Tải bản đầy đủ

Kiểm thử phần mềm và áp dụng kỹ thuật kiểm thử Black box vào kiểm thử web bán máy tính

KIỂM THỬ PHẦN MỀM VÀ ÁP DỤNG KỸ THUẬT KIỂM THỬ BLACK BOX
VÀO KIỂM THỬ WEB BÁN MÁY TÍNH ư


NỘI DUNG
Giới thiệu về kiểm thử
Kỹ thuật test black box
Tổng quan về hệ thống web bán máy tính
Giới thiệu các chức năng chính của trang web
Bài toán nghiệp vụ
Các lỗi chính
Những khó khăn trong quá trình triển khai dự án


2


Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

 Kiểm thử phần mềm là một tiến trình hay một tập hợp các tiến trình được
thiết kế để đảm bảo mã hóa máy tính thực hiện theo cái mà chúng đã được
thiết kế để làm, và không thực hiện bất cứ thứ gì không mong muốn

 Các phương pháp kiểm thử: Kiểm thử tĩnh (Static testing) và Kiểm thử động (Dynamic testing)
 Các chiến lược kiểm thử: Kiểm thử hộp đen (Back box), Kiểm thử hộp trắng (While box), Kiểm
thử hộp xám (Gray box)

3


 Các cấp độ kiểm thử : Kiểm thử đơn vị (Unit test), Kiểm thử tích hợp (Intergration test),
Kiểm thử hệ thống (System test) và Kiểm thử chấp nhận sản phẩm (Acception
test).

 Các nguyên tắc kiểm thử: Kiểm thử đưa ra lỗi, kiểm thử mội thứ có thể, kiểm thử sớm, sự tập
trung của lỗi, nghịch lý thuốc trừ sâu, kiểm thử theo các ngữ cảnh độc lập, sự sai lầm về việc
không có lỗi.

4


Kiểm thử hộp đen (black box)
 Kiểm thử hộp đen xem chương trình như là một “hộp đen”
 Các phương pháp kiểm thử hộp đen:
 Phân lớp tương đương – Equivalence partitioning.
 Phân tích giá trị biên – Boundary value analysis.
 Kiểm thử mọi cặp – All-pairs testing.
 Kiểm thử fuzz – Fuzz testing.
 Kiểm thử dựa trên mô hình – Model-based testing.
 Ma trận dấu vết – Traceability matrix.
 Kiểm thử thăm dò – Exploratory testing.
 Kiểm thử dựa trên đặc tả – Specification-base testing.
 Đồ thị nguyên nhân – kết quả - Cause & Effect Graphing
 Đoán lỗi – Error Guessing


5


Testcase
 Thiết kế test – case trong kiểm thử phần mềm là quá trình xây dựng các
phương pháp kiểm thử có thể phát hiện lỗi, sai sót, khuyết điểm của phần
mềm để xây dựng phần mềm đạt tiêu chuẩn.

 Tạo ra các ca kiểm thử tốt nhất có khả năng phát hiện ra lỗi, sai sót của phần
mềm một cách nhiều nhất.

 Tạo ra các ca kiểm thử có chi phí rẻ nhất, đồng thời tốn ít thời gian và công
sức nhất.

6


tổng quan về hệ thống website bán máy tính
 Tóm tắt về hệ thống

 Là một Website chuyên bán các sản phẩm về máy tính, các linh kiện phụ tùng máy tính …cho các cá
nhân và doanh nghiệp.

 Hệ thống được xây dựng nhằm

mục đích quản lý các thông tin sản phẩm được đưa ra bán hàng, cho
phép người dùng cuối có thể xem, tìm kiếm, đặt hàng, và mua các sản phẩm trên website.

7


tổng quan về hệ thống
 Hệ thống chia thành 2 trang riêng biệt:

 Trang quản trị
 Quản lý thông tin sản phẩm và các thông tin liên quan

 Trang hiển thị
 Hiển thị thông tin sản phẩm cho người dùng cuối xem và thực hiện các giao dịch mua sản
phẩm

8


tổng quan về hệ thống
 Phạm vi ứng dụng

 Dành cho mọi đối tượng có nhu cầu mua hàng của công ty

9


các chức năng chính
 Đăng ký

 Trên form “Đăng ký”. Khách hàng điền đầy đủ các thông tin vào các trường.
 Nếu khách hàng nhập các thông tin hợp lệ
 Đăng ký thành công
 Thông tin đăng ký được lưu vào CSDL

 Nếu khách hàng nhập vào

các thông tin không hợp lệ
 Đăng ký không thành công
 Đưa ra một số câu thông báo lỗi
Mỗi trường khi khách hàng nhập sẽ có nhiều trường hợp và mỗi trường hợp sẽ là một testcase.

