Tải bản đầy đủ

Toán lớp 3(Gấp một số lên nhiều lần)Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2008
Toán
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ?
1,Bài toán
Tóm tắt
D
C
B
A
2cm
? cm
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.


Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2008
Toán
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
Tóm tắt
D
C
B
A
2cm
? cm
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
1,Bài toán
2,Thực hành
Bài 1( trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?

Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2008
Toán
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
1,Bài toán
2,Thực hành
Bài 1( trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
6 tuổi
? Tuổi
Em:
Chị:
Bài giải
Năm nay tuổi của chị là:
6 x 2 = 12 (tuổi)
Đáp số: 12 tuổi
Tóm tắt

Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2008
Toán
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
1,Bài toán
2,Thực hành
Bài 1( trang 33)
7 quả
? quả
Con:
Mẹ:
Bài giải
Số quả cam mẹ hái được là:
7 x 5 = 35 (quả)
Đáp số: 35 quả
Tóm tắt
Bài 2( trang 33) Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số
cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×