Tải bản đầy đủ

Toán Một phần tư GA điện tử

Chào mừng cô, các bạn
và các em học sinh
đến với tiết học ngày hôm nay


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Ổn định lớp


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Kiểm tra bài cũ


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán
Bảng chia 4:


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Bài mới


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tư

 

 

 

 

 


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tư

Chia hình vuông thành bốn phần bằng nhau. Lấy một
phần đi tô màu, phần tô màu được gọi là một phần tư
hình vuông.


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tư
 

Nhắc lại cách viết số một
phần hai, một phần ba


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tưCách viết số một phần tư: Số 1 viết trên dấu gạch, số 4

viết dưới dấu gạch. Đọc là một phần tư.

1
4


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tưGhi nhớ: Chia

hình vuông thành bốn phần

bằng nhau. Lấy một phần đi tô màu, phần
tô màu được gọi là một phần tư hình
vuông.


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tư 

 

 

 

Kết luận: Có một hình tròn, chia ra làm bốn phần bằng nhau, lấy đi một

phần, được một phần tư hình tròn


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tư
Cách tìm hình vuông. Nêu lại cách đọc, viết số . 

 

Cách tìm  hình vuông: Chia hình vuông thành bốn phần bằng
nhau. Lấy một phần đi tô màu, phần tô màu được gọi là một
phần tư hình vuông.
Cách viết số một phần tư: Số 1 viết trên dấu gạch, số 4 viết dưới
dấu gạch. Đọc là một phần tư.


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tư

Luyện tập


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tư Bài 1: Đã tô màu hình nào?

 

 

 

 


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tư

••

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào số con thỏ?
 

A

Muốn tìm số con thỏ, ta lấy tổng số con thỏ chia cho 4
(dựa vào bảng chia 4).


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tư

Trò chơi
Ai nhanh ai đúng


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tưKhoanh
 
tròn số quả bóng trong hình


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tư

Dặn dò
Nhận xét tiết học.
Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài
cho tiết Toán sau “Luyện tập”.


Thứ 4, ngày 17 tháng 2 năm 2016
Toán

Một phần tưx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×