học
- Tài liệu tham khảo về TDTT.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
2. ổn đinh lớp:
- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
- Không.
3. Kiểm tra bài cũ:
- Không.
B/ Phần cơ bản:
. Em hãy cho biết có những cách nào để chúng
ta phòng tránh chấn thơng.
. Khởi động có tác dụng nh thế nào.
GV: Nói một số động tác khởi đôngk và tác
dụng của chúng.
. Cần tuân thủ nguyên tắc nh thế nào
10
35
Sĩ số:
7A:
7B:
7C:
I. Cách phòng tránh chấn thơng và
quy định khi học bộ môn:
- Cần khởi động trớc khi luyện tập
TDTT.
- Tập từ nhẹ đến nặng.
- Tập từ đơn giản đến phức tạp.
- Sau khi tập cần phải thả lỏng.
- Nếu trong khi tập thấy sức khoẻ
3
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
. Sau khi tập ta cần phải có những động tác hồi
tĩnh.
- GV: Giới thiệu một số hình thức hỗi tĩnh.
. Ngoài những vần đề trên chúng ta còn cần lu ý
đến những vấn đề gì khác.
=> từ những cách phòng tránh chấn thơng trong
luyện tập TDTT nh trên em rút đợc bài học gì
cho mình.
C/ Phần kết thúc:
3. Củng cố:
? Cách phòng tránh chấn thơng trong luyện tập
thể dục thể thao?
4. HDVN:
không bình thờng phải dừng ngay.
- Cần kiểm tra các dụng cụ luyện tập tr-
ớc khi luyện tập.
- Tạo sân tập thoáng mát, trong lành.
- Nên mặc trang phục thể thao.
- Không ăn uóng nhiều trớc khi luyện
tập.
- Sau khi luyện tập không nên ngồi dới
quạt hoặc chỗ có gió to.
=> Mỗi học sinh cần có ý thức tạo cho
mình nếp sống lành mạnh, không hút
thuốc, không uống rợu bia, không dùng
các chất ma tuý.
- Không tự ý ra ao, hồ, sông, biển tắm
mà khống có ngời hớng dẫn , bảo hiểm.
Gọi 2 - 3 học sinh trả lời.
Học và chuẩn bị bài sau.
IV/ Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................
NS:
NG:
4
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
ĐHĐN:
- Ôn tập hàng dọc, dóng hàng và cách điều
khiển.
- Đứng nghiêm nghỉ, quay trái phải, đằng
sau.
Chạy nhanh:
- Trò chơi: chạy tiếp sức, chạy tiếp sức
chuyển vật.
- Một số động tác bổ trợ phát triển sức
nhanh.
Chạy bền:
- Trò chơi.
I/ Mục tiêu:
- Ôn tập cho học sinh các kỹ năng đã học của ĐHĐN, chạy nhanh và chạy bền đã học.
- Rèn sức nhanh, bền .
- ý thức rèn luyện TDTT.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Sân trờng
- Còi, đồng hồ, bóng nhựa.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
3. ổn đinh lớp:
- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
- Chung
- Chuyên môn.
- Chạy 1 vòng sân.
3. Kiểm tra bài cũ:
10
2x8
2x40
1x150
Sĩ số:
7A:
7B:
7C:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
5
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- Không.
B/ Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
GV cho học sinh ôn lại các kỹ năng
- Tập hợp hàng dọc.
- Dóng hàng.
- Quay trái, phải, đằng sau.
Gv nhắc lại các câu khẩu lệnh 1 lần để học sinh
nhớ lại và thực hiện.
2. Chạy nhanh:
- Trò chơi:
" chạy tiếp sức"
" chạy tiếp sức chuyển vật"
- Một số động tác bổ trợ
3. Chạy bền
- Trò chơi:
" 2 lần hít vào - 2 lần thở ra"
4. Củng cố:
- Tập các động tác bổ trợ chạy nhanh.
C/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- HDVN.
35
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
2 - 3
5'
2x8
chia tổ luyện tập
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

- Chạy tiếp sức chuyển vật học sinh
cầm bóng.
GV: giới thiệu luật chơi và cách chơi
cho học sinh.
- ép ngang - ép dọc.
