Tải bản đầy đủ

Tác gia Nam Cao

Giáo
Giáo
án
án
điện
điện
tử
tử


môn
môn
Ngữ

Ngữ
Văn
Văn


lớp
lớp
11
11
So n gi ng : gv B ch V n Minhạ ả ạ ă
So n gi ng : gv B ch V n Minhạ ả ạ ă
Tr
Tr
ình
ình
b
b
ày
ày


ý
ý
ngh
ngh
ĩa
ĩa
nhan
nhan
đề đoạn
đề đoạn
trích:
trích:
Hạnh phúc của một tang
Hạnh phúc của một tang
gia
gia
của Vũ Trọng Phụng
của Vũ Trọng Phụng
Kiểm tra
bài cũ

Taùc gia Nam Cao
Giaùo aùn ñieän töû
Tiết 98
Taùc gia

Taực gia Nam Cao
Giaựo aựn ủieọn tửỷ
Caõu hoỷi
Em hóy nờu mt ỏnh giỏ chung
nht v nh vn Nam Cao

Taùc gia Nam Cao
Giaùo aùn ñieän töû
1917-1951
Nhà văn - liệt sỹ, đại biểu xuất sắc nhất của dòng
văn học hiện thực phê phán, đóng góp lớn cho sự
phát triển của văn xuôi Việt Nam hiện đại
Taùc gia Nam Cao
Giaùo aùn ñieän töû
N
N
êu v n ấ
êu v n ấ
đề
đề
Qua sự chuẩn bị bài
Qua sự chuẩn bị bài
học, hãy trình
học, hãy trình
bày những nét chính
bày những nét chính
trong cuộc đời của
trong cuộc đời của
Nam Cao
Nam Cao
TỔ 1
Tác gia Nam Cao
Giáo án điện tử
I
I
Cuộc đời – con người- Quan điểm nghệ
Cuộc đời – con người- Quan điểm nghệ
thuật
thuật
1.
1.
Cuộc đời
Cuộc đời


Trần Hữu Tri
Trần Hữu Tri


Sinh năm 1917, mất năm 1951
Sinh năm 1917, mất năm 1951
-
Q : Tổng Cao Đà, huyện Nam
Q : Tổng Cao Đà, huyện Nam
Sang,
Sang,
làng Đại Hồng,
làng Đại Hồng,
Hà Nam Huyện
Hà Nam Huyện
Lý Nhân,
Lý Nhân,


Nhân Hậu
Nhân Hậu
, Hà Nam
, Hà Nam
-Bút danh Nam Cao được ghép từ hai
-Bút danh Nam Cao được ghép từ hai
chữ đầu Nam – Cao của tổng và
chữ đầu Nam – Cao của tổng và
huyện q hương.
huyện q hương.
Tác gia Nam Cao
Giáo án điện tử
Nh n đ nh v Nam Cao, Nguy n ậ ị ề ễ
Nh n đ nh v Nam Cao, Nguy n ậ ị ề ễ
Minh Châu có vi t :ế
Minh Châu có vi t :ế
Cââu hỏi
Câu
hỏi
Nhận định về Nam Cao, Nguyễn Minh Châu có viết :
...Như một quả lắc đồng hồ xang đi xang lại giữa thành
phố và cái làng q Đại Hồng rất lâu đời của ơng – nơi
ơng vật lộn với cuộc sống hàng ngày để kiếm miếng sống
và nơi ơng trở về bên gia đình vợ con, khơng phải để ngắm
cảnh đẹp đồng q, thậm chí chẳng có được một phút
đứng “ dưới bóng hồng lan “ mà để lại nghe những tiếng
thở dài, những câu than vãn, những lời rỉa rách, để chứng
kiến những trận ốm của lũ vợ con
Taùc gia Nam Cao
Giaùo aùn ñieän töû

Thuộc gia đình trung nông.

Học hết bậc thành chung

Đi lại nhiều nơi : Nam bộ,
Hà Nội, Hà Nam...

Làm nhiều nghề : Viết văn,
dạy học tư, làm gia sư...
...

Vợ và các con
trai của nhà văn

Taùc gia Nam Cao
Giaùo aùn ñieän töû
-
Bắt đầu viết văn từ năm 1936 với
truyện ngắn dầu tay “ Cảnh cuối
cùng “ ký bút danh Thúy Rư.
- Đến năm 1941, với tập truyện
“Đôi lứa xứng đôi “ – Cái lò gạch
cũ - Chí Phèo, ra đời, Nam Cao
mới thật sự nổi tiếng, ngang
hàng với nhiều tài danh đương
thời như Nguyễn Công Hoan,
Vũ Trọng Phụng...

Taùc gia Nam Cao
Giaùo aùn ñieän töû

1943 Nam Cao tham
gia Hội văn hóa cứu
quốc, hoạt động phong
trào Việt Minh.

Sau Cách mạng tháng
8.45:
-Làm báo Tiên Phong
-Tham gia Nam Tiến
-Làm báo Cứu Quốc ở
Việt Bắc
-Tham gia chiến dịch
Biên giới 1950.

Taực gia Nam Cao
Giaựo aựn ủieọn tửỷ

Cui Nm
1951, trong
chuyn cụng
tỏc vựng
ch hu,
Nam Cao hy
sinh ti Ninh
Bỡnh.
Phn m v nh lu nim Nam Cao lng i Hong

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×