Tải bản đầy đủ

Tập đọc Sơn Tinh Thủy Tinh

Chào mừng cô
và các em học sinh
đến với tiết học ngày hôm nay


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Ổn định lớp


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Kiểm tra bài cũ


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc
Tập đọc “Voi nhà”
Mọi người đã lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến
gần xe?

Mọi người vội vã nép vào lùm cây và lo sợ con voi đập tan
xe.Con voi đã giúp họ thế nào?

Con voi dùng vòi quặp chặt vào
đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc
xe qua vũng lầy.


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Bài mới


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Sơn Tinh, Thủy Tinh


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Sơn Tinh, Thủy Tinh
Luyện đọc câu

Học sinh đọc nối tiếp câu.


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc


Sơn Tinh, Thủy Tinh

Luyện đọc

Tìm hiểu bài


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Sơn Tinh, Thủy Tinh
Bài tập đọc được chia thành mấy đoạn?
3 đoạn:
Đoạn 1: Từ đầu … nước thẳm.
Đoạn 2: Tiếp theo … đón dâu về.
Đoạn 3: Phần còn lại.


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Sơn Tinh, Thủy Tinh
Luyện đọc đoạn

Học sinh đọc nối tiếp 3 đoạn.


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Sơn Tinh, Thủy Tinh
Giải nghĩa từ mới:

-

Cầu hôn: Xin lấy người con gái làm vợ.
Lễ vật: Đồ vật để biếu, tặng, cúng.
Ván: Tấm gỗ phẳng và mỏng để bày thức ăn lên.
Nệp (đệp): Đồ đan bằng tre nứa để đựng thức ăn.
Ngà: Răng nanh của voi mọc dài chìa ra ngoài miệng.
Cựa: Móng nhọn ở phía sau chân gà trống.
Hồng mao: Bờm (ngựa).


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Hướng dẫn học sinh luyện đọc


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Sơn Tinh, Thủy TinhThủy Tinh đến sau,/ không lấy được Mị Nương,/ đùng đùng
tức giận,/ cho quân đuổi đánh Sơn Tinh.//Từ đó,/năm nào Thủy Tinh cũng dâng

nước đánh Sơn Tinh,/ gây lũ lụt
khắp nơi/ nhưng lần nào Thủy
Tinh cũng chịu thua.//


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Thi

đọc


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Sơn Tinh, Thủy Tinh
Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Sơn Tinh. Thủy Tinh
hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong biển nước, Sơn Tinh hóa phép
bốc từng quả đồi, dời tưng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại
nâng đồi núi lên cao bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, đành phải rút lui.
Từ đó,năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi nhưng lần nào Thủy Tinh cũng
chịu thua.


Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tập đọc

Sơn Tinh, Thủy Tinh
Nhận xét tiết học.
Chuẩn bị bài cho tiết 2
Củng cố


Cám ơn cô và các em đã chú ý lắng
ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×