Tải bản đầy đủ

Tác giả Nam Cao

Tiết 2
1915-1951
Mục tiêu:
- Giúp học sinh có cái nhìn khái quát về sự nghiệp văn
học của tác gia Nam Cao. Qua đó nắm được từng giai
đoạn sáng tác cụ thể.
-
Thấy được những đóng góp về nội dung và những đặc
sắc về nghệ thuật của một nhà văn hiện thực tài năng
như Nam Cao.
-
Hiểu được tấm lòng đôn hậu gắn bó với người dân lao
động của Nam Cao qua những trang viết của ông.
-
Rèn luyện kĩ năng khái quát, tư duy phân tích.

Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ


Đáp án nào dưới đây thể hiện quan
Đáp án nào dưới đây thể hiện quan
điểm nghệ thuật của Nam Cao?
điểm nghệ thuật của Nam Cao?
A- Sinh ra để thờ nghệ thuật với hai
A- Sinh ra để thờ nghệ thuật với hai
chữ viết hoa
chữ viết hoa
B- Nghệ thuật không cần là ánh trăng
B- Nghệ thuật không cần là ánh trăng
lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối,
lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối,
nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ
nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ
kia thoát ra từ những kiếp lầm than .
kia thoát ra từ những kiếp lầm than .
C- Các ông muốn tiểu thuyết chỉ là
C- Các ông muốn tiểu thuyết chỉ là
tiểu thuyết. Tôi và các nhà văn cùng
tiểu thuyết. Tôi và các nhà văn cùng
chí hướng như tôi muốn tiểu thuyết là
chí hướng như tôi muốn tiểu thuyết là
sự thực ở đời
sự thực ở đời
D- Đối với tôi văn chương không
D- Đối với tôi văn chương không
phải là một cách đem đến cho người
phải là một cách đem đến cho người
đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại
đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại
văn chương là một thứ khí giới thanh
văn chương là một thứ khí giới thanh
cao và đắc lực
cao và đắc lực
Nguyễn
tuân
Nam
cao
Vũ trọng
phụng
Thạch lam

i- vài nét về cuộc đời và con người:
i- vài nét về cuộc đời và con người:
Ii- quan điểm nghệ thuật:
Ii- quan điểm nghệ thuật:
Iii- Sự nghiệp văn học:
Iii- Sự nghiệp văn học:
1- Giai đoạn trước cách mạng Tháng Tám:
1- Giai đoạn trước cách mạng Tháng Tám:
a- Đề tài người trí thức tiểu tư sản:
a- Đề tài người trí thức tiểu tư sản:
Tác phẩm: Sống mòn, , Đời thừa , Trăng sáng , Nước
Tác phẩm: Sống mòn, , Đời thừa , Trăng sáng , Nước
mắt
mắt
Tiết 2
1915-1951
i- vài nét về cuộc đời và con người:
Ii- quan điểm nghệ thuật:
Iii- Sự nghiệp văn học:
1- Giai đoạn trước cách mạng Tháng Tám:
a- Đề tài người trí thức tiểu tư sản:
* Tác phẩm: Sống mòn, , Đời thừa , Trăng sáng , Nước
mắt
* Nội dung:
- Phản ánh chân thực cuộc sống nghèo khổ túng quẫn của tầng
lớp trí thức.
- Bi kịch tinh thần của người trí thức.
- Cuộc đấu tranh tự hoàn thiện nhân cách.
=>
Tố cáo hiện thực xã hội đã tàn phá tâm hồn con người
Thái độ trung thực dũng cảm. Những sáng tác của Nam Cao
mang bóng dáng tự truyện.
Tiết 2
1915-1951
ở mảng đề tài này điều làm nên sức hấp dẫn
trong các sáng tác của Nam Cao là gì ?
ý thức sâu sắc về nhân cách Phải chấp nhận cách
sống ích kỉ nhỏ nhen, xói
mòn về nhân phẩm
Khát khao sống cao đẹp, có ích Phải chấp
nhận cuộc sống vô ích,
một cuộc đời thừa
Giá trị của những sáng tác về đề
tài này?
Iii- Sự nghiệp văn học:
1- Giai đoạn trước cách mạng Tháng Tám:
a- Đề tài người trí thức tiểu tư sản:
b- Đề tài người nông dân:
* Tác phẩm: Lão Hạc , Chí Phèo , Một đám cưới
* Nhân vật :
* Nội dung:
- Cuộc sống đói khổ cùng đường ( Lão Hạc, Một bữa no, Một đám
cưới ).
- Bi kịch tha hoá lương tâm, xói mòn nhân phẩm ( Chí Phèo ).
- Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người lao động ( Dì Hảo, Lão
Hạc ).

1915-1951
Em có nhận xét gì về thế giới
nhân vật trong các sáng tác về
đề tài người nông dân?
Hiền lành lương thiện bị áp bức.
Bị hắt hủi, xúc phạm lăng nhục một cách độc ác
Hãy chỉ ra những điểm chung và riêng giữa các
nhân vật Chị Dậu (trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố)
và Chí Phèo (trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao)?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×