Tải bản đầy đủ

BÀI LUYỆN TẬP 2- HÓA HỌC 8-2008


HÓA HỌC 8
PGD & ĐÀO TẠO TÂN PHÚ- TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN
GV: THÁI THỊ HOA- NĂM HỌC 2007-2008
T

n
g

k
ế
t
BÀI CA NTK
Bài 11: BÀI LUYỆN TẬP 2

Công thức hóa học.
Nguyên tố hóa học.
Nguyên tử khối.
Phân tử khối.
Chất được biểu diễn bằng:
05040302010

Kim loại: đồng, sắt, nhôm, kẽm..
Cả hai ý trên đều sai.
Công thức hóa học dạng chung: A
dùng biễu diễn các đơn chất :
Một vài phi kim: Cacbon, silíc lưu
huỳnh, phôt pho,
Cả hai ý trên đều đúng.
( Cu, Fe, Al, Zn )
( C,Si, S, P)
MINH HỌA
05040302010
CTHH dạng A
x

dùng biểu diễn
các đơn chất:
Cả hai ý trên đều đúng
Kim loại: Đồng, Sắt, Kẽm,Nhôm…
Nhiều phi kim :Hiđro, nitơ,
oxi, clo…
Cả hai ý trên đều sai
H
2
, N
2
, O
2
, Cl
2

Minh họa
05040302010
Công thức hóa học của hợp chất
được biểu diễn dưới dạng :
H
2
O
CaCO
3
,

Cả hai ý trên đều đúng
Cả hai ý trên đều sai.
A
x
B
y
C
z…
A
x
B
y
.
Minh họa
05040302010
Ca(NO
3
)
2
Con số biểu thị khả năng liên kết của
nguyên tử hay nhóm nguyên tử gọi là gì?
Hóa trị.
Chỉ số.
Hệ số.
Cả ba ý trên đều đúng
05040302010
a.x = b.y
x.y = a. b
a.y = b.x
Cả ba ý trên đều đúng
Trong công thức hóa học, Tích của chỉ số và hóa trị của nguyên
tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.
Hợp chất A
x
B
y
. Với :A,B có thể là nguyên
tử hay nhóm nguyên tử.a,b là hóa trị của
A,B, theo quy tắc hóa trị luôn có:
a b
Minh họa
05040302010
Bài tập
vận dụng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×