Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT

Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com

BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT
TẬP 1
Dùng cho luyện tập vẽ hình chiếu, dựng hình 3D trong AutoCAD, Inventor, Solidwork ...

Biên soạn: ThS. Lê Thanh Thế
website: daykemcad.com
SĐT: 0989. 023 . 122
email: thanhthe@gmail.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.comLê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.com


Lê Thanh Thế - 0989.023.122 - daykemcad.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×