Tải bản đầy đủ

Bai 10 cong hoa nhan dan trung hoa trung quoc tiet 2


Kiểm tra bài cũ
Câu 1 - Thiên nhiên của Trung Quốc có sự khác biệt cơ bản giữa miền Đông và
miền Tây?
A. Đúng
B. Sai
Câu 2 - Địa hình miền Đông của Trung Quốc có đặc điểm?
A. Đồng bằng châu thổ và đồi núi thấp
B. Đồi núi và cao nguyên
C. Đồng bằng
D. Cao nguyên và bồn địa
Câu 3 - Địa hình của miền Tây Trung Quốc chủ yếu là đồi núi, sơn nguyên và
bồn địa?
A. Đúng
B. Sai
Câu 4 - Khí hậu của miền Đông Trung Quốc mang đặc điểm là:
A. Gió mùa
B. Ôn đới
C. Cận nhiệt gió mùa
D. Phía bắc ôn đới gió mùa, phía nam gió mùa cận nhiệt
Câu 5 - Ôn đới lục địa khô hạn là kiểu khí hậu chính của miền Tây TQ?

A. Sai
B. Đúng


Bài 10
CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

Tiết 2 – KINH TẾ


Bài 10

CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

Tiết 2. KINH TẾ
I. KHÁI QUÁT
II. CÁC NGÀNH KINH TẾ
1. Công nghiệp
2. Nông nghiệp
III. MỐI QUAN HỆ TRUNG QUỐC - VIỆT NAM


I - KHÁI QUÁT


I - KHI QUT
- Tốc độ tăng trưởng
GDP cao nhất thế giới
và tổng GDP lớn.
- Đời sống nhân dân
được cải thiện, thu
nhập bình quân đầu
người tăng.
Vị thế của Trung
Quốc được nâng cao
trên thế giới.

Khu ph ụng thnh ph Thng HiII - CÁC NGÀNH KINH TẾ


II - CÁC NGÀNH KINH TẾ
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 1+ 2: Tìm hiểu về

Nhóm 3 + 4: Tìm hiểu về

Công nghiệp

Nông nghiệp

Theo phiếu học tập sau:

Theo phiếu học tập sau:

Chiến lược
phát triển

Biện pháp
phát triển

Thành tựu

Thành tựu


II - CÁC NGÀNH KINH TẾ
1. Công nghiệp


II - CÁC NGÀNH KINH TẾ

1. Công nghiệp

Chiến
lược
phát
triển

Thành
tựu

- Thay đổi cơ chế quản lí.
- Thực hiện chính sách mở
cửa, xây dựng các đặc khu kinh
tế, thu hút đầu tư nước ngoài.
- Hiện đại hoá sản xuất.
- Chuyển dịch cơ cấu ngành
CN.
- Sản lượng tăng nhanh,
nhiều ngành có sản lượng
đứng đầu thế giới. Sản phẩm
CN có sức cạnh tranh mạnh.
- Cơ cấu đa dạng. Có nhiều
trung tâm công nghiệp lớn và
rất lớn.
- Chế tạo thành công tàu vũ
trụ Thần Châu V.
- Công nghiệp địa phương
được phát triển.

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA
TRUNG QUỐCTUYẾN
THẦNĐƯỜNG
CHÂU VSẮT MỚI XÂY DỰNG Ở TQ

NHIỆT ĐIỆN - BẮC KINH

THẦN CHÂU V

SX MÁY BAY - THƯỢNG HẢI


SX ĐIỆN TỬ - THÂM QUYẾN

PHONG ĐIỆN

SX Ô TÔ

XÍ NGHIỆP MAY


II - CÁC NGÀNH KINH TẾ
2. Nông nghiệp


II - CÁC NGÀNH KINH TẾ

1. Nông nghiệp
Biện
pháp
phát
triển

Thành
tựu

- Giao quyền sử dụng đất và khoán sản
phẩm.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn:
giao thông, thuỷ lợi…
- Áp dụng KHKT vào sản xuất.
- Miễn thuế nông nghiệp.
- Sản lượng nông sản tăng, đứng đầu thế
giới về sản lượng lương thực, bông, lạc,
thịt lợn, cừu.
- Các loại nông sản phong phú.
+ Trồng trọt chiếm ưu thế: lúa mì, lúa
gạo, ngô, khoai tây, bông, củ cải đường,
mía, chè, đỗ tương...
+ Chăn nuôi: lợn, cừu, bò.
+ Thuỷ sản phát triển.CẤY LÚA

CHĂM SÓC LÚA

THU HOẠCH LÚA MÌ

NUÔI THUỶ SẢN


III - MỐI QUAN HỆ
TRUNG QUỐC - VIỆT NAM


III - MỐI QUAN HỆ TRUNG QUỐC - VIỆT NAM
- Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ lâu đời và
ngày càng phát triển.
- Hiện nay, mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước rất
đa dạng, theo phương châm 16 chữ vàng và tinh
thần 4 tốt.
• 16 chữ vàng: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn
diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”
• 4 tốt: “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối
tác tốt”


mèi quan hÖ trung quèc - viÖt nam

Khánh thành cột mốc biên giới

CT Mao Trạch Đông và CT Hồ Chí Minh

TBT Hồ Cẩm Đào và TBT Nông Đức Mạnh


Củng cố - Đánh giá
Trò chơi
ô chữ
may mắn

1

2

3

4

5 6


HOT NG NI TIP
1. Dựa vào hình 10.8, nhận xét và giải thích sự phân bố
công nghiệp Trung Quốc.
2. Dựa vào hình 10.9 và kiến thức đã học hoàn thành bảng
sau:
Phân bố
Sản phẩm

Miền Đông

Miền Tây

Cây lương thực
Cây công nghiệp
Gia súc

3. Học bài và chuẩn bị trước bài Trung Quốc (tiết 3)


Cảm ơn các thầy cô và các em!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×