- Nâng cao đùi.
- Chạy bớc nhỏ.
- Chạy kéo dây.
Các động tác hỗi tĩnh.
Khen chê
Tập sáng chiều
IV/ Rút kinh nghiệm:
6
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................
NS:
NG:
ĐHĐN:
- Ôn tập nh nội dung tiết 3.
- Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1 - 2.....
- Học cách biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.
Chạy nhanh:
- Trò chơi phát triển sức nhanh.
- động tác bổ trợ : Chạy bớc nhỏ, nâng cao
đùi, chạy gót chạm mông.
Chạy bền:
- phân phối sức khi chạy.
I/ Mục tiêu:
- Ôn tập cho học sinh các kỹ năng đã học của ĐHĐN, chạy nhanh và chạy bền đã học.
- Nắm bắt các kỹ năng mới của chạy nhanh và kiến thức cơ bản của chạy bền .
- Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, nghiêm túc, tự giác.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Sân trờng
- Còi, đồng hồ, cờ.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
4. ổn đinh lớp:
- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
10 Sĩ số:
7A:
7B:
7C:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- Chung
- Chuyên môn.
- Chạy 1 vòng sân.
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ năng ĐHĐN
B/ Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
GV cho học sinh ôn lại các kỹ năng
- Tập hợp hàng dọc.
- Dóng hàng.
- Quay trái, phải, đằng sau.
Gv nhắc lại các câu khẩu lệnh 1 lần để học sinh
nhớ lại và thực hiện.
Tập điểm số:
- Từ 1 đến hết.
- Điểm số 1 2 đến hết.
GV hớng dẫn học sinh thực hiện đội hình mới 0
- 2 - 4
2.Chạy nhanh:
- Trò chơi:
" chạy tiếp sức"
- Một số động tác bổ trợ:

- Nâng cao đùi.

- Chạy bớc nhỏ

- Chạy gót chạm mông.
3. Chạy bền:
- Giáo viên giới thiệu cách phân phối sức nh
thế nào khi thực hiện chạy bền
4. Củng cố:
- Tập các động tác bổ trợ chạy nhanh.
C/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
2x8
2x40
1x150
35
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
2 - 3
4 - 5
4 - 5
4 - 5
2 - 3
5'
2x8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
Kiểm tra 3 - 4 học sinh.
chia tổ luyện tập
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
Tập đội hình mới cả lớp tập cùng
x x x x x x x x x x x x
0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4
2 4
4
4
HS chơi trò chơi:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Khi chạy bền quan trọng nhất ta cần
biết sức bền của ta đến đâu t đó đa ra
những cú bứt phá từ đầu hay để dồn sức
cho cuối vòng .
Các động tác hỗi tĩnh.
8
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- HDVN. Khen chê
Tập sáng chiều
IV/ Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................
NS: 14\9\2007
NG: 17\9\2007; 18\9\2007,19\8\2007
ĐHĐN:
- Ôn tập nh nội dung tiết 3.
- Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1 - 2.....
- biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.
Chạy nhanh:
- động tác bổ trợ : phát triển sức nhanh,
tại chỗ đ Đánh tay, đứng mặt hớng chạy - xuất
phát.
Chạy bền:
- Luyện tập chạy bền.
I/ Mục tiêu:
- Ôn tập cho học sinh các kỹ năng đã học của ĐHĐN, chạy nhanh và chạy bền.
- Nắm bắt các kỹ năng mới của chạy nhanh và kiến thức cơ bản của chạy bền .
- Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, nghiêm túc, tự giác.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Sân trờng
- Còi, đồng hồ, cờ.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
5. ổn đinh lớp:
- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
10 Sĩ số:
7A:
7B:
7C:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- Chung
- Chuyên môn.
- Chạy 1 vòng sân.
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ năng ĐHĐN
B/ Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
GV cho học sinh ôn lại các kỹ năng
- Tập hợp hàng dọc.
- Dóng hàng.
- Quay trái, phải, đằng sau.
- Từ 1 đến hết.
- Điểm số 1 2 đến hết.
GV hớng dẫn học sinh thực hiện đội hình đã
học 0 - 2 - 4
2.Chạy nhanh:
- Một số động tác bổ trợ:

- Nâng cao đùi.
