Tải bản đầy đủ

bai 15 thuy quyen cac nhan to anh huong den che do nuoc song


THỦY QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
I-THỦY QUYỂN
II- MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC
SÔNG
III- MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤTTHỦY QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
I-THỦY QUYỂN

1-Khái niệm

Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất
Nước trong các biển, đại dương,
nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển.2. Lên cao gặp lạnh, từ hơi nước tôi lại
1.Tôi là nước ở sông,hồ,biển…… biến thành những hạt nước nhỏ li ti.
Tôi bay hơi vào không khí.

3. Trên cao,nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với nhau thành những đám
mây.


Mây đen
Hạt nước
nhỏ li ti

Hạt mưa

Hơi nước

Nước sông,
hồ,biển..

Nước sông,
hồ,biển..


THỦY QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC
SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
I-THỦY QUYỂN

1-Khái niệm

2-Vòng tuần hoàn nước
Vĩ độ cao, địa hình cao

2-Tuần hoàn nước trên Vĩ
Trái
Đấtđịa hình
độ thp,
thấp khí hậu ôn đới

Vòng tuần hoàn lớn


Nhiệt độ thấp

Vòng tuần hoàn nhỏ


THỦY QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
I-THỦY QUYỂN
II- MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG

1. Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm

Nhiệt đới - địa hình thấp
của KH ôn đới

Ôn đới lạnh và sông bắt
nguồn từ núi cao


Sông amazon


*Vùng nhiệt đới, địa hình thấp của khu vực ôn đới

- Nguồn cung cấp nước chủ yếu là nước mưa.
- Chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa
- Nước ngầm: điều hoà chế độ nước sông.


Ôn đới lạnh và sông bắt nguồn từ núi cao
- Chế độ nước sông phụ thuộc vào lượng băng tuyết tan.

- Mùa lũ trùng với mùa xuân


II- MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG

1. Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm
Nhiệt đới, địa hình thấp của
KH ôn đới

Ôn đới lạnh và sông bắt nguồn
từ núi cao
Chế độ nước sông phụ thuộc
vào lượng băng tuyết tan.

- Nguồn cung cấp nước : nước
mưa.

-

- Chế độ nước sông phụ thuộc
vào chế độ mưa

- Mùa lũ trùng với mùa xuân

- Nước ngầm: điều tiết chế độ
dòng chảy.


II- MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG

2. Địa thế, thực vật và hồ đầm

Địa thế

Thực vật

Hồ đầm


Hình 1

Địa thế
Quy định tốc độ dòng
chảy
Dòng chảy đồng bằng

Hình 2

Hình 3

Dòng chảy miền núiThực vật
Giúp điều hòa dòng chảy cho
sông ngòi, giảm lũ lụt .

Lá cây giữ lại một phần

Rễ cây, hấp thụ một phầnBiển Hồ
Capuchia

Biển Hồ


II- MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG

2. Địa thế, thực vật và hồ đầm

Địa thế

Thực vật

Hồ ,đầm

Quy định tốc độ
dòng chảy

Giúp điều hòa
dòng chảy cho
sông ngòi, giảm lũ
lụt

Điều hoà chế độ
nước sông


Hãy lấy ví dụ chứng minh tài nguyên
nước đang bị ô nhiễmIII- MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT

Đặc điểm
Diện tích lưu vực
Chiều dài
Hướng chảy
Nơi bắt Nguồn
Nguồn cung cấp chủ
yếu

S. Nin

S.Amadôn

S.Iênitxêy


BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN THẾ GiỚI


Sông Nin
B.Đ
ịa

Trun
g

Chiều dài

Hải

200

Sa mạc Sa Ha Ra

S. Nile

Ai Cập

6.685 Km
Diện tích lưu vực
2.881.000 Km2
Hướng chảy

00

Hồ Vitoria

Nam -> Bắc
Nơi bắt nguồn

20

0

Hồ Vich to ri a -> Địa Trung Hải

Nguồn cung cấp nước chủ yếu

Nước mưa, nước ngầm
Hồ Victoria - hồ nước nguy hiểm nhất thế


Sông Amazon
Đại Tây Dương
00

zon
a
m
S. A
nyA

đet

200

Trăn Anaconda xanh khổng lồ vắt vẻo trên
cây

Chiều dài
6.437 Km
Diện tích lưu vực
7.170.000 Km2
Hướng chảy
Tây -> Đông
Nơi bắt nguồn
Dãy Anđét -> Đại Tây Dương
Nguồn cung cấp nước chủ yếu
Nước Mưa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×