Tải bản đầy đủ

TNXH Cây sống ở đâu

Thứ 5, ngày 18 tháng 2 năm 2016

TOÁN
CÂY SỐNG Ở ĐÂU?
I.
1.

MỤC TIÊU
Kiến thức

- Biết được cây có thể sống ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước.
2.

Kỹ năng

- Kể tên được các loài cây sống trên cạn, dưới nước.
3.

Thái độ

- Có ý thức bảo vệ môi trường

II.

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Tranh ảnh sách giáo khoa.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở.
III.

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của GV
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV giới thiệu qua học phần tự nhiên
3. Dạy bài mới:
a.Giới thiệu bài:

Hoạt động của HS
- Hát.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

b.Bài mới:
HĐ1: Cây sống ở đâu.
- Yêu cầu HS quan sát các hình trong - Thảo luận cặp đôi, đưa ra kết quả.
SGK chỉ và nói:
+ Hình 1: Đây là cây thông, được
+ Tên cây?
trồng ở trong rừng, trên cạn. Rễ cây
+ Nơi sống?
đâm sâu dưới mặt đất.
+ Rễ như thế nào?
+ Hình 2: Đây là cây hoa súng, được
trồng trên mặt hồ, dưới nước. Rễ cây
sâu dưới nước.
+ Hình 3: Đây là cây phong lan, sống
bám ở thân cây khác. Rễ cây vươn ra
ngoài không khí.
+ Hình 4: Đây là cây dừa được trồng
trên cạn. Rễ cây ăn sâu dưới đất.


1


- Yêu cầu các nhóm trình bày.
- Cây có thể sống được ở những đâu?

- Đại diện nhóm trình bày.
- Cây có thể sống được ở trên cạn,
dưới nước, trên không.

HĐ2: Triển lãm
* Bước 1: Hoạt động theo nhóm.
- Chia 4 HS 1 nhóm.
- Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên
trong nhóm đưa ra những tranh ảnh đã
sưu tầm cho cả nhóm xem.
- Cùng nhau nói tên cây và nơi sống
của chúng.
- Sau đó phân chúng thành 3 nhóm dán
vào khổ giấy to: Nhóm sống trên cạnNhóm sống dưới nước- Nhóm sống
trên không.
* Bước 2: Hoạt động cả lớp:
- Yêu cầu các nhóm trưng bày sản
phẩm của nhóm mình.
- Đánh giá sản phẩm của các nhóm.
- Cây có thể sống ở đâu?

- Làm việc trong nhóm.

- Các nhóm triển lãm tranh ảnh của
nhóm mình.
- Nhận xét đánh giá bài giữa các nhóm
- Cây có thể sống được ở trên cạn,
dưới nước, trên không.
- HS lắng nghe
- HS nêu theo ý hiểu (HS tự liên hệ
bản thân).
- VD: Trồng cây, bắt sâu, vặt lá hỏng
cho cây.

- GV kết luận: Cây rất cần thiết và đem
lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Bởi thế,
dù cây được trồng ở đâu, chúng ta
cũng phải có ý thức chăm sóc, bảo vệ
cây. Đối với các em, là HS lớp 2 các
em có thể làm những việc vừa sức với
mình để bảo vệ cây, trước hết là cây ở
trong vườn trường, sân trường mình.
Vậy các em có thể làm những công
việc gì?
4. Củng cố
- Hôm nay học bài gì?
- HS trả lời.
- Cây sống ở những môi trường nào?
Em hãy cho Ví dụ?
- Chúng ta phải làm gì để cho cây
được phát triển tốt?
- GV chốt lại ND bài.
- HS lắng nghe.
5. Dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- HS lắng nghe.
- Dặn dò về thực hiện ra tết trồng cây
và xem lại bài.
2


3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×