- Chạy bớc nhỏ
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy đạp sau.
- Tại chỗ đánh tay.
- Đứng mặt hớng chạy.
- Xuất phát cao.
3. Chạy bền:
Chạy trên địa hình tự nhiên
Nam: 500m
Nữ: 500m
4. Củng cố:
- Tập các động tác bổ trợ chạy nhanh.
C/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
2x8
2x40
1x150
35
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
2 - 3
2 x 4
2 x 4
2 x 4
2 x 4
2 x 4
2 x 4
2 x 4
3x150m
3x150m
2 - 3
5'
2x8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
Kiểm tra 3 - 4 học sinh.
chia tổ luyện tập
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
Tập đội hình mới cả lớp tập cùng
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
Tập chạy nhanh:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Chạy theo nhóm Nam Nữ
Nam chạy trớc nữ chạy sau.
2 - 3 học sinh 1nhóm.
Gọi 4 -5 học sinh thực hiện.
Các động tác hỗi tĩnh.
Khen chê
10
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- HDVN. Tập sáng chiều.
IV/ Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
NS: 14\9\2007
NG: 17\9\2007; 18\9\2007,19\8\2007
ĐHĐN:
- Ôn tập hợp hàng ngang. dóng hàng, điểm
số và cách điều khiển của ngời chỉ huy.
Chạy nhanh:
- Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm
mông, đứng mặt hớng chạy - xuất phát.
Chạy bền:
- trò chơi: Chạy tiếp sức.
I/ Mục tiêu:
- Ôn tập cho học sinh các kỹ năng đã học .
- Nắm bắt các kỹ năng mới của chạy nhanh và chạy bền .
- Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Sân trờng
- Còi, đồng hồ, cờ.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
6. ổn đinh lớp:
- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
10
2x8
Sĩ số:
7A:
7B:
7C:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- Chung
- Chuyên môn.
- Chạy 1 vòng sân.
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ năng tập các động tác bổ trợ
B/ Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
GV cho học sinh ôn lại các kỹ năng
- Tập hợp hàng ngang.
- Dóng hàng.
- Điểm số 1 2 đến hết.
- Cách điều khiển của ngời chỉ
huy.
GV hớng dẫn học sinh thực hiện đội hình .
Nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các
câu lệnh trong tập hợp ĐHĐN.
2.Chạy nhanh:
- Một số động tác bổ trợ:

- Nâng cao đùi.
- Chạy bớc nhỏ
- Chạy gót chạm mông.
- Đứng mặt hớng chạy.
- Xuất phát cao.
3. Chạy bền:
Trò chơi:
"Chạy tiếp sức."
4. Củng cố:
- Tập các động tác bổ trợ chạy nhanh.
C/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- HDVN.
2x40
1x150
35
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
2 x 4
2 x 4
2 x 4
2 x 4
2 x 4
3x150m
3x150m
2 - 3
5'
2x8
O
Kiểm tra 3 - 4 học sinh.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
chia tổ luyện tập
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
Tập đội hình lớp.
Tập chạy nhanh:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Học sinh chạy 4 x 60
Gọi 4 -5 học sinh thực hiện.
Các động tác hỗi tĩnh.
Khen chê
12
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
Tập sáng chiều.
IV/ Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
NS: 21/9/2007
NG: 24/9/2007; 26/9/2007,
ĐHĐN:
- Ôn đi đều thẳng hớng, vòng trái, vòng
phải, đứng lại, đổi chân khi sai nhịp.
- Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4
Chạy nhanh:
- ôn nh nội dung tiết 6.
Chạy bền:
- trò chơi: nhảy ô
I/ Mục tiêu:
- Ôn tập cho học sinh các kỹ năng đã học .
- Học tập các kỹ năng của chạy nhanh.
- Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Sân trờng
- Còi, đồng hồ, cờ.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
7. ổn đinh lớp:
- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
10
2x8
Sĩ số:
7A:
7B:
7C:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- Chung
- Chuyên môn.
- Chạy 1 vòng sân.
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ năng tập các động tác bổ trợ
B/ Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
GV cho học sinh ôn lại các kỹ năng
- Đi đều thẳng hớng.