10


các chức năng chính

Hình 1:Giao diện form đăng ký
11


các chức năng chính

 Đăng nhập
 Khách hàng nhập User, Pass rồi chọn nút “Đăng nhập”
 Hệ thống kiểm tra và so sánh với User, Pass được lưu trong CSDL
 Đăng nhập thành công với thông tin hợp lệ
 Đưa ra thông báo”Thông tin bạn nhập chưa chính xác” nếu không hợp lệ.
 Tương tự ta sẽ có testcase như không nhập pass, user. Nhập sai user, pass

12


các chức năng chính

13


các chức năng chính

 Tìm kiếm

 Chức năng tìm kiếm cho phép khách hàng có thể tìm kiếm
sản phẩm một cách dễ dàng.

 Testcase là nhập đúng hoặc tên hãng, tên sản phẩm , nhập
các ký tự đặc biệt…

Hình 3: Giao diện form tìm kiếm

14


các chức năng chính

 Giỏ hàng

 Khách hàng chọn sản phẩm cho vào giỏ hàng
 Trên danh sách giỏ hàng khách hàng có thể tiếp tục mua hàng và đặt hàng
 Nếu chọn tiếp tục mua hàng hệ thống hiển thị thông tin các sản phẩm. Khách hàng tiếp tục
chọn các sản phẩm cho vào giỏ hàng.

 Nếu chọn chức năng đặt hàng hệ thống hiển thị form Thông tin liên hệ để khách hàng điền
đầy đủ thông tin.

 Và các testcase có thể như nhập ½ sản phẩm, nhập số sản phẩm, tổng số tiền tương ứng là
bao nhiêu.

15


các chức năng chính

Nếu là thành viên
 Thành viên có đầy đủ các chức năng như của khách hàng. Ngoài ra trong danh sách giỏ hàng
thành viên còn có thêm chức năng khác dành riêng cho thành viên

 Đặt hàng

 Đối với khách hàng

 Khách hàng chưa có tài khoản muốn đặt hàng
 Chương trình sẽ hiển thị form liên hệ, khách hàng điền thông tin và gửi cho
những người quản trị

16


các chức năng chính

 Đối với thành viên
 Sau khi đăng nhập vào hệ thống
 Thành viên muốn mua hàng sẽ chọn chức năng đặt hàng trên form giỏ hàng
 Hệ thống hiển thị danh sách các mặt hàng đã đặt và danh sách các mặt hàng đã mua
 Thành viên có thể thêm các mặt hàng hoặc xóa các mặt hàng trong danh sách

17


các chức năng chính
 Thay đổi thông tin cá nhân

 Sau khi đăng nhập thành công thành viên có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình
 Trên form thay đổi thông tin cá nhân

thành viên thực có thể sửa thông tin cá nhân

 Nếu thông tin hợp lệ
 Đưa ra thông báo sửa thành công

 Nếu thông tin không hợp lệ
 Đưa ra thông báo sửa không thành công

18


các chức năng chính
 Quản lý hóa đơn

 Cho phép Admin xem , xóa các đơn hàng của khách hàng và thành viên
 Chuyển các hóa đơn chưa thanh toán thành hóa đơn đã thanh toán và ngược lại
 Quản lý nhóm sản phẩm

 Cho phép Admin có thể thêm, sửa, xóa các nhóm sản phẩm
 Quản lý sản phẩm

 Giúp admin

có thể xem,thêm, sửa, xóa các thông tin về sản phẩm

19


các chức năng chính

 Quản lý thành viên

 Cho phép Admin xem , xóa và cấp quyền

cho thành viên

20


bài toán nghiệp vụ

Hệ thống web bán máy tính

QL người

QL thành

QL danh

dùng

viên

mục

QL sản
Đăng nhập

QL tin tức

Đặt hàng

QL Hóa đơn

phẩm

21

Đăng ký

Khách hàng


Testcase ví dụ

22


23


Q&A

?
24


25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×