Tải bản đầy đủ

bài 5 tiết 3: Tây Nam Á và Trung Á
Tây Nam Á
Giới hạn về mặt địa lý.
Giới hạn về mặt xã hội.


Các lãnh thổ thuộc khu vực Tây Nam Á
GRUDIA
ADECBAIGIAN
ACMÊNIA
THỔ NHĨ KÌ
XIRI
SIP
LIBĂNG
IRẮC
IRAN
IXRAEN
PALEXTIN
GIOOCĐANI

CÔOET
APGANIXTAN
BARANH
CATA
ÔMAN
ÔMAN
ARẬP XÊUT
YÊMEN

Các đặc điểm nổi bật Khu vực Tây Nam Á
Vị trí địa lí Phía Tây-Nam của Châu Á.
Diện tích lãnh thổ Khoảng 7 triệu km
2
Số quốc gia 20
Dân số Gần 323 triệu người
Ý nghĩa của VTĐL Án ngữ giữ 3 châu lục ( kênh
đào Xuyê)
Điều kiện tự nhiên Khô-nóng, nhiều núi, cao
nguyên và hoang mạc.
Tài nguyên thiên nhiên Chiếm 50% trữ lượng dầu mỏ
của thế giới
Đặc điểm nổi bật về xã
hội
Cái nôi của nền văn minh nhân
loại, phần lớn theo đạo Hồi

Trung Á
Định nghĩa của Liên Xô.
Định nghĩa thông thường.
Định nghĩa củaUNESCO.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×