- Vòng trái, vòng phải.
- Đổi chân khi sai nhịp.
- Học mới kỹ năng:
- Biển đổi đội hình 0 - 2- 4
GV hớng dẫn học sinh thực hiện biến đổi đội
hình .
Nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các
câu lệnh trong tập hợp ĐHĐNvà thực hiện tốt
các độgn tác trong ĐHĐN.
2.Chạy nhanh:
- Ôn một số động tác bổ trợ:

- Nâng cao đùi.
- Chạy bớc nhỏ
- Chạy gót chạm mông.
- Đứng mặt hớng chạy.
- Xuất phát cao.
3. Chạy bền:
Trò chơi:
"nhảy ô"
4. Củng cố:
- Tập các động tác bổ trợ chạy nhanh.
C/ Phần kết thúc:
2x40
1x150
35
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
2 x 4
2 x 4
2 x 4
2 x 4
2 x 4
2 - 3
5'
O
Kiểm tra 3 - 4 học sinh.
. Chạy bớc nhỏ.
. Nâng cao đùi.
. Đứng vai hớng chạy.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
chia tổ luyện tập
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
02402402402402402402
24
4
4
Tập chạy nhanh:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx


xxxx
xxxx
xxxx
Gọi 4 - 5 học sinh thực hiện.
14
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- HDVN.
2x8 Các động tác hỗi tĩnh.
Khen chê
Tập sáng chiều.
IV/ Rút kinh nghiệm:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
NS: 25/9/2007
NG: 28/9/2007,
ĐHĐN:
- Ôn tập các kỹ năng học sinh còn yếu.
- Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9.
Chạy nhanh:
- ôn nh nội dung tiết 6.
- Học ngồi xuất phát.
Chạy bền:
- Luyện tập chạy bền.
I/ Mục tiêu:
- Ôn tập cho học sinh các kỹ năng đã học .
- Rèn kỹ năng xuất phát và thực hiện biến đổi đội hình.
- Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Sân trờng
- Còi, đồng hồ, cờ.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
1. ổn đinh lớp:
- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
- Chung
- Chuyên môn.
- Chạy 1 vòng sân.
3. Kiểm tra bài cũ:
10
2x8
2x40
1x150
Sĩ số:
7A:
7B:
7C:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
Kiểm tra 6 - 8 học sinh:
15
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- Kỹ năng thực hiện ĐHĐN
B/ Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
GV cho học sinh ôn lại các kỹ năng
- Đi đều thẳng hớng.
- Vòng trái, vòng phải.
- Đổi chân khi sai nhịp.
- Đội hình 0 - 2- 4.
- Tập hợp hàng ngang.
- Tập hợp hàng dọc.
- Điểm số.
- Học mới kỹ năng:
- Biển đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9.
GV hớng dẫn học sinh thực hiện biến đổi đội
hình .
Nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các
câu lệnh trong tập hợp ĐHĐNvà thực hiện tốt
các động tác trong ĐHĐN.
GV quan sát từng tổ luyện tập - sửa lỗi cho
từng học sinh.
2.Chạy nhanh:
- Ôn một số động tác bổ trợ:

- Nâng cao đùi.
- Chạy bớc nhỏ
- Chạy gót chạm mông.
- Đứng mặt hớng chạy.
- Xuất phát cao.
- Học kỹ năng mới:
Ngồi xuất phát
Gv hớng dẫn học sinh thực hiện sau đó cho
tập. GV sữa lỗi cho từng học sinh
3. Chạy bền:
- Luyện tập chạy bền:
Nam: 500m
Nữ: 500m
4. Củng cố:
- kỹ năng xuất phát t thế ngồi.
C/ Phần kết thúc:
35
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
2 x 4
2 x 4
2 x 4
2 x 4
2 x 4
4 - 5
3x150m
3x150m
2 - 3
5'
. Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
chia tổ luyện tập
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
03690369036903690369
369
369
69
69
69
9
9
9
Tập chạy nhanh:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Lớp trởng cho các bạn tập:
x
x
O
Gọi 4 - 5 học sinh thực hiện.
16
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- HDVN.
2x8 Các động tác hỗi tĩnh.
Khen chê
Tập sáng chiều.
