Tải bản đầy đủ

Tạo phôi bằng phương pháp hàn

Khương
Hàn: là phương pháp nối các chi tiết kim loại với nhau bằng cách nung nóng chỗ nối
đến trạng thái chảy, sau khi kim loại kết tinh sẽ tạo thành mối hàn.Hình ảnh minh
họa:

Trong kỹ thuật hàn TIG, vật liệu kim loại được gắn kết với nhau dưới tác động nhiệt nóng chảy
của dòng điện tạo ra giữa điện cực vonfram và phôi hàn. Việc được bảo vệ trong khí trơ giúp mối
hàn tách biệt với bầu khí quyển, các kim loại tham gia vào quá trình hàn vẫn giữ nguyên được
tính chất ban đầu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×