Tải bản đầy đủ

Đề KT khảo sát chất lượng đầu năm Sử 8

trờng ptdt nội trú
tiên yên
Đề kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm
Năm học 2008 - 2009
Môn: Lịch sử 8 - Thời gian: 45 phút
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm)
1. Trong cỏc nc sau, nhng nc no ó tin hnh cuc cỏch mng T sn
u tiờn trên thế giới? (0,5 điểm)
(Chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm)
A. Pháp B. Hà Lan C. Mỹ D. Anh
2. Điền thời gian và sự kiện vào bảng dới đây cho đúng. (3,5 điểm)
(Học sinh kẻ lại bảng này vào trong bài làm).
II. phần ii: tự luận (6,0 điểm)
Trình bày hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri?
____________________
*) Chú ý: - Trong phần Trắc nghiệm, học sinh không phải chép lại đề bài mà
chỉ cần chọn các phơng án đúng nhất và ghi vào bài làm.
- Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu.
_________ Hết ________
Thời gian Sự kiện
1566

Cách mạng t sản Anh
1776
1789 1794
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
1848 1849
1871
Đề lẻ
trờng ptdt nội trú
tiên yên
đáp án và hớng dẫn chấm
Đề kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm
Năm học 2008 2009
Môn: Lịch sử 8 - Thời gian: 45 phút
Phần i: Trắc nghiệm (4,0 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Đáp án B.
Câu 2: (0,5 điểm)
II. phần ii: tự luận (6,0 điểm)
Thời gian Sự kiện
1566
Các mạng Hà Lan
1640 1688
Cách mạng t sản Anh
1776
Tuyên ngôn độc lập của hợp chúng quốc
Hoa kỳ
1789 1794
Các mạng t sản Pháp
1848
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
1848 1849
Phong trào cách mạng ở Pháp và Đức
1871
Công xã Pa-ri
Đề lẻ
_________ Hết ________
Ni dung ỏp ỏn Biu im
a) Hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri:
4,0
- Năm 1870, chiến tranh Pháp Phổ nổ ra trong điều kiện không
có lợi cho Pháp.


0,75
- Ngày 2-9-1870, Pháp bị thất bại. Quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp
bao vây Pa-ri.
0,75
- Ngày 4-9-1870, nhân dân Pa-ri, đa số là công nhân, đã đứng lên
khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-pê-nê-ông III, thành lập nên chế
độ Cộng hoà. Chính phủ lâm thời của giai cấp t sản đợc thành lập
mang tên "Chính phủ vệ quốc".
1,5
- Chính phủ vệ quốc đầu hàng quân Phổ, xin đình chiến. Nhân dân
Pa-ri quyết tâm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
1,0
b) ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri:
2,0
- Có ý nghĩa lớn lao, là hình ảnh của chế độ xã hội tiến bộ mới, cổ
vũ cho nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội
tốt đẹp hơn.
1,0
- Để lại bài học vô cùng quý báu nh: Các mạng muốn thắng lợi thì
phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh
công nông, phải kiên quyết trấn áp kẻ thù.
1,0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×