IV/ Rút kinh nghiệm:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
NS: 28/9/2007
NG: 1/10/2007, 3/10/2007.
ĐHĐN:
- Ôn nâng cao một số kỹ năng đã học (chú ý
nhiều về t thê).
Chạy nhanh:
- đứng vai hớng chạy - xuất phát, ngồi - xuất
phát.
- Học t thế sẵn sàng - suất phát.
Chạy bền:
- trò chơi: chạy đuổi.
I/ Mục tiêu:
- Ôn tập để học sinh thông hiểu các kỹ năng đã học .
- Thông thạo các kỹ năng xuất phát và thực hiện biến đổi đội hình.
- Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Sân trờng
- Còi, đồng hồ, cờ.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
1. ổn đinh lớp:
- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
- Chung
10
2x8
2x40
Sĩ số:
7A:
7B:
7C:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- Chuyên môn.
- Chạy 1 vòng sân.
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ năng thực hiện ĐHĐN
B/ Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
GV cho học sinh ôn lại các kỹ năng
- Đi đều thẳng hớng.
- Vòng trái, vòng phải.
- Đổi chân khi sai nhịp.
- Đội hình 0 - 2- 4.
- Tập hợp hàng ngang.
- Tập hợp hàng dọc.
- Điểm số.
- Đội hình 0 - 3 - 6 - 9
GV quan sát học sinh thực hiện biến đổi đội
hình .
Nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các
câu lệnh trong tập hợp ĐHĐNvà thực hiện tốt
các động tác trong ĐHĐN.
GV quan sát từng tổ luyện tập - sửa lỗi cho
từng học sinh.
2.Chạy nhanh:
- Ôn một số động tác:

- Đứng vai hớng chạy - xuất
phát.
- Ngồi - xuất phát
- Học kỹ năng mới:
T thế sẵn sàng - xuất phát
Gv hớng dẫn học sinh thực hiện sau đó cho
tập. GV sữa lỗi cho từng học sinh
3. Chạy bền:
Chơi trò chơi: Chạy đuổi
4. Củng cố:
- Kỹ năng sẵn sàng - xuất phát.
1x150
35
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
2 x 4
2 x 4
4 - 5
1x50m
5'
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
Kiểm tra 6 - 8 học sinh:
. Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
chia tổ luyện tập
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
xxxxxxxxxxxxxx
O
- Quan sát từng học sinh cách thực
hiện các kỹ năng động tác ĐHĐN và
chú ý t thế của học sinh khi thực hiện
động tác các ĐHĐN.
Tập chạy nhanh:
Lớp trởng cho các bạn tập:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
x
O
Cho học sinh chơi trò chơi.
xxxx x
xxxx x
xxxx x
Gọi 4 - 5 học sinh thực hiện.
18
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
C/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- HDVN.
2x8 Các động tác hỗi tĩnh.
Khen chê
Tập sáng chiều.
IV/ Rút kinh nghiệm:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
NS: 30/9/2007
NG: 3/10/2007, 5/10/2007.
ĐHĐN:
- luyện tập nâng cao một số kỹ năng đã học
- trò chơi: hoàng Anh - hoàng yến
Chạy nhanh:
- ôn đứng vai hớng chạy - xuất phát, ngồi -
xuất phát và t thế sẵn sàng - suất phát.
Chạy bền:
- luyện tập chạy bền.
I/ Mục tiêu:
- Ôn tập để học sinh thông hiểu và nhận biết các kỹ năng đã học .
- Thông thạo và vận dụng các kỹ năng xuất phát và thực hiện biến đổi đội hình.
- Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Sân trờng
- Còi, đồng hồ, cờ.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
1. ổn đinh lớp:
- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
- Chung
- Chuyên môn.
10
2x8
2x40
Sĩ số:
7A:
7B:
7C:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- Chạy 1 vòng sân.
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ năng thực hiện t thế sẵn sàng - xuất phát.
B/ Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
GV cho học sinh ôn lại các kỹ năng
- Đi đều thẳng hớng.
- Vòng trái, vòng phải.
- Đổi chân khi sai nhịp.
- Đội hình 0 - 2- 4.
