Tải bản đầy đủ

Kiểm tra Văn 6 90'' có đáp án năm học 2008-2009

Kiểm tra kscl
Năm học 2008 - 2009
Ngữ văn 6 (Thời gian 90 phút)
Phần I. Trắc nghiệm (4đ)
Chọn phơng án trả lời đúng:
Câu1. Từ ngữ nào sau đây không đồng nghĩavới từ đất nớc?
A. Giang Sơn C. Đất nớc
B. Tổ Quốc D. Nhà cửa
Câu2. từ nào sau đâylà ghép chính phụ?
A.Sách vở C. Bà ngoại
B. Nhà cửa Trầm bổng
Câu3. Từ nào sau đây là từ láy?
A.Dẻo dai C. Nảy nở
B.Tơi.cơì D. Thăm thẳm
Câu4. Cho biết dấu chấm.(!) trong câu sau đây dùng để làm gì?
Đất nớc đẹp vô cùng!
A.Dùng để hỏi
B. Dùng để kết thúc 1 câu
C. Thể hiện tình cảm,thái độ
Câu5. Chủ ngữ trong câu văn saukhông trả lời cho câu hỏi nào?
Lan là học sinh giỏi lớp tôi.

A. Ai? C. Con gì?
B. CáI gì?
Câu6. Câu ghépLàng mạc bị tàn phá nhng mảnh đất quê hơng vẫn đủ nuôi sống
tôi nh ngày xacó mấy vế câu?
A. 2 vế C. 4 vế
B. 3 vế D. 5 vế
Câu7. Các vế trong câu ghép trên đợc nối với nhau bằng cách nào?
A. Nối bằng từ nhng
B. Nối Trực tiếp
C. Nối các vế bàng cặp từ hô hứng
D. Nối các vế bằng cách dùng từ đồng nghĩa
Câu8.Danh từ nào sau đâykết hợp đợc với từ an ninh?
A. Quê hơng C. Nhân dân
B. Lực lợng D. Học sinh
Phần II. Tự Luận(6đ)
Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều
ấn tợng và tình cảm tốt đẹp.
Đáp án biểu điểm
I. Trắc nghiệm(4đ)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp
án
D C D C A A A B
II. Tự luận(6đ)
1. Yêu cầu chung
- làm bài đúng phơng pháp miêu tả.
- qua bài viết làm nổi bật hình ảnh thầy giáo(hoặc cô giáo)
2. Yêu cầu cụ thể
a. Mở bài(1đ)
- Ngời đợc em miêu tả tên là gì? Em quen hoặc biết từ khi
nào?
- Ngời đợc em tả đã để lại cho em ấn tợng và tình cảm gì?
b. Thân bài (4đ)
- Tả ngoại hình : khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt trang phục
- Tả hoạt động :
Thầy (cô) dạy học
Chăm sóc học sinh, khuyên bảo học
sinh
kỉ niệm đáng nhớ.
Từ đó nêu lên tính tình ngời đợc tả


Thể hiện tình cảm, cảm xúc của em
c. Kết bài (1đ)
- Nêu ảnh hởng tốt của đợc tả với em: cô(thầy) là tấm gơng
về lòng nhân hậu hoặc tấm gơng về tinh thần học tập và
làm việc tích cực để em noi theo.
- Tình cảm của em với ngời đợc tả.
- Những suy nghĩ khác của em về ngời đợc tả. Ví dụ: em
mong muốn sau này sẽ trở thành ngời nh thầy cô mong đợi
hoặc mong ớc thầy cô sẽ có nhiều học trò ngoan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×