- Đội hình 0 - 3 - 6 - 9
GV quan sát học sinh thực hiện biến đổi đội
hình .
GV quan sát từng tổ luyện tập - sửa lỗi cho
từng học sinh
- Cho chọ sinh chơi trò chơi :
Hoàng Anh - Hoàng Yến
2.Chạy nhanh:
- Ôn một số động tác:

- Đứng vai hớng chạy - xuất
phát.
- Ngồi - xuất phát
- T thế sẵn sàng - xuất phát
Gv hớng dẫn học sinh thực hiện sau đó cho
tập. GV sữa lỗi cho từng học sinh
3. Chạy bền:
- Luyện tập chạy bền Nam - Nữ
4. Củng cố:
- Kỹ năng sẵn sàng - xuất phát.
C/ Phần kết thúc:
1x150
35
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
2 x 40m
2 x 40m
2 x 40m
3x150m
3x150m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
Kiểm tra 2 - 4 học sinh:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
- Quan sát từng học sinh cách thực
hiện các kỹ năng động tác ĐHĐN nhắc
nhở sữa lỗi ngay cho học sinh.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
Tập chạy nhanh:
Lớp trởng cho các bạn tập:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
x
O
Chạy theo nhóm Nam Nữ
Nam: 500m
Nữ: 500m
Chạy nhóm 3 - 4 học sinh
Gọi 4 - 5 học sinh thực hiện.
20
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- HDVN.
5'
2x8 Các động tác hỗi tĩnh.
Khen chê
Tập sáng chiều.
IV/ Rút kinh nghiệm:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
NS: 5/10/2007
NG: 8/10/2007, 10/10/2007.
ĐHĐN:
- ôn đi đều đứng lại, đổi chân khi đi đều sai
nhịp.
- trò chơi: nói sai - làm đúng.
Chạy nhanh:
- ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, sẵn
sàng - xuất phát.
- học chạy đạp sau.
Chạy bền:
- hiện tợng thở dốc và cách khắc phục.
I/ Mục tiêu:
- Củng cố và học mới các kỹ năng để học sinh thông hiểu kỹ năng đã học sẽ học.
- Thông thạo và vận dụng các kỹ năng xuất phát và thực hiện biến đổi đội hình.
- Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Sân trờng
- Còi, đồng hồ, cờ.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
1. ổn đinh lớp:
- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến yêu cầu bài học.
10 Sĩ số:
7A:
7B:
7C:
21
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
2. Khởi động:
- Chung
- Chuyên môn.
- Chạy 1 vòng sân.
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ năng thực hiện t thế sẵn sàng - xuất phát.
B/ Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
GV cho học sinh ôn lại các kỹ năng
- Đi đều thẳng hớng.
- Vòng trái, vòng phải.
- Đổi chân khi sai nhịp.
- Đội hình 0 - 2- 4.
- Đội hình 0 - 3 - 6 - 9
GV quan sát học sinh thực hiện biến đổi đội
hình .
GV quan sát từng tổ luyện tập - sửa lỗi cho
từng học sinh
- Cho cho sinh chơi trò chơi :
Nói sai - làm đúng
Chú ý ngời chủ trò làm các động tác về các bộ
phận của cơ thể và gọi tên các bộ phận đó, HS
phải chú ý vì ngời chủ trò có thể đọc sai vì thể
HS phải quan sát để nhận biết cho chính xác.
2.Chạy nhanh:
- Ôn một số động tác:

- Chạy bớc nhỏ
- Nâng cao đùi.
- T thế sẵn sàng - xuất phát
Gv hớng dẫn học sinh thực hiện sau đó cho
tập. GV sữa lỗi cho từng học sinh
- Học mới:
- Chạy đạp sau.
3. Chạy bền:
- Giới thiệu hiện tợng thở dốc và cách khắc
phục.
4. Củng cố:
- Kỹ năng sẵn sàng - xuất phát.
C/ Phần kết thúc:
2x8
2x40
1x150
30
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
2x40m
2x40m
2x40m
2x40m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
Kiểm tra 2 - 4 học sinh:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
- Quan sát từng học sinh cách thực
hiện các kỹ năng động tác ĐHĐN nhắc
nhở sữa lỗi ngay cho học sinh.
- Gv: hớng dẫn cách chơi và luật chơi
cho lớp.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
- Những bạn làm sai sẽ hát một bài hát
Tập chạy nhanh:
Lớp trởng cho các bạn tập:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
x
O
- Là hiện tợng khi chạy chúng ra cảm
thấy khó thở và phải thở mạnh ra bằng
miệng. Đáy là do khi chạy bền chúng
ta thở bằng miệng dẫn đến khí quản bị
khô, khó thở.
- Khắc phục bằng cách khi chạy không
22
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- HDVN.
5'
2x8
nên thở bằng miệng, nếu có thở thì
phải thật hạn chế.
Các động tác hỗi tĩnh.
Khen chê
Tập sáng chiều.
IV/ Rút kinh nghiệm:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
NS: 7/10/2007
NG: 10/10/2007, 12/10/2007.
ĐHĐN:
- luyện tập các kỹ năng đã học, đi đều đứng
lại.
Chạy nhanh:
- ôn chạy đạp sau.
- học xuất phát cao chạy 40m.
Chạy bền:
- luyện tập chạy bền.
I/ Mục tiêu:
- Củng cố các kỹ năng đã học, nhận biết các kỹ năng mới.
- Thông thạo và vận dụng các kỹ năng ĐHĐN và chạy nhanh, chạy bền.
- Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Sân trờng
- Còi, đồng hồ, cờ.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
1. ổn đinh lớp:
- Báo cáo sĩ số.
- Phổ biến yêu cầu bài học.
10 Sĩ số:
7A:
7B:
7C:
23
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
2. Khởi động:
- Chung
- Chuyên môn.
- Chạy 1 vòng sân.
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ năng thực hiện kỹ thuật chạy đạp sau.
B/ Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
GV cho học sinh ôn lại các kỹ năng
- Đi đều thẳng hớng.
- Vòng trái, vòng phải.
- Đổi chân khi sai nhịp.
- Đội hình 0 - 2- 4.
- Đội hình 0 - 3 - 6 - 9
GV quan sát học sinh thực hiện biến đổi đội
hình .
GV quan sát từng tổ luyện tập - sửa lỗi cho
từng học sinh
2.Chạy nhanh:
- Ôn động tác:
- Chạy đạp sau.
- Học xuất phát cao chạy 40m
3. Chạy bền:
- Luyện tập chạy bền
Nam 500m
Nữ 500m
2x8
2x40
1x150
30
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
2x40m
2x40m
3x150m
3x150m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
Kiểm tra 2 - 4 học sinh:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
O
O
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ôn kỹ thuật chạy đạp sau:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
x
O
Cho học sinh tập chạy theo nhóm Nam
nữ
3 - 5 học sinh 1 nhóm.
24
Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008
4. Củng cố:
- Kỹ năng xuất phát chạy nhanh 40m
C/ Phần kết thúc:
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- HDVN.
5'
2x8
- 4- 5 học sinh lên thực hiện
Các động tác hỗi tĩnh.
Khen chê
Tập sáng chiều.
IV/ Rút kinh nghiệm:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
NS: 2/10/2007
NG: 15/10/2007, 17/10/2007.
ĐHĐN:
- ôn các kỹ năng học sinh còn yếu
- Chuẩn bị kiểm tra.
Chạy nhanh:
- ôn trò chơi phát triển sức nhanh: tiếp sức chuyển
vật.
- ôn sẵn sàng - xuất phát, xuất phát cao chạy 40m.
Chạy bền:
- luyện tập chạy bền.
- Giới thiệu hiện tợng đau sóc và cách khắc phục.
I/ Mục tiêu:
- Củng cố các kỹ năng đã học, nhận biết và thông hiểu cách vận dụng các kỹ năng mới.
- Thông thạo và vận dụng các kỹ năng ĐHĐN và chạy nhanh, chạy bền, chạy nhanh.
- Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác.
II/ Địa điểm ph ơng tiện:
- Sân trờng
- Còi, đồng hồ, cờ.
III/ Tiến trình:
Nội dung ĐL Phơng pháp
A/ Phần mở đầu:
1. ổn đinh lớp:
10 Sĩ số:
7A:
7B:
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×